Attribution och attributionsmodeller inom digital marknadsföring

Ni har fått in en konvertering, grattis! Men vilken kanal var det egentligen som ledde till konverteringen? Och varför ser ni olika resultat i olika system? Här reder vi ut några av de vanligaste frågorna kring attributionsmodellerna inom digital marknadsföring och hur de skiljer sig åt.

Vad är en attributionsmodell och varför ska du arbeta med dem?

En attributionsmodell inom digital marknadsföring är, enkelt förklarat, ett sätt att tilldela kampanjen eller annonsen en konvertering (t.ex. ett köp, ett lead eller en bokning). Den stora anledningen till att det är bra att titta på olika typer av attributionsmodeller är för att kundresan ser olika ut för alla företag, och för att olika typer av annonsering har olika syften.

Det är vanligt att användare interagerar med flera annonser och kanaler innan en konvertering sker. Ett exempel på detta kan vara när en kund först ser en annons på YouTube, och sedan en annons på Instagram Story. Detta skapar en nyfikenhet och användaren klickar på annonsen men genomför inget köp. Lite senare går användaren direkt in på hemsidan genom att skriva in adressen i webbläsaren och genomför en konvertering.

Detta innebär att användaren faktiskt har blivit påverkad av två olika kanaler och annonser innan beslutet för att genomföra ett köp fattades. Detta är viktig information att ha med sig, men framför allt att ge verktyget.

Varför skiljer sig konverteringsdata mellan olika verktyg?

Olika verktyg använder olika attributionsmodeller

En vanlig fråga vi får av våra kunder är varför siffrorna skiljer sig åt i Facebook eller Google Ads jämfört med Google Analytics. Detta beror på att de har olika förinställningar och att Google Analytics bara ser själva hemsidan medan Facebook även ser vad användare gör på Facebook/Instagram.

För Google Analytics GA4 är det datadriven som är den förinställda attributionsmodellen, vilket betyder att GA analyserar all trafik utifrån konverteringen och fördelar attributionen på de bidragande kanalerna. Detta gäller konverteringsrapporter; User och Session använder first click, respektive last non-direct click. Facebook däremot attribuerar sig själv alla de konverteringar som skett från användare som sett en annons på någon av Facebooks plattformar.

Tidslinjen påverkar

Även tidslinjen är en påverkansfaktor till skillnader i konverteringar. Google Analytics kan inte spåra Facebook-annonseringens view through-konverteringar vilket innebär att det inte går att spåra impressions på Facebook via Google Analytics. Standardinställningen för attribution på Facebook är sju dagar. Det vill säga, har någon sett en annons på Facebook de senaste sju dagarna och sedan genomfört en konvertering kommer Facebook tillskriva sig en konvertering medan Google Analytics inte kommer att göra det.

Vilken enhet er kund befinner sig på kan påverka siffrorna

Till sist är det användandet av olika enheter som gör att datan kan skilja sig åt. Så länge användaren är inloggad på Facebook kan det spåras även om personen byter från dator till mobiltelefon. Google Analytics GA4 erbjuder olika möjligheter för att spåra cross device men det beror på uppsättning av spårningen.

Dessa skillnader gör att konverteringsdata skiljer sig mellan olika plattformar. Med ändringar i standardinställningar kan man få dem att bete sig mer lika varandra men inte helt, detta eftersom exempelvis Facebook och Google även ser vad som händer på deras hemsidor och inte bara på er hemsida. Så länge du har förståelse för skillnaderna i de olika verktygen kan du också dra nytta av dess olika styrkor.

Vi går igenom sex olika attributionsmodeller

Vi vill alltid utgå från data, inte tycke eller magkänsla, när vi analyserar hur våra kampanjer har presterat. Därför är det viktigt att vi har bra koll på våra attributionsmodeller.

Vissa modeller tilldelar endast annonsen en konvertering om den fick det sista klicket innan ett köp gjordes, andra tilldelar den linjärt mellan varje beröringspunkt på kundresan. Det kan alltså bli väldigt stora skillnader beroende på vilken attributionsmodell du använder.

Det är dock viktigt att skilja på rapportering och att ge verktyget data. Verktygen arbetar bättre ju mer data vi kan ge algoritmerna, vilket är en stor anledning till att använda en annan attributionsmodell än vad vi gör vid rapportering. Vilken som just ni ska använda, beror helt på er situation.

Data Driven Attribution

Data Driven Attribution eller DDA som det även kallas använder avancerad maskininlärning för att tilldela ett värde av konverteringen baserat på hur användaren har integrerat med din annons genom kundresans gång.

Last Click

Last click är, precis som det låter, den modell som tilldelar konverteringen till den sista annonsen användaren klickade på före konverteringen skedde.

First Click

För denna modell är det första klicket på en annons som kommer att räknas. Det innebär alltså att om användaren skulle interagera med andra annonser efter kommer det inte att räknas med.

Time Decay

Här får de olika annonserna och kanalerna olika värden beroende på när i tiden användaren interagerade med exempelvis en annons. Högre cred för de närmst konverteringen skedde och lägst till de tidigare.

Linear attribution

Alla steg innan konvertering tillskrivs lika mycket värde, oavsett när det skedde.

Position based

Här tillskrivs ett större värde (40 %) till det första och sista klicket. De kvarvarande 20 % tillskrivs alla övriga touchpoints.

Behöver ni hjälp?

Behöver ni hjälp med er annonsering och att förstå er data? Tveka inte att kontakta oss på Beet. Vi är experter på digital marknadsföring och hjälper företag att nå sina mål.

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Vid SEO optimering tar du hänsyn till Googles algoritmer när du arbetar med din webbplats, för att kunna synas på Google i det organiska sökresultatet. Vi listar 9 av de viktigaste bitarna att tänka på när du ska komma igång, samt fördelarna med en SEO optimerad webbplats!

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

Vad är E-A-T?

Läs mer

artiklar

SEO och kundens köpresa

Läs mer

artiklar

Page Experience Update

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se