Content SEO

Om content seo

Content SEO är den del av SEO som innebär att innehållet på en webbplats optimeras för att öka chansen att ranka på bra placeringar. Genom att löpande arbeta med content SEO kan ni synas för många relevanta sökningar. Här kan du läsa mer om content SEO och hur vi kan hjälpa er med innehållsoptimering när ni väljer Beet som er SEO-byrå!

Möjligheter med content SEO

- Ert innehåll utökas
- Relevanta landningssidor för annonsering
- Ökar synlighet i Google
- Varumärkesbyggande
- Ökar användarvänligheten
- Ökar domänstyrkan på ett naturligt sätt

Optimerat innehåll med content SEO

SEO består av tre delar: content SEO (innehållsoptimering), teknisk SEO och länkbygge. Alla delarna är beroende av varandra och viktiga för att kunna ta bra placeringar i det organiska sökresultatet. Content och teknisk SEO tillhör on page SEO, medan länkbygge tillhör off page SEO.

Content SEO innebär den del av SEO där fokus ligger på att skapa och optimera innehåll på webbplatser för att öka chansen att ranka högt för relevanta sökord. Syftet är att synas för ett brett spektrum av sökord för att driva in relevant trafik i olika skeden av köpresan, vilket i sin tur ökar chansen för konvertering. Innehållet ska självklart alltid vara skrivet för användaren, men för att kunna ranka för relevanta sökord är det även viktigt att det är skrivet på ett sätt så Google kan tillgodose sig informationen. Content SEO innebär relevant innehåll för Google med användaren i fokus. Kan Google läsa sidan och avgöra om den är relevant för användarens sökning, ökar chansen att ranka på bättre placeringar. Samtidigt är det viktigt att innehållet är användarvänligt.

92,54%

Marknadsandelar

Google dominerar sökmarknaden och hade år 2020 92,54% marknadsandelar.

40 000

Sökningar per sekund

Varje sekund görs det omkring 40 000 sökningar på Google, vilket innebär att det görs ungefär 8,5 miljarder sökningar per dag i sökmotorn.

15%

Nya sökningar per dag

15% av alla sökningar som görs i Google per dag är helt nya sökningar som aldrig tidigare gjorts.

Fördelar med content SEO

Content SEO ger en mängd fördelar till en webbplats, nedan listas några av dessa:

 • Ökar chansen att synas för ett brett spektrum av sökord där man ökar sina marknadsandelar och tar större plats inom den digitala sfären för sin bransch
 • Man ökar sin synlighet i sökresultatet genom att t.ex. visas som featured snippet
 • Driver in relevant trafik i olika skeden av köpresan
 • Varumärkesbyggande
 • Ökar auktoritet inom branschen
 • Ökar användarvänligheten
 • Ökar domänstyrkan på ett naturligt sätt
 • Långsiktig investering
Content SEO innebär relevant innehåll för Google med användaren i fokus

Hur kan vi hjälpa er med content SEO?

För att veta vilket innehåll som ska skapas, måste först en sökordsanalys göras, vilket innebär att relevanta sökord identifieras genom ett sökordsverktyg. För att få en övergripande bild över hur webbplatsen rankar för sökorden adderas dem i ett system där både sökvolymer och positioner presenteras. Genom en konkurrensanalys kan dessutom de största konkurrenterna för sökorden identifieras.

Dels optimeras befintligt innehåll på webbplatsen, då många webbplatser redan har en del innehåll som kanske inte ännu hittas av Google. Vi ger även rekommendationer för nya sidor som bör skapas för att öka chansen att ranka för flera olika typer av sökord. När en landningssida optimeras implementeras de identifierade sökorden konsekvent i de viktiga SEO-elementen inom content SEO. Några av dessa är:

 • Metatitlar och beskrivningar
 • Rubriker
 • Text
 • Bilder
 • Ankartexter

Inom content SEO jobbar vi även med strategiskt länkbygge. Det innebär att vi tar fram strategier för hur ni på ett naturligt sätt ska attrahera fler länkar vilket ökar er länkstyrka och leder till att ni blir mer konkurrenskraftiga. Det kan innebära t.ex. att engagerande och intressanta artiklar skapas som sedan kan delas via era sociala kanaler.

Så arbetar du med SEO genom kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

Vem behöver content SEO?

Content SEO är A och O för att kunna ranka för viktiga söktermer i Google. Stora som små företag kan dra nytta av att skapa och optimera innehåll på sin webbplats då det innebär ökad trafik som dessutom är relevant, vilket i sin tur ökar chansen för ökade konverteringar. Att skapa rätt innehåll ger även ett ökat värde för kunden och företaget får en ökad auktoritet inom branschen. Dessutom är innehållsoptimering en långsiktig investering, då innehållet som skapas består.

Det är bra att skapa en strategi kring content SEO redan innan en webbplats byggs så att webbplatsen redan från start kan synas för rätt söktermer. Däremot är det aldrig för sent att börja med SEO då det går att optimera befintligt innehåll. Att inte arbeta med SEO kan däremot leda till att din webbplats går miste om relevant trafik och konverteringar.

+259%

Ökning i revenue

SEO är en utmärkt kanal för att driva in relevant trafik, vilket i sin tur leder till ökade konverteringar. Genom ett löpande SEO-arbete för en av våra e-commerce kunder i ökade deras revenue med 259,31% på mindre än ett år genom den organiska kanalen.

Olika typer av innehåll inom content SEO

Content, alltså innehåll, är all information på en webbplats som kan ta form på många olika sätt. Ett väl optimerat innehåll belönas med höga positioner och kan dessutom belönas genom en så kallad featured snippet, vilket innebär att Google visar en textruta högst upp i sökresultatet. Det finns många olika landningssidor där innehållet kan optimeras, se nedan:

 • Startsida
  En startsida är en viktig sida på en webbplats. Här är det viktigt att tydliggöra för både Google och användaren vad det är för webbplats och vad man erbjuder.

 • Meny
  Menyn är en av de viktigaste delarna på en webbplats när man sätter en struktur. Hur man väljer att namnge sidorna i menyn är A och O inom content SEO.

 • Kategorisidor
  Ett vanligt sätt att arbeta med content SEO är att optimera de statiska kategorisidorna på en webbplats. Då ökar chansen att synas för viktiga kategorier och generiska sökord där flera olika produkter exponeras för kunden.

 • Produktsidor
  En väloptimerad produktsida kan göra att enskilda produkter på en webbplats rankar i det organiska sökresultatet. Då kan specifika produkter dyka upp i sökresultatet när användaren söker på long tail sökord och produkten i kombination med olika attribut. Detta är extra viktigt i de fall där ett företag har flera återförsäljare som säljer deras produkter.

 • Tjänstesidor
  Säljer man inte produkter utan tjänster så är det viktigt att optimera dessa sidor med sökord relaterade till tjänsten.

 • Artiklar
  Att optimera artiklar är ett mycket effektivt sätt att synas för många typer av sökord. Dessa kan optimeras efter både short tail och long tail sökningar. Artiklar är även utmärka för att svara på frågor som användare ställer i Google.

 • Blogginlägg
  Blogginlägg behöver inte alltid vara optimerade efter specifika sökord, utan en blogg ger mer av ett nyhetsvärde för kunden. Däremot är det ett mycket effektivt sätt att stärka internlänkningen på en webbplats.

 • Footer
  Footern är viktig ur det hänseendet att den kan användas till att stärka internläkningen till viktiga sidor.

Academic Work SEO-strategi - 149% ökad synlighet

Beets SEO-strategi ökade synligheten med 149 % för Academic Work, ett utav Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag. Här kan ni läsa caset!

Läs mer

Utforska alla kundcase

Se alla

kundcase

Kjell & Co Omnichannel

Läs mer

kundcase

Man of a Kind

Läs mer

kundcase

Björn Borg & Amazon

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se