Vad är SEO-optimering? 9 tips för att lyckas

Vid SEO-optimering tar du hänsyn till Googles algoritmer när du arbetar med din webbplats, för att kunna synas på Google i det organiska sökresultatet. Vi listar 9 av de viktigaste bitarna att tänka på när du ska komma igång, samt fördelarna med en SEO optimerad webbplats!

Vad är SEO-optimering?

SEO står för Search Engine Optimization och delas upp i 3 olika delar teknisk SEO, Content SEO och länkbygge. Alla delar samverkar med varandra och är viktiga för att du ska lyckas med din SEO.

SEO handlar om hur väl en webbplats är optimerad för att kunna synas i det organiska sökresultatet. SEO-optimering är det arbetet som görs för att förbättra möjligheterna för att synas i framförallt Googles sökmotor, vilket är den sökmotor som överlägset dominerar marknaden i världen. Genom SEO-optimering kan du få in gratis trafik till din webbplats, samtidigt som det skapas starka synergier mellan SEO och SEM, även kallat sökmotormarknadsföring. Med SEO-optimering skapas relevanta landningssidor att leda trafik till från betald marknadsföring, som exempelvis SEM och paid social. Det kan leda till att Google belönar din sida genom att ge en hög Quality Score, vilket i sin tur kan leda till billigare klickpriser.

Vid SEO tar du hänsyn till Googles algoritmer vid arbetet med din webbplats, vilket i sin tur kan leda till att Google favoriserar din sida och rankar den högt upp i det organiska sökresultatet. Det organiska sökresultatet är det sökresultat som inte innehåller annonser och där du inte betalar något när besökarna klickar sig in till din webbplats. Google vill ranka innehåll som ger besökaren en positiv upplevelse, vilket innebär att webbplatsens användarvänlighet, förtroende och relevans för sökordet står i fokus när algoritmerna ska prioritera ordningen av sökresultaten.

Google tar hänsyn till över 200 olika faktorer vid ranking av din webbplats

9 steg att börja med för en SEO-optimerad hemsida

Innan du börjar med din SEO-optimering är det klokt att göra en SEO analys som innefattar en teknisk SEO analys och en sökordsanalys, samt att undersöka vilka länkar som går till och mellan dina sidor. Då kan du lättare avgöra vilket område som behöver prioriteras. När du har koll på webbplatsens status och målet med SEO för din webbplats kan SEO-arbetet startas.

Google tar hänsyn till över 200 olika faktorer vid ranking av din webbplats. Vissa rankingfaktorer väger överlägset tyngre än andra. Nedan listar vi 9 viktiga steg att börja med för en lyckad start på din SEO optimering!

1. Välj sökord

Att välja vilka sökord du ska arbeta med kräver en sökordsanalys av Googlesökningar samt flera frågeställningar:

 • Vad söker dina potentiella kunder på?
 • Vad är intentionen bakom sökningen?
 • Hur ser konkurrensen ut för sökordet?
 • Hur relevant är sökordet för dina mål?

För varje landningssida bör du välja ut ett sökord som är det viktigaste, det primära sökordet. Ett sökord kan också vara en hel fras, ett så kallat long tail-sökord. Sekundära sökord bör också väljas ut för varje sida och det ska då vara sökord som relaterar till det primära sökordet. 2–5 sekundära sökord per landningssida brukar vara lagom att arbeta med.

2. Var noga med rubrikerna

När du sätter dina rubriker är det viktigt att de innehåller dina sökord och att de placeras korrekt. För att Google ska räkna texten som en rubrik behöver den taggas upp rätt i HTML-koden. H1-taggen används för huvudrubriken och H2–H6 för underrubriker. Rubrikernas textstorlek ska också vara större än den övriga texten. Google kan nämligen läsa av att texten inte ser ut som en rubrik även om den är upptaggad korrekt.

Din huvudrubrik ska alltid innehålla ditt primära sökord. Om det går, placera det viktigaste ordet så tidigt som möjligt i rubriken. Arbeta sedan med dina sekundära sökord i underrubrikerna.

3. Lägg tid på metatitel och metabeskrivning

Sidtiteln syns som rubrik i sökmotorer. Den är viktig för en lyckad SEO-optimering och ska alltid innehålla ditt primära sökord. Det är ännu bättre om du även lyckas få in ett av dina sekundära sökord, men glöm inte bort att sidtiteln ska vara attraktiv att klicka på. Håll den till max 50–60 tecken för att hela sidtiteln ska synas i Google, och låt den spegla innehållet av din huvudrubrik. Om landningssidans innehåll inte motsvarar användarens förväntning, ökar risken för en hög bounce rate, alltså att användaren går ut från sidan igen.

I metabeskrivningen, texten som syns under sidtiteln, kan du arbeta med dina sekundära sökord. Där beskriver du sidans innehåll och gör den så attraktiv som möjligt att klicka på, för att användaren ska klicka sig in till just till webbplats och inte konkurrenternas. I metabeskrivningen kan du arbeta mer med dina sekundära sökord, då längden ska hållas mellan 150–160 tecken lång.

Texten i blått i bilden ovan är sidtiteln. Under ser du metabeskrivningen.

4. Sökoptimera dina bilder

Genom att optimera dina bilder ger du dem chans att synas i Googles bildsök. Google har ingen aning om vad din bild föreställer om det inte finns någon beskrivning, eller om bilden är döpt till något irrelevant som exempelvis ”picture123.jpg” eller liknande. Bildbeskrivningen läses även upp för personer som använder skärmläsare, vilket förbättrar användarupplevelsen för dessa personer. Om en bild inte skulle laddas och visas på din webbplats, kommer beskrivningen istället att visas för användaren.

Gör så här för att optimera dina bilder:

 1. Innan du laddar upp bilden – Döp om filnamnet till det bilden föreställer.
  Till exempel: gulblomma.jpg
 2. Ladda max upp bilder på 500kb. Komprimera bilden om den är större.
 3. Ge bilden en ALT-text som beskriver bilden och som gärna innehåller de sökord du vill ranka för. Fyll dock inte på med sökord i onödan utan håll det beskrivande och användarvänligt.

5. Planera ditt innehåll

Definiera ett tydligt mål med din SEO. Är det konverteringar, leads eller varumärkesbygge? Vill du lägga det största krutet på att framhäva en av dina huvudsakliga tjänster eller fokusera lika mycket på tre olika?

Att sätta mål ger dig en tydlig bild av vilka sidor du ska börja arbeta med och vilket nytt innehåll som behöver produceras. Genom en sökordsanalys kan du se vad dina besökare och potentiella besökare söker på, och du kan bygga ditt innehåll efter vart de befinner sig i sin köpresa. Se mer om hur du arbetar med SEO genom kundens köpresa.

Se till att du har unikt innehåll på varje sida. Om två sidor är för lika varandra behöver du använda en kanonisk tagg för att indikera till Google vilken som är originalet. I annat fall kan det sluta med att ingen av sidorna rankar eller att Google väljer att endast visa en av sidorna i sökresultatet.

SEO och kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

6. Arbeta med länkar

Interna länkar

Länkar mellan dina egna sidor ger en tydligare indikation till Google vad sidorna handlar om. Om du exempelvis har en e-handel inom hårvård och har en SEO-text under kategorin ”schampo”, där du förklarar hur schampot kan användas tillsammans med balsam och hårinpackning för bästa resultat, talar ankartexter som balsam och hårinpackning om för Google vad respektive målsida ska ranka för. Överdriv dock inte användandet av samma ankartext till samma sida. Försök att variera ankartexten så att länkningen sker naturligt. Tänk även på att inte länka mer än en gång till samma sida på en och samma sida.

Lägg upp en strategi för hur du ska jobba med dina interna länkar. Ett bra första steg är att mappa upp dina landningssidor och vilka sökord de ska fokusera på. Om du länkar med ankartexten ”schampo” till 3 olika sidor på din webbplats kommer de snarare börja konkurrera med varandra än att stärkas.

Länkar som placeras först i texter prioriteras också först. Starkast länkkraft har de länkar som är så tidigt i texten som möjligt. Ha detta i åtanke vid innehållsskapandet, men se också till att det blir naturligt och relevant för användarna.

Externa länkar

Länkar från andra domäner ger din webbplats högre auktoritet, så kallat domänstyrka, och bidrar till att Google gärna prioriterar dina sidor. Gör upp en plan för hur du ska attrahera länkar till din sida. Länkar kan du få in via digital PR, outreach, tävlingar som kräver länkar till webbplatsen eller ta kanske hjälp med att bygga länkar av en SEO-byrå?

Domänstyrkan har en relativt stor påverkan på rankingen, så se till att börja med ditt länkarbete så tidigt som möjligt. Vilken metod du än väljer att använda, se till att vara försiktig med köpta länkar då det är lätt att bli bestraffad för ett dåligt länkbygge. Sätt dig in väl i hur det fungerar om du ska köpa en tjänst som använder köpta länkar.

Brutna länkar

Brutna länkar kan leda till både rankingförluster och irriterade användare. När du kommer till en 404-sida där det står att det du sökt inte går att hitta, har du hamnat på en bruten länk. Det beror oftast på att sidan har flyttat eller bytt namn. Se till att dina brutna länkar pekas om till en fungerande sida. Ett bra verktyg att kolla brutna länkar är Screaming Frog.

7. Gå igenom http svarskoder

Kolla att dina sidor har korrekt statuskoder så att de hittas av dina besökare och kan läsas in av sökmotorer. Statuskoderna går precis som de brutna länkarna att hitta i verktyg som Screaming Frog. Här är de vanligaste:

 • 200 – Allt ok!
 • 301 – Sidan är permanent flyttad.
  Denna svarskod bör sättas för alla URL:er som tas bort från webbplatsen. En gammal URL för då med sig länkkraften till den nya.
 • 302 – Sidan är temporärt flyttad.
  Indikerar till sökmotorn att urlen har flyttats tillfälligt men kommer tillbaka till originalsidan. Vissa gör ibland misstaget att använda 302 istället för 301 redirect när en sida är permanent flyttad, vilket är viktigt att ha i åtanke.
 • 404 – Sidan hittas inte.
  Detta betyder att värdefull länkkraft går förlorad. Peka om dessa med en 301 om länken är gammal men betydelsefull.
 • 500 – Internt serverfel.
  Varken sökmotorer eller besökare kan nå sidan.
Sidladdningstiden på mobila enheter påverkar även din ranking på desktop

8. Se över hastigheten

Laddtiden på din webbplats är en rankingfaktor som blivit allt starkare med tiden. Om användaren klickar in på din sida från Google och sidan laddar segt blir det en dålig upplevelse för användaren. Google prioriterar mobila enheter i första hand, men du ska såklart se till att hastigheten är bra vilken enhet besökaren än befinner sig på. Hastigheten på mobila enheter påverkar även din ranking på desktop. Du kan själv analysera din webbplats hastighet på PageSpeed Insights.

9. Se över mobilvänligheten

Att din webbplats är anpassad efter mobila enheter lägger Google stor vikt på, eftersom användarvänligheten står i fokus. Även om en användare gör en sökning på desktop påverkas resultatet negativt om Google läser av din sida som icke mobilvänlig. Du kan snabbt kolla på Googles mobilvänlighetstest om din webbplats klassas som mobilanpassad.

Fördelar med att SEO-optimera din hemsida

SEO är en långsiktig investering som driver in både gratis trafik och konverteringar. Då majoriteten av svenskarna söker information på Google varje dag finns det ett stort hav av potentiella kunder som du missar genom att inte synas. Här är några av alla fördelar med en SEO-optimerad webbplats:

 • Du ökar dina positioner i det organiska sökresultatet för relevanta sökord
 • Du kan dra in gratis trafik på lång sikt
 • Klickpriserna för din sökmotormarknadsföring kan bli lägre
 • Landningssidorna kan användas för marknadsföring på sociala medier
 • Det hjälper dig att stärka ditt varumärke

Behöver du hjälp med SEO optimering?

I ett konstant växlande landskap där algoritmer förändrar sökresultatet över en natt och konkurrenter ständigt är på jakt efter bättre placeringar är det viktigt att själv SEO-optimera sin webbplats för att kunna konkurrera i sökresultatet.

SEO-optimering går inte att göra som en punktinsats, utan det är viktigt att arbeta löpande med SEO-optimering för att nå de bästa resultaten. På Beet jobbar vi med alla delar inom SEO. Vi hjälper kunder från alla olika branscher och målsättningar och anpassar alltid vår arbetsmetod efter kundens mål och resurser. Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa just ditt företag med SEO-optimering? Då är du varmt välkommen att kontakta oss i formuläret nedan.

Digital marknadsföring

Hjälp med en enskild försäljningskanal eller någon som tar hand om helheten? Vi har specialister inom samtliga digitala marknadsföringskanaler och sätter ihop ett team baserat på era behov.

3 sätt ditt företag kan synas på Google

Hur syns man på Google som företag? Med en befolkning där ca 60% av svenskarna googlar varje dag och 80% gör en sökning på Google innan ett köp, är det en självklarhet att allt fler ställer sig den frågan. Vi listar 3 olika sätt att synas på Google och reder ut det här med kostnader. Läs mer!

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

Visualisera din data med Data Studio

Läs mer

kundcase

Academic Work SEO-strategi - 149% ökad synlighet

Läs mer

blogg

Beet är Mästargasell!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se