Teknisk SEO

Om teknisk SEO

På Beet erbjuder vi våra kunder teknisk SEO som del i ett löpande upplägg där man jobbar med alla delar inom sökmotoroptimering, för att stärka en webbplats positioner i sökresultatet. När ni väljer Beet som er SEO-byrå erbjuder vi även teknisk SEO som fristående del vid byte av design, bygge av ny webbplats eller vid plattformsbyte. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er med teknisk SEO.

Möjligheter med teknisk SEO

- Sätter rätt struktur på er webbplats
- Förbättrar användarvänligheten
- Ser till så att alla sidor indexeras korrekt
- Ökar webbplatsens laddningstider
- Gör sökresultatet snyggare i sökmotorer
- Gör information som delas via sociala medier mer användarvänlig

Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO är en del av den on page optimering som sker tillsammans med innehållsoptimeringen. Den tekniska optimeringen syftar till att strukturera upp en webbplats så att innehållet kan läsas på korrekt sätt och indexera av sökmotorer. Detta görs i koden och kan innefatta delar som url-struktur, strukturerad data och optimering av laddningstider.

Fördelar med teknisk SEO

Teknisk SEO ger en mängd fördelar till en webbplats:

 • Sätter rätt struktur på webbplatsen
 • Förbättrar användarvänligheten
 • Ser till så att alla sidor indexeras korrekt
 • Ökar webbplatsens laddningstider
 • Gör sökresultatet snyggare i sökmotorer
 • Gör information som delas via sociala medier mer användarvänlig

Academic Work SEO-strategi - 149% ökad synlighet

Beets SEO-strategi ökade synligheten med 149 % för Academic Work, ett utav Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag. Här kan ni läsa caset!

Läs mer

Teknisk SEO i olika skeden

Teknisk SEO är viktigt oavsett om ni ska lansera en ny webbplats, optimera en befintlig eller om ni går igenom en sitemigrering. Att kontinuerligt arbeta med teknisk SEO på en befintlig webbplats är viktigt för att nå de bästa sökresultaten. Däremot är det desto viktigare att teknisk SEO prioriteras vid lansering a en ny webbplats eller vid sitemigrering, vilket annars kan påverka er ranking mycket negativt.

Teknisk SEO vid bygge av ny webbplats

När man bygger en ny webbplats är det viktigt att verifiera att alla SEO element finns på plats. Man behöver se till så att sidan är läsbar av sökmotorer och att de kan indexera sidorna som skapas. På Beet kan vi hjälpa till med att säkerställa så att ingenting missas under tiden som webbplatsen byggs. Vi kan vara med hela vägen från planeringsstadiet till uppbyggnaden och lanseringen av den nya webbplatsen. Vid planeringen av webbplatsen kan vi bistå med support där vi kan svara på hurvida era tänkta planer kan komma att påverka struktur och indexering.

Under uppbyggnaden jobbar vi nära era utvecklare, har hela tiden en löpande kommunikation och följer upp det arbetet som gjorts. Vid lansering monitorerar vi sökresultatet och ser till så att alla sidor indexeras korrekt. För att en webbplats ska få en stark start och de bästa förutsättningarna för att ranka högt så är det också viktigt att se till så att innehållet är optimerat och att rätt sökord används. Det är ett jobb som kan göras innan eller parallellt med uppbyggnaden av nya webbplatsen. Vi behöver då göra en sökordsanalys som sedan kan ligga till grund för den innehållsoptimering som vi senare kan rekommendera.

Vem behöver teknisk SEO?

En korrekt teknisk struktur är A och O för att ha en fungerande webbplats. Utveckling och SEO går hand i hand och tillsammans stärker de användarvänligheten vilket gynnar både besökare och sökmotorer. Man behöver teknisk SEO oavsett om man har en befintlig hemsida, bygger en ny hemsida eller om man ska genomgå en större förändring på en webbplats som att t.ex. byta plattform. På Beet jobbar vi med alla olika typer av upplägg och anpassar oss efter våra kunders behov.

Teknisk SEO ser till att sidorna kan läsas och indexeras av sökmotorer

Teknisk SEO för en existerande webbplats

För en existerande sida krävs en teknisk genomlysning av sidans kvaliteter för att veta vad som bör optimeras och i vilken prioritetsordning detta ska ske. Vi gör därför en initial teknisk analys där vi tittar på alla olika element som kan påverka Indexering och läsbarhet av webbplatsen. En teknisk analys innefattar verifiering av bland annat:

 • Headingsstruktur
 • Meny- och URL-struktur
 • Hastighet
 • Mobil användarvänlighet
 • Kanoniska länkar
 • Strukturerad data
 • Webbplatskarta och Robots.txt
 • Http svarskoder
 • Brutna länkar
 • Hreflang

SEO analysen kan sedan kommuniceras och följas upp direkt med era utvecklare. Behöver ni hjälp med implementering av åtgärderna kan vi även bistå med våra utvecklare. För ett optimalt SEO arbete behöver man dock jobba löpande med såväl teknisk SEO som innehållsoptimering, man kan dessutom behöva länkbygge om man har en svag domän jämfört med sina konkurrenter. Under ett löpande upplägg gör vi den initiala tekniska analysen och sedan följer vi upp med tekniska koller med jämna mellanrum på t.ex. brutna länkar, indexering och laddningstider.

Teknisk SEO vid sitemigrering

Om man ska göra stora ändringar på sin site som att byta plattform och göra en sitemigrering så är det viktigt att samtidigt se till så att alla SEO element hänger med eller byggs upp på ett korrekt sätt på den nya plattformen. På Beet kan vi vara med under hela resan från planering till sjösättning och verifiera att webbplatsen lever upp till den SEO standard som krävs för att ha bästa chans att ranka högt i sökresultatet. För att få höga positioner krävs dock att man också sökordsoptimerar innehållet. Ska man t.ex. överföra innehåll från en gammal design till en ny så är det viktigt att det nya innehållet taggas upp korrekt i koden och att landningssidorna får rätt struktur.

SEO och kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se