Google MUM Update

Den 20 Maj 2021 presenterade Google en ny avancerad AI-teknologi, MUM, skapat för att ge användarna maximalt resultat av information när de gör sökningar. Med ett flertal nya funktioner, ny design och utökat innehåll så planerar Google att guida användaren genom ämnen som intresserar dem på ett mer visuellt sätt. Delar av MUM har redan implementerats men kommer att fortsätta rullas ut under 2022 och framåt. I denna artikel kommer vi detaljerat redovisa för vad Google MUM är och vad uppdateringen innebär.

Vad är Google MUM?

MUM är en förkortning för Multitask Unified Model vilket är en algoritm som bygger på BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) som först introducerades 2019. Den nya AI-modellen MUM påstår sig vara 1 000 gånger mer kraftfull än BERT.

Det tillkommer tre nya funktioner vilket innebär en del förändringar i sökresultatets utseende:

  1. Things to know”: Presenterar innehåll som du troligtvis är intresserad av men baseras även på andras beteende.
  2. Zoom in and out”: Möjligheten att fördjupa sig mer inom ett visst ämne.
  3. Browsable result page”: Sökresultatet blir mer användarvänligt. Vi kommer se mer grafiskt och rörligt innehåll anpassat till sökintentionen i att hitta kunskap, information och inspiration.

Den nya uppdateringen är tänkt att tillgodose dagens sökbehov med hjälp av en AI-baserad algoritm som ska förenkla sökningar på nätet. Hittills har man ofta tvingats göra flera sökningar på grund av de geografiska och språkliga begränsningarna. Med Google MUM kommer man inte längre behöva göra flera olika sökningar om man vill jämföra och skaffa sig mer omfattande information. Den har nämligen förmågan att förstå och komma med lösningar som inte enbart grundar sig på textinnehåll utan också genom tolkningar av bilder och video på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Man ska även kunna rikta sin kamera mot produkter och ställa specifika frågor om produkten specifikt.

Uppdateringen omdefinierar sökrelevansen och förändrar det sätt på vilket man kan tillgå och använda information på hela internet. Det innebär också att man får upp ännu mer användbara och relevanta resultat vid sökningar, i större utsträckning än vad som kunnats göra tidigare.

MUM kommer kunna tolka texter, bilder, video och ljud på ett mer intelligent sätt

Google MUM och tolkning av innehåll

MUM tolkar betydelser på ett mänskligt sätt och bryter ner språkbarriärer vilket ger oss den mest heltäckande sökmotorn någonsin. Den är snabbare, mer omfattande och grundligare än någon tidigare uppdatering av sökmotorer. Detta är viktigt i en värld där människor vill ha ingående, relevanta och exakta svar på några få sekunder – var som helst och när som helst.

Mum vill undvika långa krångliga sökningar och undanröja språkhinder och bristande intuition. Den ser våra frågor, problem och behov utifrån alla tänkbara synvinklar och minskar tiden som behövs för att leta fram den information vi behöver. Sökord och SEO-innehåll har länge varit en avgörande faktor för hur information tillhandahålls och hur den ska matcha sökningar. Under senare år har detta alltjämt varit viktigt när det gäller specifika frågor, men en viss förändring har ändå skett i riktning mot sökord både i form av fraser och sådant som förekommer i sina naturliga sammanhang. Med hjälp av MUM kan den ge varierande svar och djupgående kunskap om omvärlden, och den kan samla in ytterligare information från olika format som texter, bilder och i framtiden till och med video och ljud.

Avsikter och tankemönster

MUM kan dra nytta av flera aspekter av sökresultet. Användare, företag och innehållsskapare är inte längre bundna vid exakta svar och kommer istället se användarinnehåll och användarresor som är mer mångsidiga, komplexa och i vissa fall mer generaliserade.

Föreställ dig att du vill resa till ett land och de frågor du vill ställa för att hitta allt du behöver veta och vill ha svar snabbt. Det kan vara alltifrån hur man tar sig dit, om det krävs vaccinationer, till vilka platser man ska besöka och ibland kan det krävas flera sökningar för att hitta svaren. AI-enheten i Googles MUM är ytterligare en del i att behärska och förstå användarnas avsikter och tankemönster mycket snabbare än tidigare.

SEO och MUM

Googles algoritmer dikterar idag hur vi skapar innehåll och arbetar med sökord, fraser, intentioner och syfte. Kommer AI:n nu förändra hur företag, SEO-experter och marknadsförare tänker för att driva in organisk trafik? MUM här är en avsevärt mycket mer intelligent sökalgoritm som kan tyda nyanser och ge mer relevant och varierat innehållet till den som söker. Innehåll som visas på fel sätt försvinner snabbare än någonsin tidigare. Detta visar återigen hur viktigt det är med användarupplevelse, innehåll, SEO, tillgänglighet och syfte för att man ska lyckas. Innehållet måste därför vara bättre än bara några få utplacerade sökord för att sidan ska kunna ranka i sökresultaten och det måste också göra det mesta möjliga av de olika multimediaformat som Google MUM tittar på.

Det är slutanvändarna som står i fokus för MUM och detta visar vägen för hur man ska arbeta med sin innehållsmarknadsföring och content SEO. Detta är också viktigt att tänka på om du funderar på att bygga om din hemsida. För att du ska synas är det ännu viktigare att ha en fungerande SEO, både content SEO och teknisk SEO.

Att jämföra som sökning

Google MUM har också betydligt lättare att besvara frågor som handlar om jämförelser. Frågor av typen "Kommer jag få samma väder i Turkiet som i Egypten?” får du svar på direkt. Förut var vi tvungna att gräva fram information från varje land och själva jämföra vad vi hittat. En enda fråga räcker för att få reda på temperaturerna i varje land men du får dessutom ytterligare information om länderna som google vet att andra personer har sökt på. Det kan handla om sådant som jämförelser mellan de båda länderna, som information kring visum och vaccinationer och annan användbar information som AI:n upptäcker och anser vara relevant för dig.

MUM jämfört med BERT

BERT som lanserades 2019 förstod sökningar bättre än vad vi någonsin tidigare hade sett. Det var vid den här tiden som sökord blev till sökfraser för att försöka ge resultat utifrån vad användaren hade för sökintention. Med andra ord behövde innehållet ge svar på vissa vanliga frågor. Även om MUM är kraftfullare än BERTså vet vi ännu inte vad det innebär men det vi vet är att det har skett en del förändringar vad gäller den sorts sökning och SEO som vi ännu var vana vid under 2021.

Vad blir mer fokus på framöver när det gäller innehåll?

Detta kan vi förvänta oss bli än viktigare framöver när det gäller innehållsskapande:

  • Skapa innehåll med hög kvalitet som besvarar frågor och ger rätt sorts mervärde
  • Skrivet innehåll, däribland blogginlägg och artiklar, är fortsatt betydelsefulla
  • Det blir allt viktigare att arbeta med bilder, ljud och videoinnehåll
  • Lokalt och regionalt innehåll är fortsatt viktigt

Google MUM vet när innehåll är relevant och lägger då med det i sökresultatet. Även om språkbarriärerna inte längre står i vägen kan det ändå vara klokt att använda en flerspråkig SEO i sin strategi. Detta inverkar stort på innehållets regionala betydelse, så dra nytta av det, öka intresset i närområdet och använd både verbalt och visuellt innehåll. Fortsätt att utveckla er expertis och auktoritet genom att skapa innehåll som ökar varumärkeskännedom och lojalitet med hjälp av informativa och engagerande texter, bilder och andra medier.

Slutsats

Med MUM försöker Google bättre förstå vad vi söker efter, mer än någon sökmotor tidigare har gjort vilket också kan innebära radikala förändringar i hur vi letar fram relevant information när vi söker. MUM är en viktig milstolpe i sökandet efter det perfekta sökresultatet som direkt har förstått intentionen bakom sökningen. Med Google MUM så kommer vi kunna se mer rikt innehåll i serpen.

Google MUM började introduceras under 2021 men fler delar kommer fortsatt att implementeras under 2022 och framåt. Google själva säger att de bara är i början av att utforska och implementer MUM vilket kommer ta sökresultatet till nästa nivå när det gäller att förstå människors naturliga sätt att kommunicera på samt tolka information.

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Vid SEO optimering tar du hänsyn till Googles algoritmer när du arbetar med din webbplats, för att kunna synas på Google i det organiska sökresultatet. Vi listar 9 av de viktigaste bitarna att tänka på när du ska komma igång, samt fördelarna med en SEO optimerad webbplats!

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

Vad är E-A-T?

Läs mer

artiklar

SEO och kundens köpresa

Läs mer

artiklar

Page Experience Update

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se