7 strategier för att bygga varumärkesmedvetenhet i sociala medier

I dagens digitala era är sociala medier en ovärderlig plattform för att bygga och stärka varumärken. Genom att maximera de möjligheter som sociala medier erbjuder kan företag effektivt nå ut till sin målgrupp, öka förtroendet, attrahera nya kunder och skapa engagemang. I denna artikel kommer vi att utforska 7 olika strategier och metoder för att använda sociala medier på ett framgångsrikt sätt och på så vis bygga varumärkesmedvetenhet. 

Vad är varumärkesmedvetenhet?

Varumärkesmedvetenhet är en central komponent inom marknadsföring som handlar om att skapa stark igenkänning och positiva associationer kring ditt varumärke hos konsumenter. Det handlar om att göra ditt varumärke synligt, minnesvärt och differentierat från konkurrenterna. En väletablerad varumärkesmedvetenhet bygger förtroende och trovärdighet vilket kan leda till ökad preferens.

Genom att investera i varumärkesbyggande kan du stärka ditt varumärkes värde. Eftersom konsumenter ofta är mer benägna att välja varumärken som det är bekanta med och har en positiv uppfattning om, ger detta en långsiktig konkurrensfördel. Dessutom kan varumärkesmedvetenhet generera affärsutvecklingsmöjligheter och tillväxt.

7 strategier för att bygga varumärkesmedvetenhet i sociala medier

Varumärkesmedvetenhet är nyckeln till att sticka ut och skapa en stark position på marknaden. För att bygga en stark strategi kring varumärkesmedvetenhet i sin marknadsföring på sociala medier bör du fokusera på flera viktiga aspekter.

Här har vi samlat några strategier:

1. Konsekvent varumärkesidentitet

Skapa en enhetlig och igenkännbar varumärkesidentitet på sociala medier genom att använda samma logotyper, färger, typsnitt och ton i din kommunikation. Detta hjälper till att skapa en stark och konsekvent varumärkesbild.

2. Anpassa materialet till plattformar och format

Användandet av sociala medier har blivit alltmer fragmenterat och erbjuder dessutom en bred palett av olika placeringar. Det är viktigt att säkerställa att materialet är anpassat både till mediet och till mediets olika format. TikTok skiljer sig exempelvis från andra kanaler med sina snabba videos i mobilt fullskärmsformat men både Meta och Youtube erbjuder i dag liknande format i form av Reels respektive Shorts. Det som är viktigt är att skapa intresse snabbt för att hålla kvar tittarna och få dem att vilja se så mycket av videon som möjligt. Här är det därför viktigt att testa olika så kallade hållhakar. Dessa kan exempelvis vara: ”Tre tips - se till slutet”. ”3 outfit-idéer i höst” eller ”börja inte din dag utan att..” Etc. Självklart anpassat till ert varumärke och produkt. Att använda sig utav UGC (användargenererat) material eller en relevant influenser ökar ofta genomtittandegraden ytterligare och bygger på så vis ert varumärke ytterligare.

3. Betald annonsering

Organisk räckvidd har sina begränsningar och når endast ut till en liten del av nuvarande följare och därmed de som redan känner till er. För att skapa tillväxt behöver ni även nå ut till de som idag inte känner till er eller tidigare har övervägt att köpa era produkter eller tjänster. Genom att använda er av er egen kunddata kan ni exkludera era befintliga kunder eller aktivera historiska kunder. Ni kan även ta fram så kallade tvillingmålgrupper på de som liknar era befintliga kunder vilket kan vara ett bra sätt att hjälpa annonssystemet att hitta nya potentiella kunder. På så vis säkerställer ni att insatserna skapar inkrementellt värde genom att bygga upp ett helt nytt kundunderlag för framtiden som inte innefattar befintliga eller redan återkommande kunder. Detta är kostsamt och genererar oftast ingen ROAS kortsiktigt men är nödvändigt för att era kortsiktiga performance-kampanjer ska vara effektiva även på sikt. Befinner ni er i ett läge där kostnadskontroll är viktigt så viktar ni mer budget mot kortsiktiga konverteringskampanjer medan om ni befinner er i en tillväxtfas och vill ta marknadsandelar bör kosta på er mer varumärkesbyggande annonsering som går brett genom att optimera mot exempelvis varumärkeskännedom som oftast också har billigare räckviddskostnader än exempelvis konverteringskampanjer.

4. Influencer-marknadsföring

Influencer-marknadsföring har blivit en kraftfull strategi för att skapa och stärka varumärkesmedvetenhet. Genom att samarbeta med influencers som har en stor följarskara inom din bransch eller nisch kan du nå ut till potentiella kunder på ett trovärdigt och effektivt sätt.

5. Engagerande innehåll

Dela relevant och engagerande innehåll som är anpassat för sociala medieplattformar. Använd visuella element som bilder och videor för att fånga intresset hos din målgrupp. Berätta din varumärkesberättelse och dela användbara tips och inspiration.

6. Aktiv interaktion

En av de stora fördelarna med sociala medier är möjligheten att interagera direkt med din målgrupp. Genom att engagera dig aktivt skapar du starka relationer och bygger lojalitet bland dina följare.

7. Mät och analysera din framgång

Slutligen är det viktigt att regelbundet mäta och analysera din framgång i sociala medier för att kunna justera och förbättra din strategi. Använd analytiska metoder och verktyg för att få insikter om dina prestationer och anpassa därefter din strategi baserat på resultaten. Följ kontinuerligt upp för att säkerställa att du når dina mål. Just varumärkeskännedom är svårt att mäta. De flesta varumärken har heller inte tillgång till att kontinuerligt genomföra marketing mix modellering som mäter utfallet av insatserna bortom de sociala mediernas egen data eller för den delen vad de kan utläsa i Google Analytics. I dessa fall kan dock en konkret metod vara att mäta sin share of search (andel av totala söket) för att se på hur ens varumärkes sökvolym på Google och Bing ter sig gentemot era konkurrenter, en metod som visat sig korrelera väl med marknadsandel.
Förutom denna mer övergripande mätmetod är det såklart viktigt att löpande kolla i den enskilda kanalen, hur materialet presterar, vart man får mest kvalitativ räckvidd för pengarna och vilken typ av material som ger mest visningar och genomtittandegrad. Man kan alltså dela upp mätmetoderna i affärsrelaterade KPI:er och medierelaterade KPI:er för att få en bra helhetsbild av insatserna.

Använd dig av sociala medieanalyser

Att använda sociala medieanalyser när man bygger varumärke i sociala medier är viktigt av flera skäl. Inte minst för att mäta, utvärdera resultat och göra justeringar i din strategi utan också för att kunna ta datadrivna beslut baserat på faktiska data istället för antaganden eller intuition.

  • Förstå målgruppen
    Ett annat viktigt skäl till att använda sociala medieanalyser är för att förstå din målgrupp på ett djupare plan. Du kan ta reda på deras beteenden, intressen och preferenser för att anpassa ditt innehåll och kommunicera på ett sätt som engagerar dem på bästa sätt.

  • Optimering av innehåll och strategi
    Genom att analysera prestationen av ditt innehåll kan du identifiera vilka typer av inlägg och vilket format som fungerar bäst. Du kan lära dig av tidigare framgångar och misslyckanden för att optimera din innehållsstrategi och skapa mer engagerande och relevant material.

  • Uppföljning av konkurrenter
    Genom sociala medieanalyser kan du även följa och analysera dina konkurrenters aktiviteter och prestationer. Det ger dig insikter om vad som fungerar för dem och hur du kan förbättra din egen varumärkesstrategi.

Sammanfattningsvis ger sociala medieanalyser dig insikter och data som hjälper dig att mäta, förstå och optimera din varumärkesbyggande strategi och öka varumärkesmedvetenheten i sociala medier. Det är ett värdefullt verktyg för att ta datadrivna beslut och skapa en starkare närvaro för ditt varumärke.

2023-08-21

Välkommen Richard - Ny Paid Social-specialist på Beet

Läs mer om Richard och hans kommande arbete inom Paid Social.

Läs mer

2023-06-02

FirstOffice ökade antalet sökord på sida 1 med 242%

Här kan ni läsa om hur SEO-arbetet sett ut och hur vår strategi bidragit till dessa goda resultat.

Läs mer

2023-05-04

Boomerang ökade sina intäkter med 55%

Här kan ni läsa om vilka resultat vi åstadkommit med Boomerang sedan starten på samarbetet i april 2022.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se