Digital marknadsföringsstrategi

Välj rätt digital strategi

Omvärlden förändras snabbt och det är viktigt att ert företag är redo att ställa om i lika snabb takt för att kunna vara tillräckligt konkurrenskraftiga. Beet är en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm och Malmö med erfarna digitala strateger som hjälper er att ta fram en digital marknadsföringsstrategi baserad på dynamiska arbetsmetoder. Vill ni veta hur vi kan hjälpa ert företag med en digital marknadsföringsstrategi? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vikten av en dynamisk digital strategi

Linjära planer baserade på gårdagens sanningar måste ersättas med mer dynamiska arbetsmetoder. Det är strategins uppgift och vårt ansvar som marknadsförare att låta verkligheten diktera planerna istället för att låta planerna diktera verkligheten. Detta är grunden till vår arbetsmetod och filosofi som vi tillämpar när vi hjälper våra kunder med deras digitala marknadsföringsstrategi. På Beet arbetar vi datadrivet och låter siffrorna styra besluten, till skillnad från den statiska planeringsmetoden där man i exempelvis ett GANT-schema planerar aktiviteter som sedan ska utföras enligt lagd plan. Genom en datadriven metod som bygger på dynamik och ständig optimering där vi kontinuerligt testar och utvärderar, kan vi vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig omvärld och nå bästa möjliga resultat för våra kunder.

DIGITAL MARKETING STRATEGIST

Saeid Sasan

LYCKAS MED ER DIGITALA STRATEGI

Våra erfarna digitala strateger hjälper er att ta fram en strategi som bygger på dynamiska arbetsmetoder, så ni kan vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig värld. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Affiliate marketing specialist

Maria Jonasson

Öka er försäljning med digital marknadsföring

Vill ni veta hur vi på Beet kan hjälpa ert företag med digital marknadsföring? Vi tittar gärna närmre på er webbplats för att se vilken förbättringspotential som finns. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Senior digital analyst

Martin Frönmark

KONTINUERLIG TESTNING OCH ANALYS

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång i er digitala marknadsföring. Vill ni veta hur vi kan hjälpa er med digital analys? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Så sätter vi en digital marknadsföringsstrategi

Med utgångspunkt från företagets allmänna mål och med hjälp av gedigen analys och specialistkompetens inventeras nuläge och förbättringspotential för:

 • webb/e-handel
 • kanal- och mediestrategi
 • produkt- och tjänsteerbjudande
 • kampanj- och aktivitetsplanering
 • innehåll och kommunikation

Utöver detta så ser vi över modeller och metodik samt säkerställer kunskapen i er organisation. Nedan följer exempel på några av de frågor som vi försöker besvara.

Marknadsföring och försäljning

 • Hur ska vi paketera våra produkter och tjänster på ett, för marknaden, tilltalande sätt och vad är skillnaden mellan en centraliserad och en decentraliserad aktivitetsplanering?
 • Vilken optimeringsmodell ska vi använda oss av och när är det dags att gå från en transaktionsdriven försäljningsoptimering till en livstidsdriven försäljningsoptimering?

Kanal och media

 • Hur ser kundresan ut och hur skaffar vi oss insikter om olika köpbeteenden?
 • Vilken kanalmix ska vi ha och hur ska vi jobba i respektive marknadsföringskanal?
 • Vilka mediarisker är jag villig att exponera mig emot och hur beräknas och bedöms egentligen en mediarisk?
 • Hur ser avvägningen mellan pull- och push kanaler, ägda och köpta kanaler ut?
 • Vad är attributionsmodellering och vilken attributionsmodell är lämplig för vår verksamhet?

Kundstock

 • Hur får vi koll på vilka kunder som driver vilket värde och hur utvecklar vi en lönsam och lojal kundstock?

Infrastruktur och organisation

 • Vilken marknadsorganisation är mest gynnsam för oss och hur säkerställer vi marknadsteamets kunskap?
 • Vilka processer, verktyg och system lämpar sig bäst för vår verksamhet?
 • Vad kan och bör automatiseras?
 • Vilka nyckeltal ska vi hålla ögonen på och hur säkerställer vi kvaliteten i vår data?
Låt verkligheten diktera planerna istället för att låta planerna diktera verkligheten

Dynamisk mediaoptimering

Vår omvärld är komplex vilket innebär att sannolikheten för att vi skulle träffa rätt och lyckas lägga en optimal plan blir väldigt liten. Därför medför planeringsmetoden alltid lägre effektivitet på mediabudgetar och arbetsinsatser jämfört med en dynamisk optimeringsmetod.

På Beet arbetar vi datadrivet enligt en dynamisk mediaoptimeringsmodell där vi tar beslut på faktiska siffror. På så sätt kan vi säkerställa att ni lägger er mediebudget på rätt kanaler och annonser, så ni faktiskt syns där det ger resultat. Här kan ni läsa mer om vår arbetsmetod!

Läs mer

Så kan Beet hjälpa er med er digitala marknadsföringsstrategi

Om ni ser utmaningar i att svara på dessa frågor kan det vara lämpligt att ta hjälp av en av våra digitala strateger. På Beet kan vi hjälpa er att skräddarsy er digitala strategi för att ni med minsta möjliga insats ska få ut så mycket som möjligt av ert digitala arbete, både på kort och lång sikt, såväl när det gäller strategi för varumärke som för direkt konvertering.

Skräddarsydd digital strategi

Oavsett om ni vill revidera eller komplettera er befintliga strategi till den digitala världen eller helt enkelt behöver en översyn av era nuvarande planer, så framställer vi en explicit och skräddarsydd digital strategi för att möta era mål på det smartaste och mest kostnadseffektiva sättet.

Baserat på era förutsättningar och verksamhetsmål skapar vi en genomtänkt plan uppdelad i ett flertal utvecklingssteg, knutna till den långsiktiga planen. Vidare finns vi tillgängliga för både konsultation och genomförande, beroende på era önskemål, under hela transformationstiden.

Är ni intresserade av vår arbetsmetod mer i detalj? Kontakta oss eller kom förbi på en kaffe så berättar vi mer!

Man of a Kind

Vi träffade Marcus Uggla, General Manager på Man of Kind, för att prata mer kring ”the magic sauce” och hur Beet hjälpt dem mot en lönsam digital tillväxt.

Läs mer

Utforska alla kundcase

Se alla

artiklar

Page Experience Update

Läs mer

artiklar

Så lyckas ni med er displayannonsering

Läs mer

artiklar

Vad är E-A-T?

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se