Beet logo symbol

Så sätter ni en användarvänlig struktur på er webbplats

För att öka konverteringarna på er webbplats är det många olika faktorer som spelar in. En viktig del av CRO, konverteringsoptimering, är webbplatsens struktur. Här kan du läsa om hur en webbplats bör optimeras för att öka chanserna för konvertering!

Service- & navigationsstruktur

För användaren är det viktigt att sidan upplevs som logisk i sin struktur och att det är lätt att navigera för att hitta den information man är ute efter. För att nå detta bör man minst se över följande:

MENYER

Befinner sig menyn där den förväntas av användaren?

TAXONOMIER

Har vi många produkter på vår site? Är de kategoriserade på ett sätt som är logiskt för användaren och blir resultatmängden önskvärd? Eller behöver vi göra en mer granulär kategorisering?
Man kan byta ut sina kategoriseringar eller ha en annan kategoristruktur parallellt.

URL-STRUKTUR

Speglar URL-strukturen den kategorisering vi har på siten på ett bra sätt?

BUDSKAP

För att användaren ska känna sig motiverad av att konvertera på siten behöver vi tala till den på rätt sätt. Men budskapet behöver inte bara vara anpassat efter användares, det behöver också vara tydligt och läsbart.

TONALITET

Hur är vår tonalitet anpassad efter vår användare? Använder vi ett språk som användaren har lätt att ta till sig och förstå, eller känna igen sig i?

ERBJUDANDE

Har vi relevanta erbjudanden för kunden att ta del av? Är de tydligt kommunicerade så att användaren förstår det?

LAYOUT

Att med lätthet kunna navigera på sidan är viktigt för att användaren ska hitta det den letar efter och för att upplevelsen ska vara positiv.

ELEMENT

Finns element på de platser där användaren lätt hittar dem, eller där användaren förväntar sig att de ska finnas?
Var befinner de sig i relation till varandra? Hur är storleken på våra element?

LÄSBARHET

Är texten läsbar och tydlig?
Har vi god kontrast mellan texten och bakgrunden?
Använder vi oss av rätt färger så att vi inte försvårar för individer med nedsatt syn eller färguppfattning?
Hur läsbar är texten på våra knappar och i våra länkar?

FLOW

– Hur leder vi användaren genom våra formulär?

Är det vertikala eller horisontella flöden? Dvs behöver användaren fylla i hela formuläret uppifrån och ner eller leder vi användaren genom stegen, en sida i taget?
Samlar vi in rätt mängd information?

KONVERTERINGSPUNKTER/CALL TO ACTION (CTA)

Var placerar vi knappar för konvertering?
Använder vi rätt färger? Har den rätt storlek? Är budskapet rätt?

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00