Webbanalys

Om webbanalys

Med webbanalys kan ni samla in och utvärdera samtliga digitala marknadsföringskanaler vilket möjliggör ett datadrivet arbetssätt där beslut och rekommendationer baseras data-informerade insikter. Här kan ni läsa mer om webbanalys och hur ert företag kan dra nytta av att arbeta med analys.

Möjligheter med webbanalys

- Lär känna era kunder bättre
- Hjälper er att optimera digitala kanaler för att driva tillväxt
- Säkerställer att arbetet i det digitala landskapet ger önskad effekt
- Få tillgång till en stor mängd data

Utvärdering med webbanalys

Webbanalys, även kallat digital analys, är den övergripande benämning av metoder att löpande samla in, analysera och utvärdera kvantitativ och kvalitativ data över hur en eller flera webbplatser (webbsidor eller applikationer) presterar, baserar på dess besökares interaktioner.

Webbanalys ger möjligheten att samla in och utvärdera samtliga digitala kanaler varigenom en webbplats/varumärke kommunicerar med besökare online, den samlade informationen om hur, när och varifrån besökarna kom till webbplatsen samt vad, var och hur ofta besökaren interagerar med webbplatsen är ett axplock av den data som spåras och utgör grunden i webbanalys, denna process är vad som möjliggör ett datadrivet arbetssätt där beslut och rekommendationer baseras data-informerade insikter.

Att kontinuerligt jobba med webbanalys är affärskritiskt för att säkerställa att er digitala närvaro ger önskad effekt

Varför webbanalys?

Att kontinuerligt jobba med webbanalys är affärskritiskt för att säkerställa att er digitala närvaro och det arbete som görs i det digitala landskapet ger önskad effekt. Detta möjliggör mer precisa och kostnadseffektiva beslut såväl online som offline och kan hjälpa ett företag att optimera samtliga kanaler för att driva tillväxt baserat på data-informerade beslut.

Olika typer av webbanalys

Siteanalys

En siteanalys föregås av en hypotes eller önskan om att kartlägga besökarflöden eller besökarnas beteende. Det vanliga är att man vill förbättra användarnas upplevelse för att de lättare ska hitta vad de söker och/eller konvertera bättre på både mikro- och makromål. Det finns också ett värde i att analysera off-site, dvs. länkar eller omnämnanden på sociala plattformar, bloggar, mm.

Trafikanalys

Målet med en trafikanalys är att utvärdera inkommande trafikflöden från olika källor. Beroende på sammanhang och om besökaren kommer genom en organisk eller köpt kanal kan beteendet se väldigt olika ut. Det kan exempelvis handla om en situation där någon aktivt söker upp oss jämfört med någon som kommer till oss genom en annons. Trafikanalysen är då en viktig del i utvärderingen av respektive kanal. Vi gör den här typen av analys löpande. Kontakta oss så berättar vi mer.

Uppsättning av analysverktyg

Grundläggande för att komma igång med webbanalys är implementation och konfiguration av rätt analysverktyg. Våra certifierade experter hjälper er med en anpassad uppsättning utifrån era mål och ambitioner. Om det redan idag finns en uppsättning kan vi hjälpa er att göra en genomlysning för att se om relevant data samlas in på rätt sätt och tillgodogörs på ett effektivt sätt.

Så kan vi hjälpa er med webbanalys

När ni väljer Beet som digital byrå är vi med er från initial genomgång till fullständig uppsättning och verifikation av datainsamling, rapportering, visualisation och rekommendationer. Arbetet börjar med att Beet’s digitala analytiker genomför en “healthcheck” av er befintliga uppsättning av spårning och mål med webbplatsen, där vi verifierar att den data som samlas och rapporteras är tillförlitlig. Vi tar fram en åtgärdsplan för vad som behöver åtgärdas/implementeras för att säkerställa att den data vi grundar kommande beslut och rekommendationer på är tillförlitliga för samtliga digitala kanaler.

Därefter följer kontinuerlig dialog om möjligheter att optimera de delar av det digitala landskapet som utgör era specifika affärsmål och hur vi på ett effektivt sätt kan mäta, spåra och optimera era möjligheter att att nå dessa.

Kontinuerlig webbanalys följer genom hela projektet, vi upprättar rapportering/visualisering där vi kombinerar data från samtliga verktyg i projektet för att gemensamt kan följa utfall av affärsmål och KPIer, löpande trafikanalys, marknadsföringskampanjer och innehållsoptimering.
Som en del av vårt uppdrag agerar vi givetvis bollplank till de delar av er organisation som vill utvecklas ytterligare och få djupare kunskap inom området.

SENIOR DIGITAL ANALYST

Martin Frönmark

KONTINUERLIG TESTNING OCH ANALYS

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång i er digitala marknadsföring. Vill ni veta hur vi kan hjälpa er med digital analys? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

SENIOR SEM SPECIALIST

Kevin Wahlström

ÖKA ER FÖRSÄLJNING MED SEM

Vill ni veta hur vi på Beet kan hjälpa ert företag med digital marknadsföring? Vi tittar gärna närmre på er webbplats för att se vilken förbättringspotential som finns. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Digital marketing strategist

Saeid Sasan

LYCKAS MED ER DIGITALA STRATEGI

Våra erfarna digitala strateger hjälper er att ta fram en strategi som bygger på dynamiska arbetsmetoder, så ni kan vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig värld. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Visualisera din data med Data Studio

Med data studio kan du med lätthet visualisera din data från ett stort utbud av datakällor. Det gör den mer lättillgänglig, lättare att förstå och du har möjligheten att skapa en interaktiv rapport som du enkelt kan dela med dina kolleger eller kunder.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se