Spårning och taggning

Om spårning och taggning

Att löpande kunna utläsa resultatet av en satsning är helt avgörande för att kunna fatta rätt beslut. Alla marknadsaktiviteter vi utför ”taggas” därför, vilket möjliggör uppföljning utifrån trafikkälla. Vid behov hjälper vi även till med att utbilda de som arbetar med marknadsföring i er organisation och förser dem med en manual för hur de ska sköta taggningen. Här kan du läsa mer om värdet av spårning och taggning på en webbplats.

Möjligheter

- Förbättrar effektiviteten av olika marknadsaktiviteter
- Mät interaktionen på er webbplats
- Identifiera era användare
- Lär känna era användare bättre
- Vi kan utbilda er personal

Förbättrad medieeffektivitet med spårning och taggning

I första skedet handlar det om att avgöra vad man ska mäta, varför och bestämma prioritet utifrån affärsmålen. Man brukar prata om en användarresa och att definiera denna för att bilda sig kunskap om vad som sker och i förlängningen vad man kan göra för att påverka densamma.

Alla marknadsaktiviteter måste sedan ”taggas” rätt för att kunna härleda källan till ett besök. Vi hjälper även till med att utbilda de som arbetar med marknadsföring i er organisation och förser dem med en manual för hur de ska sköta taggningen.

En annan aspekt av spårningen handlar om attributionsmodellering, dvs. att attribuera händelser eller konverteringar till respektive trafikkälla för att kunna mäta och förbättra effektiviteten av olika typer av marknadsföringsaktiviteter. Attributionen bör sedan ligga till grund för fördelningen av marknadsbudgeten. Olika situationer kan kräva olika lösningar på denna problematik och därför är det rimligt att jobba med olika modeller.

Visualisera din data med Data Studio

Med data studio kan du med lätthet visualisera din data från ett stort utbud av datakällor. Det gör den mer lättillgänglig, lättare att förstå och du har möjligheten att skapa en interaktiv rapport som du enkelt kan dela med dina kolleger eller kunder.

Läs mer

Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM) är ett verktyg för taggstyrning där man med fördel kan samla alla spårningsrelaterade taggar som behövs för att mäta interaktionen på sin webbplats. På så vis slipper man implementera dessa “direkt i koden” på webbplatsen, vilket oftast då kräver assistans av webbutvecklare för varje ändring. Detta medför flera fördelar:

  • Man samlar alla taggar på ett och samma ställe
  • Verktyget har bland annat versionshantering och man kan se vem som gjort ändringar
  • Taggarna kan redigeras utan att man behöver ändra sidans källkod
  • Det är enkelt att testa och felsöka tack vare GTM:s inbyggda verktyg

Google Tag Manager vs Google Analytics

En vanlig missuppfattning är att man antingen använder Google Tag Manager eller Google Analytics. Dessa system fyller istället olika funktioner där Google Analytics används för att samla in data om besökaren medan Google Tag Manager används för att sätta regler kring vad som spåras och när.

Klient- och serversidan

Det finns två olika alternativ när det kommer till insamling av data, antingen skickas data från klientsidan eller från serversidan. Klientsidan är data som samlas in från webbläsaren medan data från serversidan skickas genom anrop som sker på webbservern. Båda alternativen har sina för- respektive nackdelar.

Klientsidan

Datan samlas in från användarens webbläsare vilket ger tillgång till användarspecifik data såsom: cookies, URL-parametrar och användarens plats förutsatt att medgivande lämnats.

Genom att samla in URL-parametrar (och HTTP referer) och skriva cookies kan vi härleda trafik från specifika kanaler och kampanjer. Tack vare denna data kan vi skapa bättre annonser och få en större inblick för hur olika kanaler presterar.

Förutom dessa fördelar finns det en del nackdelar med klientbaserad insamling av data. Då data samlas in från en mängd olika webbläsare och enheter introduceras många komponenter som kan påverka datakvaliteten. Ad blockers och andra tillägg, åtgärder som införts i t.ex. Safari med ITP eller Firefox med ETP har även en inverkan på datainsamlingen och kan i vissa fall helt förhindra den.

Serversidan

När man vill ha bättre kontroll på vilken data som skickas använder man istället serversidan. Ett vanligt exempel där man med relativt små medel kan förbättra andelen rapporterade händelser är att skicka transaktioner från serversidan. Oftast är det av stor vikt att man rapporterar korrekt intäkt och antal transaktioner. Genom att skicka datan från servern istället undviker man eventuella fel som kan uppstå i webbläsaren och undviker åtminstone delar av den problematik som finns kring Ad blockers.

Den största nackdelen med att skicka data från serversidan är att det oftast krävs mer resurser för den typen av spårning. Beroende på hur omfattande implementation man vill göra så krävs varierande omfattning av assistans från en utvecklare. Eftersom verktyg som Google Tag Manager, vanlig spårningskod för Google Analytics, Facebook, Google Ads, mm. är förhållandevis enkelt att sätta på plats så är det i det flesta fall enklare att använda klientsidan för att spåra användardata.

GDPR och cookies

GDPR (General Data Protection Regulation) även benämnd som dataskyddsförordningen är EU:s gemensamma förordning för hantering av personuppgifter. I Sverige kan man hitta information om förordningen, och mycket annat, på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbsida.

Då cookies kan användas för att identifiera en användare krävs samtycke för att använda dessa på en hemsida. De nya reglerna innebär att användare aktivt behöver bekräfta sitt samtycke. Meddelande som “Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies” anses inte längre tillräckligt då det förhindrar användaren från att avvisa cookies. Utöver detta ska användaren även kunna återkalla samtycke.

SENIOR DIGITAL ANALYST

Martin Frönmark

KONTINUERLIG TESTNING OCH ANALYS

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång i er digitala marknadsföring. Vill ni veta hur vi kan hjälpa er med digital analys? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Affiliate marketing specialist

Maria Jonasson

Öka försäljningen online

Vill ni veta hur vi på Beet kan hjälpa ert företag med digital marknadsföring? Vi tittar gärna närmre på er webbplats för att se vilken förbättringspotential som finns. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Digital marketing strategist

Saeid Sasan

LYCKAS MED ER DIGITALA STRATEGI

Våra erfarna digitala strateger hjälper er att ta fram en strategi som bygger på dynamiska arbetsmetoder, så ni kan vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig värld. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Man of a Kind

Vi träffade Marcus Uggla, General Manager på Man of Kind, för att prata mer kring ”the magic sauce” och hur Beet hjälpt dem mot en lönsam digital tillväxt.

Läs mer

Utforska alla kundcase

Se alla

kundcase

Björn Borg & Amazon

Läs mer

kundcase

Man of a Kind

Läs mer

kundcase

Kjell & Co Omnichannel

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se