Digital analys

Om digital analys

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång, då det ger er information och kunskap om era kunder och leder till en successivt optimerad webbplats. Beet är en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm och Malmö som hjälper till med analys av er webbplats samt utbildar ert team.

Möjligheter med digital analys

- Få information och kunskap om era kunder
- Öka konverteringar
- Öka användarvänligheten
- Förbättra marknadsföringsaktiviteter

Analys av besökarnas beteende

Webbanalys handlar om att samla in information om, och analysera besökarnas beteende. Resultatet av webbanalysen utgör sedan grunden för det fortsatta arbetet med webbplatsens struktur, utformning och funktioner. Området är brett och det finns många metoder och verktyg för att utföra en analys. Målet med analyserna kan till exempel handla om att underlätta för besökaren att hitta rätt (UX) eller att öka konverteringsgraden. Analysarbetet ger bra underlag för A/B-testning, vilket är en metod för att optimera webbplatsens innehåll utifrån valda KPI:er.

Användarvänlig struktur på en webbplats

För att öka konverteringarna på er webbplats är det många olika faktorer som spelar in. En viktig del av CRO, konverteringsoptimering, är webbplatsens struktur. Här kan du läsa om hur en webbplats bör optimeras för att öka chanserna för konvertering!

Läs mer

Testning & kontinuerlig optimering

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång. Avancerade tester och utvärderingar ger oss information och kunskap om våra kunder och leder till en successivt optimerad webbplats.

För att på ett enkelt sätt kunna utvärdera vad som fungerar bäst av ett eller flera alternativ, kan man använda sig av så kallade testverktyg, en form av programvara som gör det lätt att justera innehållet på en webbplats utan att behöva göra permanenta ändringar i grunden. I testverktyget byggs och utformas det specifika testet och mätpunkter konfigureras. Webbplatsen renderas oftast om med hjälp av javascript och den alternativa versionen av siten visas endast för besökare som ligger i aktuell testgrupp.

Uppsättning av testverktyg

Beet har god kännedom om de testverktyg som finns på marknaden och hjälper till i valet av det som är mest lämpligt i varje individuellt fall. Vi implementerar sedan utvalt testverktyg i samråd med webb- och systemansvariga.

Det är viktigt att kunna kombinera den data som samlas in av testverktygen vid testning med data från ordinarie analysverktyg. När vi implementerar ett testverktyg integrerar vi därför alltid med t.ex. Google Analytics. På så vis får vi utökad information om sådant som inte har ett direkt samband med de för testet primära målen.

Senior digital analyst

Martin Frönmark

KONTINUERLIG TESTNING OCH ANALYS

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång i er digitala marknadsföring. Vill ni veta hur vi kan hjälpa er med digital analys? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Affiliate marketing specialist

Maria Jonasson

Lyckas med er digitala marknadsföring

Vill ni veta hur vi på Beet kan hjälpa ert företag med digital marknadsföring? Vi tittar gärna närmre på er webbplats för att se vilken förbättringspotential som finns. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Digital marketing strategist

Saeid Sasan

LYCKAS MED ER DIGITALA STRATEGI

Våra erfarna digitala strateger hjälper er att ta fram en strategi som bygger på dynamiska arbetsmetoder, så ni kan vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig värld. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Visualisera din data med Data Studio

Med data studio kan du med lätthet visualisera din data från ett stort utbud av datakällor. Det gör den mer lättillgänglig, lättare att förstå och du har möjligheten att skapa en interaktiv rapport som du enkelt kan dela med dina kolleger eller kunder.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se