Välkommen Richard - Ny Senior Paid Social-specialist och Channel Lead

Vi välkomnar vår nya Senior Paid Social-specialist och Channel Lead, Richard Seger till Beet! Läs mer om Richard och hans kommande arbete inom Paid Social.

Vem är du och vad är dina tidigare erfarenheter inom denna bransch?

Jag kommer från mediebyråvärlden och totalt har jag mer än 10 års erfarenhet av performance marketing främst med fokus på paid social.

I grund och botten har jag studerat alla teoretiska delar av marknadsföring varav mitt sista studieår var på programmet Master in Brand Management & Advertising vid Istituto Europeo di Design i Milano. Det var från början egentligen inte tänkt att jag skulle jobba med mediedelen av marknadsföring utan snarare på reklambyrå. Men det ena ledde till det andra och ju mer erfarenhet jag byggt på mig ju roligare har jag tyckt att det har varit att specialisera mig inom ett så efterfrågat område som digital marknadsföring.

Däremot har jag alltid burit med mig ett bredare intresse och helhetsfokus som går långt utanför min specifika kanalkomptens. Att bygga varumärkeskännedom och titta datadrivet på diverse långsiktiga KPI:er kommer vara A och O även för byråer som är sprungna ur mer säljinriktad marknadsföring. Annars riskerar kunderna att hamna på en ”performance-platå” som i sig inte bidrar till ökade marknadsandelar eller driver inkrementell tillväxt. ROAS (return on ad spend) är trots allt ett effektivitetsmått snarare än ett effektmått.

Varför valde du Beet som arbetsplats?

Utöver bra och trevliga kollegor så var det var främst 3 aspekter:

Utveckling av områden

Möjligheten att få driva och utveckla mitt affärs/kanalområde med allt som händer vad gäller nya mediekanaler som dyker upp, fokus på kreativ anpassning och innehåll, vikten av att införliva bra influencer marketing samt den mer tekniska delen som rör paid och performance är väldigt utmanande och omväxlande.

Synen på specialistrollen

Att synen på specialistrollen stämde väl överens med min, samt möjligheten att jobba i täta team med seniora specialister som kanalöverskridande stöttar kundens digitala affär. Det finns hos vissa mediebyråer en tendens till att specialisterna hamnar långt ifrån kunden, i skymundan av en projektledare, en operativ projektledare/activation manager och slutligen en kundansvarig. Specialistrollen ses inte sällan som ett instegsjobb till dessa mer kundnära och strategiska roller. Det drabbar annonsörerna mest av allt som inte får tillgång till specialister med lång erfarenhet och proaktiv förmåga att verkligen utveckla kunden på respektive annonsplattform.

Men på Beet är en specialist väldigt ofta kundens primära kontaktperson och kundansvariga har specialistbakgrund och det operativa intresset/kunskapen för kanalen kvar. Därmed får kunden snabbare tillgång till den djupaste och senaste kunskapen för vad som händer i en extremt föränderlig miljö.

En byrå med både bredd och djup

Att Beet är en större byrå än vad jag först trodde. Många byråer med ett brett erbjudande kan sakna djup men här upplever jag att det finns bådadera vilket är en styrka. Det gör att kunden inte behöver flera separata hypernischade byråpartners inom diverse kompetensområde utan kan i stället få all nödvändig kompetens täckt från första dagen. Det underlättar även min roll som Channel Lead och som specialist i kundteamen då jag snabbt kan synka med kollegor som ansvarar för andra delar (så som analys, implementation, automation, SEO och övriga delar av paid mm) för samma kund, vilket i sig bidrar till helheten på ett mer effektivt sätt.

Många byråer med ett brett erbjudande kan sakna djup men här upplever jag att det finns bådadera vilket är en styrka

Vad är det roligaste med din roll? Har du några visioner om hur din yrkesmässiga framtid ser ut?

Blandningen av kreativitet och tekniska krav. Jag tror inte att AI kommer att lösa hela pusslet här och nu. Åtminstone inte när det kommer till själva exekveringen av kampanjer. Även om kraven på granulära målgruppstyrningar visserligen försvinner, och därmed manuell handpåläggning, så kommer annonssystemen fortfarande att behöva rattas och styras. Ju mer sofistikerade annonssystemen blir ju mer kommer kunskapskraven i hur de fungerar tekniskt att öka. Exempelvis hur man kan addera saker till dem (kvalitativa och automatiserade förstapartdata och produktfeeds) eller avgränsa dem (bidding-metoder) eller för den delen genomföra löpande hypotetiska tester och metoder för när och hur man kan skala upp kampanjer som presterar bra för att nämna ett antal saker. Metoder som baseras på AI kommer också vara av största vikt för exempelvis utvärdering av kampanjer. Speciellt i en cookielös värld där traditionell attribution inte svarar upp mot alla frågor och luckor som uppstår för att mäta effekten av insatserna på ett tillräckligt sofistikerat sätt.

FÅ EFFEKTIVARE ANNONSERING PÅ SOCIALA MEDIER

När ni anlitar oss som er sociala medier byrå, hjälper vi er hela vägen från planering och kontouppsättning till löpande optimering och resultatrapportering. Vill du veta vilken annonseringspotential som finns för just ditt företag? Kontakta oss på info@beet.se och få möjlighet till en kostnadsfri Micro Health Check!

Välkommen Pedram - Ny Marketing Automation-specialist på Beet

Läs mer om Pedram och hans kommande arbete inom Marketing Automation.

Läs mer