Björn Borg ökade försäljningen med 735 % på Amazon

Genom att aktivt hantera Amazons sökords- och produktannonsering (Sponsored Products) lyckades Beet öka den månatliga försäljningen med 735 % och samtidigt sänka CoS med 52 %. Nedan beskrivs den strategi och taktik som användes för att uppnå resultatet. Här kan du läsa mer om vår strategi för kanalen!

Ökad försäljning med Amazon Ads

Björn Borg började under hösten 2018 sälja utvalda produkter på Amazon i Europa men efter ett år på plattformen såg de ingen märkbar effekt och började undersöka hur de kunde öka försäljningen i kanalen. I september 2019 fick Beet uppdraget att hantera Björn Borgs annonseringskonto på Amazon med målet att öka försäljningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Serien visar indexerade tal med periodgenomsnittet som basvärde.

+735%

Med hjälp av den data som kontinuerligt samlats in från de automatiska kampanjerna skapade vi manuella kampanjer med fokus på högkonverterande sökord och produkter. Annonsgrupper, budstrategier, bud, sökord och produkter övervakades noggrant och uppdaterades kontinuerligt under perioden. Denna datadrivna strategi visade sig vara effektiv månad efter månad, vilket ledde till att den genomsnittliga månadsförsäljningen ökade med 735 % samtidigt som den genomsnittliga CoS minskat med 52 %.

Mål och struktur

Innan uppstart var det viktigt att definiera tydliga tidsramar, mål och förväntningar. Genom att sätta en tidsram med tydliga mål tillsammans och besluta om kontostrukturen kunde Björn Borg ge Beet möjlighet att arbeta fritt inom dessa ramar. Transparensen gjorde det även möjligt för Björn Borg att enkelt följa framstegen.

Datainsamling

Med de uppsatta målen och strukturen definierade kunde vi gå vidare till nästa steg – datainsamling. Eftersom tidsramen och målen var tydliga kunde vi fokusera på att optimera mot slutmålet. Tidigt i denna fas skapade vi automatiska ”Sponsored Products”-kampanjer med hög budget och konkurrenskraftiga bud. Detta ledde till en kraftig kostnadsökning och en liten ökning av CoS jämfört med föregående månad. Detta gjorde dock att vi fick insikt i hur olika sökord och produkter presterade till följd av budstrategin. Med denna kunskap kunde vi med självsäkerhet gå vidare till nästa fas; analys och optimering.

Analys och Optimering

Med hjälp av den data som kontinuerligt samlats in från de automatiska kampanjerna skapade vi manuella kampanjer med fokus på högkonverterande sökord och produkter. Annonsgrupper, budstrategier, bud, sökord och produkter övervakades noggrant och uppdaterades kontinuerligt under perioden. Denna datadrivna strategi visade sig vara effektiv månad efter månad.

Den genomsnittliga månadsförsäljningen ökade med 735 % samtidigt som den genomsnittliga CoS minskat med 52 %.

Man of a Kind

Vi träffade Marcus Uggla, General Manager på Man of Kind, för att prata mer kring ”the magic sauce” och hur Beet hjälpt dem mot en lönsam digital tillväxt.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se