Dynamisk mediaoptimering

Fördelar med dynamisk mediaoptimering

Till skillnad från traditionella metoder som exempelvis ett GANT-schema, bygger de flesta datadrivna metoder på dynamik och ständig optimering, vilket vi på Beet jobbar utefter. En datadriven metod har många fördelar och här kan du läsa om varför det är en mycket mer effektiv metod för ert företag.

- Få ut det mesta av er mediebudget
- Högre medieeffektivitet jämfört med en planerad optimeringsmetod
- Anpassar er efter faktiska situationen
- Metoden anpassar sig efter förändring
- En traditionell metod blir sårbar i en föränderlig värld

Därför är dynamisk mediaoptimering effektivt

I motsats till den statiska planeringsmetoden där man i exempelvis ett GANT-schema planerar aktiviteter som sedan ska utföras enligt lagd plan, så bygger de flesta datadrivna metoder på dynamik och ständig optimering. Anledningen till att den senare är så mycket mer beror på flera orsaker. Nedan listar vi tre utav dessa.

Omvärlden är komplex

Vår omvärld är komplex vilket innebär att sannolikheten för att vi skulle träffa rätt och lyckas lägga en optimal plan blir väldigt liten. Planeringsmetoden medför därför alltid lägre effektivitet på mediabudgetar och arbetsinsatser jämfört med en optimeringsmetod. Istället bör vi skifta fokus från plan och genomförande av plan, till data och analys dvs förståelse av vår omvärld och sedan optimering dvs anpassning till den omvärld vi ser.

Att kontinuerligt testa nya vägar hjälper oss att lära oss, utvecklas och lyckas i en snabbt föränderlig digital värld

Omvärlden är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig vilket innebär att det som fungerade igår inte nödvändigtvis behöver fungera imorgon. En planeringsmodell har ingen inbyggd mekanism för att känna av förändring och modellen blir också extra sårbar i en omvärld där majoriteten av medier köps med olika typer av algoritmer i realtid på digitala börser. I denna perfekta konkurrens där mediaköpare och mediasäljare möts utan mellanhänder blir efterfrågan allrådande och priserna kan fluktuera kraftigt vilket medför att man snabbt behöver anpassa sig till nya förhållanden. En optimeringsmodell däremot är väl anpassad för den här miljön då den har en inbyggd mekanism för att snabbt detektera fluktuationer som innebär förändringar i effekt. Att utmana de nuvarande sanningarna och kontinuerligt testa nya vägar hjälper oss att lära oss, utvecklas och lyckas i en snabbt föränderlig digital värld.

Det faktiska arbetet börjar nu

En aktiv datadriven metod istället för en passivt planerande för med sig en strävan och en inställning att det faktiska arbetet nu börjar, och inte att arbetet är genomfört och klart, när man väl sätter igång sina marknadsaktiviteter. Denna strävan har ett tydligt mål (optimeringspunkten) och genom att arbeta metodiskt med hypotes, test, ny kunskap och optimering så kommer vi förbättra våra marknads KPIer.

Dynamisk mediaoptimering

På Beet är den datadrivna metoden en av våra fyra vägledande principer, och metodiken appliceras både av våra kanalspecialister som jobbar i de olika marknadskanalerna så väl som våra strategier och kundansvariga som jobbar med att omfördela mediabudgetar och arbetsinsatser för att maximera effekten mellan olika kanaler (totaleffekten).

En bra metodik, kanalspecialister istället för marknadsgeneralister, bra tekniska verktyg som är korrekt implementerade och ett fokus på att automatisera det som går att automatisera, samt slutligen ett passionerat marknadsteam är alla ingredienser för framgång i denna komplexa och extremt föränderliga värld.

DIGITAL MARKETING STRATEGIST

Saeid Sasan

LYCKAS MED ER DIGITALA STRATEGI

Våra erfarna digitala strateger hjälper er att ta fram en strategi som bygger på dynamiska arbetsmetoder, så ni kan vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig värld. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

AFFILIATE MARKETING SPECIALIST

Maria Jonasson

Lyckas med er digitala marknadsföring

Vill ni veta hur vi på Beet kan hjälpa ert företag med digital marknadsföring? Vi tittar gärna närmre på er webbplats för att se vilken förbättringspotential som finns. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Senior digital analyst

Martin Frönmark

KONTINUERLIG TESTNING OCH ANALYS

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång i er digitala marknadsföring. Vill ni veta hur vi kan hjälpa er med digital analys? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se