Flexibel strategi och synergieffekter ökade försäljningen med 229%

Sedan 2021 har Beet agerat en digital marknadsföringspartner för en utav våra kunder där vi ansvarat för kanaler som SEO, SEM, display, YouTube, Paid Social samt Marketing Automation. Genom att dra nytta av synergier kanalerna emellan samt vår dynamiska medieoptimeringsmetod har vi effektivt kunnat nå fina resultat där försäljningen ökade med 229% YoY. Här kan ni läsa mer om samarbetet och vilka resultat vi uppnått tillsammans med kunden!

Beet som digital marknadsföringspartner

För flera av våra kunder agerar vi en extern digital marknadsföringspartner som tar hand om flera eller alla digitala marknadsföringskanaler där vi arbetar med dynamisk medieoptimering. Fördelen med detta arbetssätt är att vi kan dra nytta av de synergier som finns kanalerna emellan samt fördela budgeten utefter vad som är mest lönsamt för kunden för att effektivt kunna nå bästa möjliga resultat. Här kan ni läsa mer om vad det betyder i praktiken.

Om kunden

Kunden har varit en viktig del av svensk industri och handel sedan 1900-talets början. De har även en lång historia i USA och Europa genom ett antal förvärvade företag med gedigna traditioner och starka positioner på de amerikanska och europeiska marknaderna. Inför vårt uppdrag var de relativt nya i det digitala forumet och hade en historia av försäljning endast via återförsäljare.

Vårt uppdrag

Samarbetet initierades i början av 2021 och sedan dess har Beet agerat som en extern digital marknadsföringspartner. Under vår samverkan har vi bistått med expertis vid lanseringen av en ny e-handelsplattform samt övertagit ansvaret för att skapa medvetenhet kring kundens nyare varumärken inom en produktkategori som nyligen påbörjat sin expansion på den svenska marknaden.

Vi inledde processen genom att formulera en digital strategi som definierade vilka kommunikationskanaler vi avsåg att använda. Strategin inkluderade ett brett spektrum av digitala marknadsföringskanaler, såsom sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, displayannonsering, programmatisk annonsering, videoannonsering, sociala medier samt marketing automation.

Mål - Öka varumärkeskännedom, trafik och försäljning

Målet består av att öka medvetenheten om kundens nya varumärken samt locka till sig relevant trafik och försäljning till den nya e-handeln. Dessa två separata uppdrag pågår samtidigt och inkluderar dels en brandingstrategi av två olika varumärken samt en försäljningsstrategi till den egna e-handelsplattformen och dess onlineförsäljning.

Resultat - Stark positionering och ökad försäljning

Under 2021 initierade kunden lanseringen av ett nytt varumärke, vilket inom loppet av ett enda år positionerade sig som den åttonde största aktören inom produktkategorin på den svenska marknaden. Denna prestation tydliggör hur avgörande det är att förstå och använda digital marknadsföring som en kritisk framgångsfaktor i dagens högst konkurrensutsatta affärsmiljö.

Vid vårt övertagande av kundens digitala kanaler påträffade vi en YouTube-kanal med endast en prenumerant. Med utgångspunkt från detta uppsatte vi ambitiösa mål och strävade efter att på ett år nå en prenumerantbas på 1 000 personer. Det är med stolthet vi kan meddela att vi uppnådde detta mål.

I och med starten av vårt samarbete med kunden, initierade vi även en omfattande strategi för att stärka vår digitala närvaro. Vi la stor vikt vid att öka både trafik och försäljning samtidigt som vi också fokuserade på att attrahera nya kunder och implementera effektiv retargeting. Genom en konsekvent och strategisk insats för att optimera våra digitala kanaler, kunde vi uppnå en anmärkningsvärd ökning på 229% sett till försäljning jämfört med föregående år, när 2022 avslutades.

1 000

YouTube Prenumeranter

Från 1 till 1000 prenumeranter på YouTube.

+229%

Försäljning

Försäljningen ökade med 229% jämfört med samma period 2021.

Framgångsfaktorer

Flexibel digital strategi

De synergieffekter som uppstår mellan de olika digitala kanalerna och den flexibla strategi vi tillämpar är centrala i vår verksamhet. Om en kanal presterar under förväntan allokerar vi budgeten, genom dynamisk mediaoptimering, direkt till en annan kanal som presterar bättre. Vi arbetar kontinuerligt med optimering av kanalerna och genomför A/B-tester för att utvärdera material. Vi har även avsatt en "test and learn"-budget som vi kontinuerligt arbetar med för att utforska nya samarbetspartners och marknadsföringskanaler.

Fler kanaler ger bättre möjligheter

Ju fler kanaler vi har aktiva för en kund, desto bättre möjligheter har vi att optimera prestationen mellan dessa. Av den anledningen är det fördelaktigt för oss att hantera samtliga av en kunds digitala marknadsföringskanaler. Detta ger den bästa förutsättningen för optimeringen av kundens budget, vilket i sin tur ökar avkastningen på varje investerad krona.

Sammanfattning

Sedan starten av vårt samarbete med kunden i början av 2021 har vi som deras externa marknadsföringspartner tagit flera viktiga steg framåt i att etablera och stärka kundens digitala närvaro. Vår framgång har grundats i en flexibel digital strategi, där vi kontinuerligt har optimerat och A/B-testat olika digitala kanaler för att säkerställa den bästa möjliga avkastningen på investeringen. Tack vare ett nära samarbete och en strategi som innehåller allt från sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring till marketing automation och annonsering i sociala medier har vi skapat synergieffekter mellan kanalerna. Synergieffekter som gett goda resultat både i form av en stark positionering av nytt varumärke samt en försäljningsökning på 229% under 2022 jämfört med föregående år. Vi ser fram emot att fortsätta bygga på dessa framgångar och att ta kundens digitala närvaro till nya höjder!

Performance Max – Allt om Googles senaste kampanjtyp

Har du hört om Googles senaste kampanjtyp - Performance Max? I denna artikel kommer vi gå igenom vad Performance Max är, hur det används och hur denna nyhet påverkar andra kampanjtyper. Vi delar även med oss av våra bästa tips gällande Performance Max!

Läs mer

MedHelps organiska synlighet ökade med 1 240%

Ett nära och effektivt samarbete mellan MedHelp och Beet har genererat fina resultat när det gäller positioner, trafik och konverteringar. Här kan ni läsa mer om SEO-arbetet och de fina resultaten!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se