Beet logo symbol

Beet är MästarGasell 2021

Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år genom att dela ut Gaseller. MästarGasellen delas dock endast ut till ett fåtal företag som har varit Gasellföretag i 3 år eller fler. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli MästarGasell!

Sveriges tillväxtföretag

Dagens Industri utseer Sveriges tillväxtföretag varje år. Sveriges största kartläggning görs som svarar på vad som kännetecknar Sveriges mest framgångsrika företag. Klarar mig sig in på gaselllistan av Sveriges snabbast växande företag så blir man utsedd till Gasellföretag. Under de gångna 4 åren har Beet blivit utsedda till Gasellföretag.

Om Mästargasellen

Sedan 2019 utser även Dagens Industri MästarGaseller som tilldelas Sveriges mästare i tillväxt. Det görs i form av ett diplom som skickas ut till företagarna. Mästargasell blir man när man uppnått ett visst antal kriterier, däribland att ha varit gasellföretag i minst 3 år. Beet har nu blivit utsedd MästarGasell 2021!

Mästargasellen delas ut till ett fåtal företag som har sedan starten blivit Gasellföretag i tre år eller fler

Kriterier för att bli MästarGasell

Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag ska ha:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senasteräkenskapsåret
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Om Beet

Beet är ett aktiebolag som startades 2012 och som bedriver digital marknadsföring. Beet har de senaste 4 åren ökat sin omsättning markant. Beet tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring så som digital strategi, digital analys samt kanalhantering inom t.ex. SEM, SEO, videomarknadsföring och sociala medier. Här kan ni läsa mer om Beet.

2021-10-12

Di Gasell för fjärde året i rad!

Idag gläds vi åt nyheten att vi på Beet är utsedda till Gasellföretag av Dagens industri för fjärde året i rad.

Läs mer

2020-11-11

Beet är utsedda till Superföretag 2021!

Beet mottog idag utmärkelsen Sveriges Superföretag 2021, tack vare att företaget fyra år i rad klarat de högt ställda kraven på tillväxt, lönsamhet och avkastningen på kapital.

Läs mer

2020-10-16

Beet fortsätter sin tillväxtresa!

Idag gläds vi åt nyheten att vi på Beet är utsedda till Gasellföretag av Dagens industri för tredje året i rad.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00