Så går en SEO analys av en hemsida till

En SEO analys av en hemsida innebär att viktiga SEO element analyseras för att få en bild över hur väl SEO optimerad en webbplats är, samt vilken potential som finns i kanalen. När vi på Beet utför en SEO analys ser vi över de viktigaste elementen inom de tre delarna inom SEO: Content SEO, länkbygge och teknisk SEO. Analysen ligger sedan till grund för den SEO strategi som är bäst lämpad för just ert företag och era mål. Läs om hur våra SEO analyser går till och få möjlighet till en gratis SEO check!

SEO analys steg för steg

En SEO analys är grundläggande för att kunna utföra ett välplanerat SEO arbete. Det första steget är att kartlägga hur er webbplats presterar i nuläget, då det är avgörande för en framtida fungerande strategi. På Beet gör vi en nulägesanalys av sökord, trafik, externa länkar och er tekniska struktur, vilket ligger som grund för det löpande SEO arbetet. Analysen ger en tydlig bild över hur er situation ser ut nu samt vad krävs för att ni ska nå era mål.

Genom att optimera lågt hängande frukt kan det leda till att vi på ett kortare tidsintervall kan se resultat av optimeringen

1. Analys av sökord

I en sökordsanalys identifierar vi vilka sökord som är mest relevanta för webbplatsen idag, men även vilka sökord det finns stor potential att arbeta med framöver, då SEO är ett långsiktigt arbete. Här analyseras dels sökvolym, konkurrens och positioner.

Efter den övergripande sökordsanalysen identifierar vi vilken potential som finns och gör en mer grundlig sökordsanalys inom de specifika områdena. Om ni sedan väljer att arbeta löpande med oss ser vi i ett första steg över vilka områden som är viktigast för er, tillsammans med sökordens potential, vilket lägger grunden för starten av det löpande arbetet. Det är mycket effektivt att börja med viktiga områden som idag redan rankar, men som genom optimering kan öka chansen till bättre ranking markant. Genom att optimera lågt hängande frukt kan det leda till att vi på ett kortare tidsintervall kan se resultat av optimeringen.

Dessa sökord kan optimeras genom att vi optimerar existerande landningssidor som inte fokuserar på rätt sökord i dagsläget, alternativt att vi skapar nya landningssidor.

Valet av sökord som bör användas kräver avvägning av många olika aspekter som vi går igenom tillsammans med er utifrån era mål. Några av aspekterna vi analyserar är:

 • Sökvolym
 • Konkurrens
 • Intention
 • Lågt hängande frukt, vad har störst potential i närtid?
 • Potential på sikt

2. Analys av trafik

Den organiska trafiken som kommer in till webbplatsen idag använder vi som utgångspunkt för att hitta potential och kunna mäta utvecklingen. Vi tittar på:

 • Hur många besökare från organiska sökresultatet ni har idag
 • Vilka landningssidor som driver mest organisk trafik idag
 • Vilka sidor som har stor potential att driva in mer organisk trafik genom optimering
 • Hur mycket mer organisk trafik som potentiellt kan komma till webbplatsen genom optimering

3. Analys av externa länkar

Externa länkar som pekar till er domän är av stor vikt för att webbplatsen ska ranka högt. Om flera auktoritära webbplatser länkar till er webbplats bedöms den vara auktoritär inom det området som sökorden motsvarar, vilket kan bidra till hög ranking i Google. Auktoritära webbplatser fyller ett syfte för sina besökare och arbetar målmedvetet med att erbjuda värdefullt innehåll. Om ni säljer en viss produkt och en webbplats med hög auktoritet länkar till er webbpats med den produkten i länktexten kommer er webbplats att stärkas för det sökordet. Länkar från ett ämnesspecifikt område med hög relevans och länkar från webbplatser som har hög Domain Rating väger i allmänhet tyngre.

Googles botar spindlar igenom länkarna som pekar till er webbplats och analyserar både kvalitet och kvantitet av länkarna. Kvaliteten på länkarna påverkar i sin tur styrkan på din domän. Om er domänstyrka är högre eller likvärdig med liknande webbplatser är det sällan länkbygge som är det prioriterade i SEO arbetet. Vid en låg Domain Rating hjälper vi till att lägga en strategi för att få in fler länkar till webbplatsen och stärka den på sikt.

4. Teknisk SEO analys

Den tekniska strukturen på webbplatsen är avgörande för hur sökmotorer läser in den. Tekniska aspekter kan även påverka webbplatsens användarvänlighet och dess ranking. I en teknisk SEO analys ser vi över de viktigaste tekniska aspekterna som kan påverka din webbplats ranking.

I den tekniska SEO analysen går vi bland annat igenom:

 • Rubrikstruktur
 • Brutna länkar
 • Webbplatsstruktur
 • Indexeringsproblem
 • Url-struktur
 • Laddningstider
 • Strukturerad data
 • Användarvänlighet, Core Web Vitals

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Vid SEO optimering tar du hänsyn till Googles algoritmer när du arbetar med din webbplats, för att kunna synas på Google i det organiska sökresultatet. Vi listar 9 av de viktigaste bitarna att tänka på när du ska komma igång, samt fördelarna med en SEO optimerad webbplats!

Läs mer

Konkurrensanalys

Det är av stor vikt att ta reda på hur konkurrenssituationen ser ut för de sökord ni vill ranka högt för. I sökresultaten kan det dyka upp verksamheter och webbplatser som ni inte anser är era konkurrenter, men som syns över er i sökresultaten. Dessa är då era konkurrenter inom SEO. Om ni exempelvis har en nisch på exklusiva soffor lär ni inte se IKEA som en konkurrent. Dock kan IKEA synas högre upp än er i det organiska sökresultatet på fraser innehållande ordet ”soffa” som ni vill synas på, vilket gör dem till en konkurrent för er i sökresultatet. Vid en konkurrensanalys tittar vi bland annat på följande:

 1. Vilka sökord syns era SEO-konkurrenter på som ni vill synas på?
 2. Hur ser konkurrenternas Domain Rating ut i jämförelse med er?
 3. Hur arbetar de med sitt content?
 4. Inom vilka områden har ni chans att ranka bättre än konkurrenterna?

Första steget efter en SEO analys

När SEO analysen är klar har vi grunden för det kommande SEO arbetet. Upplägget för ett SEO arbete med Beet brukar se ut på följande sätt:

Steg 1: Planering

Vi sätter en övergripande planering för arbetet framåt. Genom arbetets gång brukar dock ändringar behöva ske i planeringen. Det kan vara nya insikter, en oväntad sida som börjar ranka, en ny Google-uppdatering som lanseras eller andra faktorer som bidrar till omprioritering. Med SEO är det många pusselbitar som ska falla på plats. Vi utgår alltid från data och tar kommande beslut tillsammans med er utefter det. Utöver planeringen skickar vi i arbetets början en teknisk rapport till era utvecklare som vi kontinuerligt följer upp.

Steg 2: Löpande arbete

Utifrån era behov skickar vi antingen regelbundna åtgärdsplaner eller arbetar direkt i ert CMS löpande varje månad. Åtgärdsplanerna utformas efter era önskemål och kan innehålla följande:

 • Helt färdiga texter att publicera
 • Ramverk för nytt innehåll, d.v.s rubriksättning och sökord
 • Guidning för internlänkning
 • Metatitlar och metabeskrivningar

Steg 3: Resultat

Vi går regelbundet igenom samt skickar resultatrapporter där vi analyserar resultatet av allt arbete som gjorts. Rapporterna innehåller som standard:

 • Positioner i sökresultatet innan och efter implementerat arbete
 • Utveckling av trafik och konverteringar
 • Förändringar i domänstyrka
 • Konkurrensjämförelser

Möjlighet till en gratis SEO check

Innan ni börjar arbeta med oss kan vi erbjuda en gratis SEO check för att kartlägga hur er webbplats presterar idag och hur vi skulle kunna hjälpa er. De SEO checkar vi kan erbjuda är mindre omfattande SEO analyser, så kallade Micro Health Checks. Där gör vi en övergripande analys av er status idag, vilken förbättringspotential som finns och hur vi skulle kunna hjälpa er. Den SEO analys som vi nämnt här ovan är en mer djupgående SEO analys och är alltid det första steget när vi väl börjar arbeta tillsammans.

Om du är intresserad av en gratis övergripande SEO check för din webbplats kan du berätta mer om ditt företag i formuläret nedan, så återkommer vi om det finns möjlighet att titta närmre på SEO för just din sida.

2022-01-24

3 sätt ditt företag kan synas på Google

Hur syns man på Google som företag? Med en befolkning där ca 60% av svenskarna googlar varje dag och 80% gör en sökning på Google innan ett köp, är det en självklarhet att allt fler ställer sig den frågan. Vi listar 3 olika sätt att synas på Google och reder ut det här med kostnader. Läs mer!

Läs mer

2021-05-12

SEO och kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

2021-05-31

Användarvänlig struktur på en webbplats

För att öka konverteringarna på er webbplats är det många olika faktorer som spelar in. En viktig del av CRO, konverteringsoptimering, är webbplatsens struktur. Här kan du läsa om hur en webbplats bör optimeras för att öka chanserna för konvertering!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se