SEO-analys

När ni väljer Beet som er SEO-byrå är första steget en SEO-analys. En SEO-analys av en hemsida innebär att viktiga SEO element analyseras för att få en bild över hur väl optimerad en webbplats är, samt vilken potential som finns i kanalen. När vi på Beet utför en SEO-analys ser vi över de viktigaste elementen inom SEO: Content SEO, länkbygge och teknisk SEO. Analysen ligger sedan till grund för den SEO strategi som är bäst lämpad för just ert företag och era mål. Läs om hur våra SEO-analyser går till och få möjlighet till en gratis SEO check!

SEO-analys steg för steg

En SEO-analys ger en övergripande bild över hur SEO optimerad din webbplats presterar i det organiska sökresultatet och är grundläggande för att kunna utföra ett välplanerat SEO arbete. Det första steget är att kartlägga hur er webbplats presterar i nuläget, då det är avgörande för en framtida fungerande strategi. På Beet gör vi en nulägesanalys av sökord, trafik, externa länkar och er tekniska struktur, vilket ligger till grund för det löpande SEO arbetet. Analysen ger en tydlig bild över hur er nuvarande situation ser ut samt vad som krävs för att ni ska nå era mål.

1. Analys av sökord

I en sökordsanalys identifierar vi vilka sökord som är mest relevanta för webbplatsen idag, men även vilka sökord det finns stor potential att arbeta med framöver, då SEO är ett långsiktigt arbete. Här analyseras dels sökvolym, konkurrens och positioner.

Efter den övergripande sökordsanalysen identifierar vi vilken potential som finns och gör en mer grundlig sökordsanalys inom de specifika områdena. Sedan ser vi över vilka områden som är viktigast för er, tillsammans med sökordens potential, vilket lägger grunden för det fortsatta arbetet. Det är effektivt att börja med viktiga områden som idag redan rankar på relativt bra positioner och som genom optimering kan öka chansen till ännu bättre ranking. Genom att börja med att optimera dessa lågt hängande frukter är det möjligt att se resultatet av optimeringen snabbare, till skillnad från om sökord som ännu inte rankar optimeras.

Valet av sökord

Valet av sökord som bör användas kräver avvägning av många olika aspekter som vi går igenom tillsammans med er utifrån era mål. Några av aspekterna vi analyserar är:

 • Sökvolym
 • Konkurrens
 • Intention
 • Lågt hängande frukt, vad har störst potential i närtid?
 • Potential på sikt
En SEO-analys ger en övergripande bild över hur väl optimerad din webbplats är

2. Analys av trafik

Den organiska trafiken som kommer in till webbplatsen använder vi som utgångspunkt för att hitta potential och kunna mäta utvecklingen. Vi tittar på:

 • Hur många besökare från organiska sökresultatet ni har idag
 • Vilka landningssidor som driver mest organisk trafik
 • Vilka sidor som har stor potential att driva in mer organisk trafik genom optimering
 • Hur mycket mer organisk trafik som potentiellt kan komma till webbplatsen genom optimering

3. Analys av externa länkar

Externa länkar som pekar till er domän är av stor vikt för att webbplatsen ska ranka högt. Om flera auktoritära webbplatser länkar till er webbplats bedöms den vara konkurrenskraftig inom det området som sökorden motsvarar, vilket kan bidra till hög ranking i Google. Auktoritära webbplatser fyller ett syfte för sina besökare och arbetar målmedvetet med att erbjuda värdefullt innehåll. Länkar från ett ämnesspecifikt område med hög relevans väger i allmänhet tyngre.

Googles botar spindlar igenom länkarna som pekar till er webbplats och analyserar både kvalitet och kvantitet av länkarna. Kvaliteten på länkarna påverkar i sin tur styrkan på din domän. Om er domänstyrka är högre eller likvärdig med liknande webbplatser är det sällan länkbygge som är det prioriterade i SEO arbetet. Vid en låg domänstyrka hjälper vi till att lägga en strategi för att få in fler länkar till webbplatsen och stärka den på sikt.

4. SEO-analys av teknisk struktur

Den tekniska strukturen på webbplatsen är avgörande för hur sökmotorer läser in innehållet. Tekniska aspekter kan påverka webbplatsens användarvänlighet och dess ranking. I en teknisk SEO-analys ser vi över de viktigaste tekniska aspekterna som kan påverka din webbplats läsbarhet i sökmotorer.

I den tekniska SEO-analysen går vi bland annat igenom:

 • Heading struktur
 • Brutna länkar
 • Indexeringsproblem
 • Webbplatskata
 • Robots.txt
 • Canonicals
 • Svarskoder
 • Url-struktur
 • Laddningstider
 • Strukturerad data
 • Användarvänlighet, Core Web Vitals
 • etc.

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Vid SEO optimering tar du hänsyn till Googles algoritmer när du arbetar med din webbplats, för att kunna synas på Google i det organiska sökresultatet. Vi listar 9 av de viktigaste bitarna att tänka på när du ska komma igång, samt fördelarna med en SEO optimerad webbplats!

Läs mer

Konkurrensanalys

Det är av stor vikt att ta reda på hur konkurrenssituationen ser ut för de sökord ni vill ranka högt för. I sökresultaten kan det dyka upp verksamheter och webbplatser som ni inte anser är era konkurrenter, men som syns över er i sökresultaten. Dessa är då era konkurrenter inom SEO. Om ni exempelvis har en nisch på exklusiva soffor kanske ni inte se IKEA som en konkurrent. Dock kan IKEA synas högre upp än er i det organiska sökresultatet på fraser innehållande ordet ”soffa” som ni vill synas på, vilket gör dem till en konkurrent för er i sökresultatet. Vid en konkurrensanalys tittar vi bland annat på följande:

 1. Vilka sökord syns era SEO-konkurrenter på som ni vill synas på?
 2. Hur ser konkurrenternas domänstyrka ut i jämförelse med er?
 3. Hur arbetar konkurrenterna de med sitt content?
 4. Inom vilka områden har ni chans att ranka bättre än konkurrenterna?
SEO analys av konkurrenter

Första steget efter en SEO-analys

När SEO-analysen är klar har vi grunden för det kommande SEO arbetet. Upplägget för ett SEO arbete med Beet brukar se ut på följande sätt:

Steg 1: Planering

Vi sätter en övergripande planering för arbetet framåt. Genom arbetets gång brukar dock ändringar behöva ske i planeringen. Det kan vara nya insikter, en oväntad sida som börjar ranka, en ny Google-uppdatering som lanseras eller andra faktorer som bidrar till omprioritering. Med SEO är det många pusselbitar som ska falla på plats. Vi utgår alltid från data och tar kommande beslut tillsammans med er utefter det.

Löpande arbete efter SEO analys

Steg 2: Löpande arbete

Utifrån era behov skickar vi antingen regelbundna åtgärdsplaner eller arbetar direkt i ert CMS löpande varje månad. Åtgärdsplanerna gäller för både teknsik SEO och content SEO och kan innehålla följande:

 • Teknsika rekommendationer
 • Helt färdiga texter att publicera
 • Ramverk för nytt innehåll, d.v.s rubriksättning och sökord
 • Guidning för internlänkning
 • Metatitlar och metabeskrivningar

Steg 3: Resultat

Vi går regelbundet igenom samt skickar resultatrapporter där vi analyserar resultatet av allt arbete som gjorts. Rapporterna innehåller som standard:

 • Positioner i sökresultatet innan och efter implementerat arbete
 • Utveckling av trafik och konverteringar
 • Förändringar i domänstyrka
 • Konkurrensjämförelser

Möjlighet till en gratis SEO check

Innan ni börjar arbeta med oss kan vi erbjuda en gratis SEO check för att kartlägga hur er webbplats presterar idag och hur vi skulle kunna hjälpa er. De SEO checkar vi kan erbjuda är mindre omfattande SEO-analyser, så kallade Micro Health Checks. Där gör vi en övergripande analys av er status idag, vilken förbättringspotential som finns och hur vi skulle kunna hjälpa er. Den SEO-analys som vi nämnt här ovan är en mer djupgående SEO-analys och är alltid det första steget när vi väl börjar arbeta tillsammans.

Om du är intresserad av en gratis övergripande SEO check för din webbplats kan du berätta mer om ditt företag i formuläret nedan, så återkommer vi om det finns möjlighet att titta närmre på SEO för just din sida.

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se

2022-01-24

3 sätt ditt företag kan synas på Google

Hur syns man på Google som företag? Med en befolkning där ca 60% av svenskarna googlar varje dag och 80% gör en sökning på Google innan ett köp, är det en självklarhet att allt fler ställer sig den frågan. Vi listar 3 olika sätt att synas på Google och reder ut det här med kostnader. Läs mer!

Läs mer

2021-05-12

SEO och kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

2021-05-31

Användarvänlig struktur på en webbplats

För att öka konverteringarna på er webbplats är det många olika faktorer som spelar in. En viktig del av CRO, konverteringsoptimering, är webbplatsens struktur. Här kan du läsa om hur en webbplats bör optimeras för att öka chanserna för konvertering!