Vad är CTR? Vi förklarar Click Through Rate

CTR står för Click Through Rate och anger klickfrekvensen på dina annonser. CTR används inom betalda kanaler som Google Ads, sociala medier annonsering och Marketing Automation, men även inom SEO. CTR är ett mätvärde i procent som anger hur stor andel av de som exponerats för exempelvis ett mail, annons eller länk som faktiskt klickar sig vidare. Nedan går vi igenom vad CTR är, hur du räknar ut CTR, varför det används samt vilken CTR som anses bra inom olika kanaler.

Vad betyder CTR?

CTR står för Click Through Rate vilket står för klickfrekvens. Click Through Rate kan översättas till ”klick genom antal visningar”, vilket är en exakt beskrivning på vad mätvärdet visar. En hög CTR innebär att en stor andel av de som exponerats av annonsen har klickat in. En hög CTR anses vara bättre än en låg, eftersom det innebär en högre andel trafik. Viktigt att påpeka är dock att en hög CTR inte är synonymt med kvalitativ trafik. Ibland kan en låg CTR i slutändan ge lika bra resultat som en hög, om det innebär att de som faktiskt landar på er hemsida konverterar. Det är därför viktigt att jämföra CTR:en i förhållande till andra mätärden, som exempelvis CPM och Bounce Rate.

Instagram och Snapchat brukar termen Swipe-up-rate användas eftersom man swipear istället för att klicka. Mätvärdet är dock detsamma.

Varför används CTR?

CTR används för att få förståelse för hur många som är intresserade av det ni visar upp. Genom att analysera CTR kan ni lättare dra slutsatser för kring huruvida materialet bör optimeras, tas bort eller kanske till och med flyttas över till en annan kanal. Att analysera CTR gör det lättare att förstå hur pass effektivt ert nyhetsbrev, annons eller organiska sökresultat är på att driva in besökare till er hemsida.

Exempel på när ni kan dra nytta av CTR för att optimera ert innehåll:

  1. En av era viktigaste landningssidor visas nu på position 1 i det organiska sökresultatet, men ni upptäcker att ni har en mycket lägre CTR än än andra sökord på samma position, samt långt ifrån branschsnittet. Det här ger värdefull information som ni kan använda för att optimera era titlar och metabeskrivningar för att göra dem mer klickvänliga.

  2. Era senaste mailutskick har haft betydligt lägre CTR än de brukar. Er låga CTR kan vara en indikation på att något inte stämmer. Här kan det vara bra att undersöka om era mail faktiskt kommer fram, eller om ämnesraden och kommunikationen i mailet börjat utformas annorlunda och inte längre tilltalar era kunder.

  3. Ni ser att era annonser på sociala medier har betydligt lägre CTR än branschstandard och likvärdiga annonser. Det kan vara en indikation på att annonsen behöver utformas på annat sätt, eller att ni kanske behöver ändra era målgruppsinställningar.

CTR används för att få förståelse för hur många som är intresserade av det ni visar upp

Vad påverkar CTR?

Det finns många faktorer som kan påverka CTR, både yttre faktorer och sådant du kan påverka direkt, så som utformningen av en annons.

Yttre faktorer så som årstider, högtider, konkurrens, trender och världsekonomin kan ha en indirekt inverkan och är alltid bra att ha i åtanke vid en analys av er CTR. Hög inflation kan påverka att en färre klickar sig in på era annonser på grund av er prissättning, medan en väderprognos som visar ett kallare klimat än vanligt kan göra att er kategori för höstjackor plötsligt får mycket lägre CTR eftersom vinterjackor nu är mer aktuellt.

Vad som har en direkt påverkan på CTR är unik för varje kanal. Allt ifrån färgval på en annons, ordval i rubriker och prissättning kan spela roll. Nedan ger vi några exempel vilka faktorer som kan ha en direkt inverkan på CTR för olika kanaler.

Mail:

Ämnesrad, avsändare, pre header, tid för utskick och CTA.

Paid social:

Kampanjmålsättning och annonsmaterial. Så som ordval, typsnitt på text, bild och rubriker.

SEO:

Metatitlar och metabeskrivningar, position i sökresultatet och vilket typ av resultat som presenteras. (T.ex. om landningssidan presenteras i en featured snippet och tar upp stor del av sökresultatet).

SEM:

Annonstexter, rubriker, annonsens placering och erbjudande (T.ex om konkurrenter har lägre priser).

När är CTR en viktig KPI?

CTR är endast en relevant KPI när målet är att användaren ska klicka sig in på något. Vid t.ex. brand awareness kampanjer när målet är att väcka medvetenhet är inte CTR en primär KPI.

Det går att mäta CTR på olika sätt för olika kanaler. Därför är det viktigt att bestämma vilken CTR som är viktig att kolla på. Det går t.ex. att mäta CTR på alla klick, unika klick eller sortera på andra sätt.

Exempel på när CTR är en viktig KPI:

Mail:

När emailkampanjer har ett konverteringsmål är CTR relevant att titta på. För aktiviteter då målet är ökad kännedom är dock andra KPI:er mer relevanta att titta på. CTR är även ett viktigt mått för att se hur bra emailkanalen presterar, då andra klassiska mätpunkter som leveransbarhet och antal öppnade mail ofta stöter på tekniska utmaningar.

Paid social:

CTR är relevant i kampanjer med kampanjmål att driva trafik till hemsidan och även konverteringsdrivande kampanjer, men inte i exempelvis brand awareness kampanjer. Det är även bra att hålla koll på CTR i förhållande till CPC-priserna för betald annonsering.

SEO:

För SEO är CTR en viktig KPI då målet är att få in användaren på just din sida. En låg CTR kan då vara indikation på att det presenterade resultatet av landningssidan inte är attraktivt. Här är det viktigt att även väga in vilken position resultatet hamnar på, då ett attraktivt resultat som hamnar långt bak kanske endast har en låg CTR pga positionen.

SEM:

CTR är bra för att se vilka annonser i en ad-group som är mest relevanta sett till sökningen. Mätvärdet kan även ge en indikation på om något är fel. För låg CTR kan tex. betyda irrelevant annonstext sett till sökord. Om målet däremot t.ex. är konvertering, är det viktigt att även se över hur stor andel som konverterar innan ett beslut tas om att eventuellt släcka ned annonserna.

Räkna ut CTR (Click Through Rate)

CTR beräknas genom att dividera antalet klick med antalet exponeringar, dvs antal personer som exempelvis har sett annonsen eller fått mailet.

Exempel 1: Ni skickar ut ert nyhetsbrev till 1100 kunder. 1000 mail kommer fram till kundernas inkorg och 112 personer klickar på en länk i mailet.

räkna ut ctr

Exempel 2: Ni syns på position 2 på Google för en av era landningssidor. På en vecka har 2500 personer fått upp er sida i sökresultatet, varav 345 av dessa har klickat in på er hemsida.

Vad är en bra CTR?

Vad som anses vara en bra CTR avgörs av flera faktorer. Dels kan ni undersöka vad kanalen och branschen har för standard, och dels behöver ni få en tydlig överblick över hur ert eget material presterat för att kunna följa utvecklingen. Följande frågeställningar hjälper er att få en bra bild över statusen för er CTR:

  1. Vilken CTR är standard för kanalen?
  2. Vilken CTR är standard för branschen?
  3. Vilken CTR är vanligast på marknaden ni befinner er?
  4. Vad har ni haft för CTR historiskt?

Jämför er CTR med relevant statistik

Fokus bör ligga på att förbättra era egna siffror istället för att kolla på andras. Det kan dock ge värdefulla insikter att jämföra sina siffror med liknande företag. Att få en rättvis bild över värdet av er CTR kräver att ni utgår från flera olika rapporter och statistik som passar för er verksamhet. Det är viktigt att få en samlad bild och inte stirra sig blind på en siffra i en enda rapport. Ta er tid att få förståelse för var statistiken kommer ifrån. Många rapporter utgår från de vanligaste branscherna på de största marknaderna. Dessa siffror kan bli vilseledande att jämföra sig med om ni inte befinner er i dessa segment.

Var noga med att kolla hur statistiken har tagits fram, så som vilken marknad och tidsperiod rapporten utgår från. Andra aspekter som kan vara bra att kolla på är om statistiken endast avser en specifik enhet, om den är ett medelvärde för alla enheter samt hur mycket data siffrorna grundar sig på. Ställ er alltid frågan om statistiken är relevant för er innan ni utgår från den.

CTR Benchmarks för olika kanaler

För att ge en överblick av hur CTR kan se ut för olika kanaler, listar vi nedan medelvärden från olika rapporter. Följande siffror är endast benchmarks och kanske inte relevanta för t.ex. er bransch eller annonstyp. Som vi nämnde ovan är det viktigt att jämföra sig med statistik som är relevant.

Statistiken är hämtad från Advanced Web Ranking Tools (AWR), 2022 Email Marketing Benchmark Report (EMR), Sidecar 2021 Benchmarks Report (SBR) samt Linked In Ad Benchmarks (LIB).

Google organiskt sök (AWR)

Position 1: 32.07%
Position 2: 15.07%
Position 3: 8.79%

Statistiken avser desktop i februari 2022 och är ett internationellt genomsnitt. Variationen är stor beroende på bransch och antal visningar av annonser innan det organiska resultatet.

Google Ads - 4.85%. (SBR)

Statistiken avser år 2020 och är ett medelvärde för retail i USA.

Facebook-annonsering - 1.32%. (SBR)

Statistiken avser år 2020 och är ett medelvärde för retail i USA. Klickfrekvensen brukar variera mellan 0.47%–1.61% beroende på bransch.

Instagram-annonsering - o.58%. (EMR)

Statistiken avser år 2020 och är ett medelvärde för retail i USA. Klickfrekvensen skiljer sig ofta mellan bransch och annonseringsformat.

LinkedIn-annonsering - 0.44 - 0.65. (LIB)

Globalt snitt för alla typer av sponsrat innehåll.

Mailutskick (MMB)

Öppningsfrekvens (Hur många som öppnar mailet) – 21.5%
Klickfrekvens (Hur många som klickar på något i mailet) – 2.3%

Statistik från 2021. Medelvärde från 18 av de vanligaste branscherna.

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Vid SEO optimering tar du hänsyn till Googles algoritmer när du arbetar med din webbplats, för att kunna synas på Google i det organiska sökresultatet. Vi listar 9 av de viktigaste bitarna att tänka på när du ska komma igång, samt fördelarna med en SEO optimerad webbplats!

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

Vad är E-A-T?

Läs mer

artiklar

SEO och kundens köpresa

Läs mer

artiklar

Page Experience Update

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se