Sociala medier-analys

Vid en sociala medier-analys ser vi på Beet över hur er marknadsföring på sociala medier presterar och vilken potential som finns i kanalerna. När vi utför analysen ser vi över de kanaler ni önskar titta på, så som Facebook, TikTok, LinkedIn eller andra sociala kanaler. Analysen blir sedan en grund för den sociala medier-strategi som lämpar sig bäst för just er och era mål. Läs om hur våra sociala medier-analyser går till och få möjlighet till en kostnadsfri övergripande analys!

Så går en analys av sociala medier till

En sociala medier-analys ger en övergripande bild över hur er befintliga marknadsföring på sociala medier presterar och vilken potential vi anser att det finns. På Beet kartlägger vi hur varje plattform presterar, går igenom grundläggande funktionalitet samt analyserar uppsättningen av era annonskonton. Den slutgliga analysen ger en tydlig bild över hur den nuvarande situationen på de olika sociala plattformarna ser ut samt vad vi anser krävs för att annonseringen ska kunna prestera ännu bättre.

1. Kartläggning av plattformar

I det första steget kartlägger vi hur väl varje plattform presterar i dagsläget, då det kommer sätta grunden för en framtida strategi. Vi gör en nulägesanalys av viktiga KPIer så som CTR, CPC, CPM, ROAS, CPA, Bounce Rate och CR. Vilka KPIer vi granskar beror bland annat på vilken typ av företag ni bedriver och vad som är viktigt för era mål.

2. Analys av grundläggande funktionalitet

Vi säkerställer att alla de grundläggande funktionerna finns på plats, till exempel att pixeln är korrekt uppsatt och fungerar som den ska. En annan essentiell funktion för all digital marknadsföring är spårning av annonseringen. Här vill vi säkerställa att spårningen är korrekt uppsatt och att Paid social-annonserna har en fungerande utm-taggning. Om det är relevant vill vi också ha tillgång till produktkatalogen för att se att produkterna visas som de ska i marknadsföringen på de olika sociala plattformarna.

3. Analys av kontouppsättning

Hur uppsättningen av själva annonskontot ser ut är en viktig aspekt som vi går igenom. Här tittar vi bland annat på:

 • Strukturen på annonskontot
 • Om alla kampanjtyper används
 • Annonsinställningar
 • Målgrupper
 • Om det har gjorts några A/B-tester

Om det finns organiskt innehåll så analyserar vi även kvalitet, frekvens, eventuell budget, svarsfrekvens, innehåll m.m.

Vad händer efter en sociala medier-analys?

När analysen av er befintliga marknadsföring på de olika sociala medier-plattformarna är klar, har vi grunden för det kommande arbetet. Analysen utmynnar i slutändan i en rekommendation för framtida arbete med de sociala medierna och nästa steg blir att ta fram en tydlig strategi på hur vi ska nå rekommendationerna.

STEG 1: PLANERING

Det första steget efter analysen är att sätta en övergripande plan för kommande arbete. Planen sätter vi tillsammans med kunden och här kommer vi gemensamt överens om KPI-mål, hur arbetet ska genomföras och hur det ska rapporteras. Beet hjälper till med att ta fram förslag på mål, annonsutforming och hur varje plattform bör mätas.

STEG 2: LÖPANDE ARBETE

Utifrån era önskemål sätter vi upp ett fungerande sätt att arbeta med just er. Vi har en gemensam plan att jobba efter och annonseringen läggs upp efter denna plan. Under det löpande arbetet kommer vi på Beet att optimera marknadsföringen utifrån de satta KPI-målen. Vi håller en kontinuerlig dialog med er i fall vi behöver justera budget, byta material eller liknande. I början av varje månad går vi igenom resultatet från föregående månad och här diskuterar vi även kommande marknadsföring. Vi går igenom vad som har fungerat bra och vad vi vill ändra på framöver.

STEG 3: RESULTAT

Varje månad går vi igenom föregående månads resultat. Vad vi går igenom på månadsmötet bestäms gemensamt med er, men några av de vanligaste KPIerna vi tittar på och analyserar är:

 • Click-through Rate
 • Cost per Click
 • Cost per Impression
 • Frekvens
 • Conversion Rate
 • Acquisition Cost
 • Bounce Rate

Vi analyserar de resultat vi ser i respektive system, så som Meta Ads Manager eller TikTok Ads Manger, såväl som resultat som kommer in via Google Analytics. Vilka KPIer vi analyserar beror också på kampanjs mål och vilka plattformar den har visats på.

Möjlighet till en kostnadsfri analys av eran marknadsföring på sociala medier

Innan ni eventuellt börjar arbeta med oss på Beet kan vi i vissa fall erbjuda en mindre omfattande analys, så kallat Micro Health Check, av eran paid social marknadsföring. Där gör vi en övergripande, men mindre analys av eran nuvarande status, vilka möjligheter vi ser och hur vi eventuellt kan hjälpa er vidare. Analysen beskriven ovan är en mer djupgående analys av er sociala medier-marknadsföring och är det första steget när vi börjar arbeta tillsammans.

Om ni är intresserade av en Micro Health Check - berätta mer om erat företag i formuläret nedan, så återkommer vi!

Vad är en pixel och varför bör du använda dig av en?

Det finns vissa nödvändigheter för att lyckas med annonsering på sociala medier och pixeln är en av dem. Men vad är egentligen en pixel? Och hur kommer det hjälpa dig i ditt arbete? Det går vi igenom i den här artikeln.

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

Visualisera din data med Data Studio

Läs mer

artiklar

Vad är E-A-T?

Läs mer

artiklar

Customer Life Time Value - den heliga graalen?

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se