FirstOffice ökade antalet sökord på sida 1 med 242%

Beet samarbetar med FirstOffice, ett företag som hyr ut kontor på kontorshotell i flera av Sveriges större städer. Vi har sedan sensommaren 2020 hjälpt till med SEO, sökmotoroptimering, för att öka synligheten i sökresultatet och den organiska trafiken. Utöver SEO arbetar vi även med betald annonsering i form av SEM och Paid Social. SEO-arbetet har hittills bidragit till att synligheten ökat med 165%, antalet sökord på sida 1 har ökat med 242% och trafik från icke varumärkesrelaterade sökningar har ökat med 59%. Här kan ni läsa om hur SEO-arbetet sett ut och hur vår SEO-strategi bidragit till dessa goda resultat.

Om FirstOffice

FirstOffice är ett svenskt företag som erbjuder flexibla kontorslösningar med arbets- och mötesplatser i en trevlig inspirerande miljö. Med ett stort utbud av kontorshotell runt om i landet ges hyresgäster möjlighet att skapa värdefulla relationer och affärsmöjligheter. FirstOffice erbjuder privata kontorsrum, Coworking samt BigOffice. Med flexibla och korta uppsägningstider är det enkelt att hyra kontor, att växa eller skala ner och att agera agilt och snabbt vid förändringar. I dag har de över 3000 medlemmar från drygt 820 företag. FirstOffice är en del av det börsnoterade fastighetsbolaget Corem Property Group, ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på storstadsområde och tillväxtorter.

Bakgrund

SEO-samarbetet med FirstOffice startade i juli 2020. Inledningsvis gjorde vi en SEO-analys, bestående av en teknisk check följt av en grundlig sökords- och konkurrensanalys, för att få en tydlig överblick över potential och konkurrenssituation.

Målet med SEO-arbetet

FirstOffices mål med SEO-arbetet var att öka synligheten för relevanta sökord, med störst fokus på konverteringsdrivande sökord. Eftersom FirstOffice är verksamma på flera orter, och erbjuder kontorshotell på specifika platser inom dessa orter, var det extra viktigt att identifiera och ranka för sökfraser för just dessa områden.

En utmaning när det kommer till SEO-arbetet med FirstOffice är att konkurrenterna i sökresultatet har mycket starkare domäner, vilket gör det ännu viktigare med väloptimerat innehåll. Informativt och relevant innehåll kan även öka chanserna att andra siter länkar till en på ett naturligt sätt, så kallat strategiskt länkbygge.

+165%

Synlighet

Visibility Score har ökat med 165% sedan samarbetet inleddes. Poängen räknas ut genom att varje position i sökresultatet får en dedikerad poäng.

+242%

Sökord på position 1–10

Enligt Ahrefs rankar FirstOffice på 242% fler sökord på position 1–10 den 22 februari 2023 jämfört med hur många sökord de rankade på vid samarbetets start.

+59%

Icke varumärkesrelaterade klick

Antalet icke varumärkesrelaterade klick enligt Google Search Console har ökat med 59% mot föregående år, för perioden 26/10/2022 – 25/1/2023. Det vill säga klick in till webbplatsen från sökningar som inte innehåller varumärket.

Resultat

Vårt samarbete med FirstOffice har resulterat i att FirstOffice har ökat i positioner för flera relevanta sökord. En del sökord har gått från att inte ranka alls till att ranka på förstasidan. Ökad ranking har lett till mer organisk trafik som i sin tur även har bidragit till fler leads.

Synlighet

I vårt rankingverktyg där vi har lagt in alla sökord från sökordsanalyser beräknas en poäng som speglar webbplatsens synlighet för de utvalda sökorden i Googles sökresultat. Denna poäng kallas Visibility Score.

FirstOffice Visibility Score har sedan start ökat med 165%.

*3 september 2020 jämfört med 22 februari 2023*

Sökord på position 1–10

I Ahrefs kan vi se att antalet sökord som rankar på position 1–10 har ökat en hel del. Här kommer alla sökord som FirstOffice syns på med.

3 september 2020 jämfört med 22 februari 2023

Visibility Scores raketökning till följd av stadsspecifika undersidor

Under vårt samarbete lanserades en ny version av deras webbplats, där även nya typer av undersidor togs fram. Vi kunde efter lansering av den nya webbplatsen och de nya undersidorna, som kombinerar stad och kontorstyp, se att Visibility Score ökade rejält. På mindre än 2 veckor ökade Visibility Score med drygt 27%.

*I början av september ser vi att grafen gör en rejäl ökning och därefter har poängen fortsatt att succesivt öka.*

Success factors

Rätt strategi

Den SEO-strategi vi tog fram innebar en stor utökning av innehåll samt nya sidor, vilket har ökat chanserna att synas i sökresultatet markant. Strategin mynnade ut i en plan som bollats med kund, för att säkerställa att strategin är linjerad med kundens mål. Tack vare alla de sökord vi valt att optimera mot skapas fler tillfällen då FirstOffice kan vara synliga i sökresultatet.

Nära samarbete

Att vi som SEO-specialister har haft möjligheten att ha nära kontakt med utvecklarna är ett stort plus. Vi kunde därmed se till att vanliga missar vid migration undveks och vi kunde även påverka den nya webbplatsens layout och viktiga SEO-element.

Skräddarsytt upplägg

En stor bidragande faktor till att vi kunnat nå dessa resultat är det skräddarsydda upplägget där vi, utifrån kundens behov och begränsade resurser, agerat skribenter såväl som publicister. Utan detta förtroende från kund hade inte allt detta nya innehåll kunnat publiceras i önskad takt och resultatet hade dröjt.

En första SEO-plan och de följande åtgärdsplanerna

Efter flera möten och diskussioner med kund sattes en SEO-plan utifrån våra rekommendationer och deras prioriterade områden.

Prioriterade söktermer

Eftersom FirstOffice är verksamma i flera stora städer i Sverige blev det ett naturligt första steg att skapa en SEO-strategi för att göra sig synliga i sökresultatet för dessa städer i kombination med verksamhetsområdet.

Detaljerade åtgärdsplaner

Sökordskombinationer lokaliserades och åtgärdsplaner som innefattar detaljerade rekommendationer gällande vad som bör implementeras på webbplatsen skapades. Åtgärdsplanerna skickades sedan till kund för implementation och därefter följde vi upp arbetet.

Vi hade ett stort fokus på att skapa nya landningssidor där följande var några av de on-page-optimeringar som gjordes:

  • Nya metatitlar och metabeskrivningar
  • Nya rubriksättningar
  • Nytt optimerat textinnehåll
  • Interna länkar till de nya sidorna

Utöver detta lokaliserades omnämningar av varumärkesnamnet FirstOffice på flera webbplatser där en plan sattes för att dessa skulle resultera i externa länkar.

Utveckling i trippel bemärkelse

Utveckling har bland annat skett i form av utbyggnad av ett stort antal landningssidor. Att bygga ut webbplatser med mer innehåll och landningssidor är självklart en naturlig del av SEO, men i detta fall genomfördes ett större och längre pågående projekt. Utöver det har webbplatsen i sig även utvecklats med ny design och layout för de nya landningssidorna. Till sist har själva SEO-samarbetet och dess omfattning succesivt vidareutvecklats. Utveckling i trippel bemärkelse med andra ord. Nedan går vi in djupare på respektive område.

Utbyggnad med stadsspecifika undersidor

Utifrån den initiala sökordsanalysen och en senare mer djupgående sökordsanalys, med fokus på städer i kombination med FirstOffices olika kontorstyper, kom vi tillsammans fram till att ta fram undersidor för samtliga städer och de kontorstyperna som erbjuds i respektive stad. Dessa sidor ökar möjligheten att vara synlig i sökresultatet för fler sökord och är även bra att ha ur ett användarperspektiv.

Detta projekt genomfördes parallellt med utvecklingsarbetet och i samband med migrationen av den nya webbplatsen publicerades även alla de nya stadsspecifika undersidorna.

Tätt samarbete mellan utvecklare och SEO-specialister

Förutom att fokusera på de kanalerna vi sköter, har vi samarbetat med utvecklarna för FirstOffices nya webbplats. Vi har haft ett gott samarbete där vi SEO-specialister har kunnat påverka och aktivt agera i tid vid förändring.

Ofta sköts en webbplats utformning och UX av en extern utvecklingsbyrå eller en intern utvecklare utan samröre med ansvarig för SEO-arbetet. Vi i SEO-teamet fick möjligheten att ha nära kontakt med utvecklarna under arbetets gång och kunde på så sätt påverka webbplatsens UX såväl som vilken typ av innehåll som ska kunna publiceras. Detta har bidragit till ett effektivt och träffsäkert arbetssätt. Vi säkerställde även att URLer 301-redirectades rätt vid migrationen, då det ofta är något som kan bli fel och kan påverka ranking negativt.

Nedan listas några fördelar med ett tätt samarbete mellan utvecklare och SEO-specialister:

  • Designer och utvecklare får information om vad andra kanaler behöver tidigt i processen vilket minimerar onödigt arbete
  • Mer effektivt och tydligt för designer att arbeta med riktigt innehåll som redan är optimerat och redo för publicering, istället för lorem ipsum-text
  • Designer och utvecklare skapar en förståelse för SEO vilket underlättar processen och möjliggör framtagning av olika lösningar som främjar både design och SEO
  • Kunskapsutbytet är värdefullt och gör arbetet mer effektivt genom hela processen
  • Viktiga tekniska SEO-parametrar kan med enkelhet åtgärdas direkt och slipper således bli liggandes i en backlogg på hög
  • Både design, UX och innehåll blir noga granskat av flera personer vilket leder till en bra slutprodukt

Utveckling av samarbetets omfattning

Resultat inom SEO är direkt korrelerat med implementationer av de rekommenderade optimeringarna. Vi ser därför alltid till att skräddarsy ett upplägg som passar våra kunder baserat på hur deras interna resurser ser ut. Med tiden har uppdraget för FirstOffice utvecklats från att innefatta strategi och detaljerade åtgärdsplaner till att även innefatta framtagande av textinnehåll samt publicering.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har SEO-arbetet för FirstOffice gett goda resultat när det kommer till ranking, synlighet i sökresultatet och organisk trafik. Då vi har ett tätt samarbete med FirstOffice och utvecklarna har vi på Beet kunnat utveckla och bredda innehållet utifrån våra rekommendationer. Detta har bidragit till goda resultat för SEO och även de övriga kanalerna som vi jobbar med, såsom SEM och Paid Social.

Performance Max – Allt om Googles senaste kampanjtyp

Har du hört om Googles senaste kampanjtyp - Performance Max? I denna artikel kommer vi gå igenom vad Performance Max är, hur det används och hur denna nyhet påverkar andra kampanjtyper. Vi delar även med oss av våra bästa tips gällande Performance Max!

Läs mer

Sail Racing ökade sina intäkter med 117%

Sedan Beet, i februari 2020, började samarbeta med Sail Racing inom SEM har deras annonsering nått nya höjder. Läs om deras ökade transaktioner, intäkter och konverteringsgrad!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se