Microsoft Advertising

Fd. Bing Ads

Om Microsoft Ads

Som ett komplement till Google väljer många att även synas på andra sökmotorer. Bing Ads, som det tidigare kallades, har idag bytt namn till Microsoft Ads. Beet är certifierade Microsoft Advertising Partners och hjälper er hela vägen från planering och kontouppsättning till löpande optimering och resultatrapportering.

Möjligheter med Microsoft Ads

- Enkelt att komma igång om ni redan använder Google Ads
- Nå den andel som inte använder Google
- Hög CR och CTR
- Låg konkurrens om sökorden
- Vanligtvis lägre klickpriser än på Google

Hur kan Beet hjälpa er med Microsoft Ads?

Beet har många års erfarenhet av sökordsannonsering på Microsoft Ads och vi är certifierade Microsoft Advertising Partners. Det vi på Beet kan hjälpa dig med är:

  • Uppsättning av Microsoft Ads-konto
  • Kontostruktur
  • Uppsättning och utformande av kampanjer och annonser riktade till respektive målgrupp
  • Uppsättning av spårning
  • Löpande optimering för att nå uppsatta mål och KPI:er
  • Analys och rapportering av genomförd annonsering

Man of a Kind

Vi träffade Marcus Uggla, General Manager på Man of Kind, för att prata mer kring ”the magic sauce” och hur Beet hjälpt dem mot en lönsam digital tillväxt.

Läs mer

Vad är Microsoft Ads?

Microsoft Ads är betald sökordsannonsering på sökmotorerna Bing, Yahoo och AOL som är Microsofts partnerwebbplatser. Microsoft Ads hamnar oftast i skymundan när man pratar om sökordsannonsering eftersom Google Ads är dominerande på marknaden. Dock ska man vara medveten om att alla inte använder sig av Google som sökmotor, speciellt när man rör sig utanför Sveriges gränser. För att utöka din marknadsföring och hitta nya potentiella kunder är det en rekommendation att även arbeta med Microsoft Ads.

Med Microsoft Ads når ni den andel som inte använder Google

Hur fungerar Microsoft Ads?

Sökordsannonseringen på Microsoft Ads fungerar på samma sätt som för Google Ads. Genom att lägga bud på specifika sökord kan man göra sina textannonser synliga i samband med att användare söker på sökord och fraser som matchar produkter, tjänster eller situationer relevanta för verksamheten.

Ersättningsmodellen är densamma som på Google, dvs. att man som annonsör betalar per klick. För att underlätta att komma igång med Microsoft Ads har Microsoft utvecklat en funktion där man kan kopiera sina sökkampanjer från Google Ads direkt in till Microsoft Ads. Det är därför relativt lätt att komma igång med sin marknadsföring på denna plattform.

Fördelar med Microsoft Ads

Några av fördelarna med att använda sig av Microsoft Ads är följande:

  • Det är enkelt att komma igång om ni redan använder Google Ads
  • Ni når den andel av målgrupperna som ej använder Google
  • Det är låg konkurrens om sökorden vilket vanligtvis medför lägre klickpriser än på Google

Microsoft Ads på olika marknader

Konkurrensen på Microsoft Ads är vanligtvis mycket lägre och därför får man oftast lägre klickpriser än på Google. Man bör också vara medveten om att olika marknader använder sig av olika sökmotorer. Valet av sökmotor bör alltså variera beroende på vilken marknad man väljer att fokusera på. På exempelvis den amerikanska marknaden är Microsoft Bing som sökmotor mycket vanlig och detta är något man bör ha i åtanke när man sätter upp sin marknadsföringsstrategi.

I Sverige har Microsoft Ads en marknadsandel på ca 14 % om man tittar på sökningar gjorda på desktop. Har man en något äldre målgrupp rekommenderas särskilt att använda Microsoft Ads eftersom man har sett att användare av Microsoft Bing som sökmotor i genomsnitt är äldre än de som använder Google. Nyligen lanserade även Microsoft Ads tjänsten Shopping där man kan visa produktbilder med tillhörande information i sökresultatet, likt tjänsten Google Shopping.

39 000 k

Sökningar

39 miljoner sökningar från stationära datorer sker varje månad i Microsoft Bing

13,8 %

Marknadsandel

Bing har idag 13,8 % marknadsandel i Sverige

3 000 k

Användare

3 miljoner svenskar söker från Microsoft Bing på skrivbordsenheter varje månad

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00