Beets SEO-strategi ökade synligheten med 149 %

Beet samarbetade med ett utav de största rekryterings- och bemanningsföretagen i Sverige, som även är verksamt på flera andra marknader i Europa. Här kan ni läsa om hur vi genom vår SEO-strategi kunde öka deras synlighet med 149 % i det organiska sökresultatet.

Målet för Academic Work var att på samtliga marknader öka positioner för viktiga sökord relaterade till B2B och därmed öka den organiska trafiken och B2B-konverteringar. Beets arbete resulterade i att synligheten ökade med 149 % för relevanta sökord i det organiska sökresultatet på den svenska marknaden, vilket är den marknad detta case fokuserar på.

SEO-strategi

Beet utförde ett omfattande SEO-arbete som fokuserade på flera olika områden. Första steget var att göra en detaljerad SEO analys, även kallad Health Check, med instruktioner på implementeringar i prioritetsordning.

Den innefattade en djupgående teknisk analys såväl som en gedigen sökords- och konkurrensanalys för varje marknad. Rekommendationerna inom teknisk SEO, så som optimering av hastighet, rubrikstruktur, brutna länkar och strukturerad data, kommunicerades direkt med utvecklarna på företaget medan de content-relaterade rekommendationerna kommunicerades direkt med content-avdelningen. Till en början höll Beet en SEO-utbildning för företagets content managers för att sedan leverera åtgärdsplaner varje månad som, genom engagerade team på de olika marknaderna, blev implementerade. För att följa resultaten av implementeringarna levererades kontinuerligt resultatrapporter till samtliga marknader. Utifrån resultatet från Health Checken satte Beet en omfattande SEO-strategi för företaget.

KUND

Academic Work - ledande inom rekrytering och bemanning.

Utmaning

Förbättra positioner för viktiga sökord och därmed öka mängden organisk trafik och B2B-konverteringar.

Resultat

Visibility score ökade med 149 %
Visibility Score är ett mätvärde för att se hur högt en webbplats rankar i Googles sökmotor. Ökningen kalkylerades från december 2018 (9 284 poäng) till oktober 2019 (23 137 poäng).

+149%

Deras synlighet för relevanta sökord i Googles sökresultat mäts i Visibility Score, där poäng delas ut för totala antalet sökord som rankar. Ju bättre placeringar, ju högre poäng. Vi ökade tillsammans med Academic Work deras synlighet med 149 %.

Fokus på ett brett spektrum av sökord

Beet fokuserade på ett brett spektrum av sökord, både short tail och long tail. Grafen nedan visar utvecklingen för ett av short tail sökorden med hög konkurrens, som beskriver företaget i helhet.

Bild 1: Sökordet har gått från position 50 till position 12

Optimering i syfte att ranka för lokala sökningar

Därefter optimerades landningssidor i syfte att ranka för konverteringsdrivande long tail sökord, där ett stort fokus låg på lokala sökningar. Statistiken visade även på att dessa landningssidor genererade en stor del konverteringar. Grafen visar hur statistiken utvecklats för ett av dessa sökord.

Bild 2: Sökordet har gått från position 6 till position 1

Landningssidor för lönsamma affärsområden och positioner

Utöver lokala sök, skapades och optimerades även landningssidor i syfte att synas i Google för viktiga sökord i kombination med de olika affärsområdena vilka prioriterades utefter sökvolym och lönsamhet för företaget.
Majoriteten av dessa sökord har ökat markant i positioner. Grafen visar hur statistiken utvecklats för ett av dessa sökord. Vi kan även se att flera konverteringar genererats från dessa optimerade landningssidor.

Bild 3: Sökordet har gått från position 30 till position 1

Landningssidor skapades och optimerades också i syfte att kunna ranka för sökningar på specifika positioner i kombination med viktiga short tail sökord. Ett gediget arbete utfördes för att välja ut ett antal positioner som gav lönsamhet på samtliga marknader. Detta gjordes dels för att kunna ranka för de direkt konverteringsdrivande sökorden, men även för att skapa ett kluster av interna länkar för att stärka sökorden och internlänkningen.

Majoriteten av dessa sökord har ökat markant i det organiska sökresultatet. Grafen visar hur statistiken utvecklats för ett av dessa sökord. Vi kan även se att flera som landat på de optimerade landningssidorna har konverterat.

Bild 4: Sökordet har gått från position 16 till position 1

Fördelarna med att angripa ett bredare spektrum av sökord

För att angripa ytterligare potentiella kunder i ett mycket tidigt skede av konverteringsresan, skapades och optimerades även landningssidor i syfte att svara på potentiella kunders frågor. Dessa ämnen var både relaterade till bemanning och rekrytering samt övriga frågor relaterade till arbetsplatsen som en potentiell kund kan tänka sig ställa.

Detta gjordes i flera olika syften. Dels i ett varumärkesbyggande syfte genom att ta så många marknadsandelar av den organiska trafiken som möjligt. Att svara tydligt på en fråga kan dessutom leda till att Google prioriterar webbplatsen i form av en featured snippet. Den här typen av content-skapande leder också till ökad trovärdighet och auktoritet inom branschen. Samtidigt finns det en möjlighet att de potentiella kunder som hittar till webbplatsen besöker fler landningssidor och har företaget i åtanke vid behov av rekrytering eller bemanning i framtiden. Intressant innehåll har även potential att dra till sig externa länkar, som stärker en domäns trovärdighet.

I grafen nedan visas statistiken för en av dessa sökfraser.

Bild 5: Sökordet har gått från position 31 till position 1

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi se en markant ökning i synlighet där flera landningssidor som skapats och optimerats i SEO-syfte, har lett till konverteringar. Då resultaten är helt beroende av att rekommendationerna blir implementerade, har företagets engagerade team och starka vilja varit en viktig faktor i samarbetet.
Nedan visas den totala ökningen i synlighet för företaget samt dess största konkurrenter i sökresultatet. Idag ligger 19 % av sökorden på position 1 och 60 % av sökorden ligger på förstasidan.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med SEO? På Beet har vi spetskompetens inom SEO och skräddarsyr ett upplägg efter just era förutsättningar och behov för att ni ska nå era mål. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SEO inom olika branscher och har erfarna specialister inom samtliga digitala marknadsföringskanaler. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information och få möjlighet till en kostnadsfri SEO-check!

SEO och kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

2019-12-11

Kjell & Co Omnichannel

Läs mer om hur Beet tillsammans med Kjell & Co byggde en strategi som gynnade försäljningen såväl online som offline.

Läs mer

2020-06-03

Man of a Kind

Vi träffade Marcus Uggla, General Manager på Man of Kind, för att prata mer kring ”the magic sauce” och hur Beet hjälpt dem mot en lönsam digital tillväxt.

Läs mer

2020-11-19

Björn Borg & Amazon

Genom att aktivt hantera Amazons sökords- och produktannonsering (Sponsored Products) lyckades Beet öka den månatliga försäljningen med 735 % och samtidigt sänka CoS med 52 %.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se