Svenskarna och internet 2022 – En sammanfattning

Den 11 oktober 2022 släppte Svenskarna och internet en rapport, Svenskarna och internet 2022, om svenskarnas internetanvändning. Rapporten innefattar bland annat vad vi använder internet till, hur vi använder sociala medier, hur e-handeln har gått och hur vi begränsas i vår internetanvändning. Här har vi sammanfattat några av delarna från rapporten!

Så har svenskarna använt internet under 2022

Enligt Svenskarna och internet 2022, använder 94 procent av den svenska befolkningen som är 16 år eller äldre internet, varav 90 procent är dagliga användare. Detta är oförändrat sedan 2021. Av de få procent som inte använder internet är det pensionärerna som har övertag. 1920– och 30-talisterna är de som använder internet minst. 2 av 10 av pensionärerna använder inte internet. Av de som är födda på 60-talet eller senare använder i princip alla internet. Användandet ser dock väldigt olika ut för olika åldersgrupper.

94 procent av befolkningen använder internet

Främst används internet till nöjen

En stor del av vårt internetanvändande går till nöjen:

 • Nästan alla internetanvändare använder sociala medier

 • De flesta internetanvändarna skickar meddelanden till varandra via olika tjänster

 • De flesta använder strömmande videotjänster så som Netflix och SVT Play

 • Cirka 6 av 10 internetanvändare spelar spel på dator, mobil eller spelkonsol

 • Spotify är störst för både musik och poddar bland strömmande ljudtjänster

Sociala medier används av nästan alla

Nästan alla internetanvändare använder sociala medier. Vi använder sociala medier på samma nivå som under 2021, med undantag för små skillnader. De skillnader som går att se är en liten minskning av användandet av Youtube, Flashback, Reddit och Twitch. YouTube, Facebook och Instagram är de plattformar som används mest.

 • 94 procent av internetanvändare som är 8 år eller äldre har använt sociala medier senaste året

 • I åldern 16 år eller äldre har 88 procent använt sociala medier

 • 4 av 10 internetanvändare använder sociala medier för att följa olika varumärken och företag (främst 90-talister)

 • Vi är mest benägna att publicera eget material på Instagram, Snapchat och Facebook, där ungefär hälften av alla användare publicerar eget material

 • Det är vanligare bland kvinnor än män att lägga ut eget material

 • På TikTok och YouTube är det betydligt vanligare att bara titta på andras material, och inte publicera något själv

 • Det är betydligt färre som använder YouTube dagligen än till exempel Facebook och Instagram

Skillnader mellan åldersgrupper - Roblox och Youtube störst bland barn

I princip alla barn använder internet, och umgås i stor utsträckning på andra sociala medieplattformar än vuxna. Bland barn i åldern 8-19 år följer två tredjedelar influencers, youtubers eller streamers. Roblox är den näst mest använda plattformen (efter YouTube) bland lågstadieelever, och används nästan uteslutande av barn födda under 2010-talet.

Facebook-användandet har högst användande bland 90-talister, men används brett över alla åldersgrupper. Även Instagram används brett över åldersgrupperna men används också främst av 90-talister, följt av 00-talisterna. Snapchat och TikTok används knappt alls av de äldsta generationerna. YouTube används främst av 00- och 10-talisterna.

Det är färre som använder sociala medier ju äldre åldersgrupperna blir. Facebook är den dominerande kanalen för alla 90-talister och äldre.

Utvecklingen av sociala medier-användandet under åren 2021 – 2022 har sett ut på följande sätt:

 • Bland 2010-talisterna har användandet av sociala medier ökat

 • Användandet av sociala medier tenderar att minska bland personer födda på 1920-, 30- och 40-talet

 • Det är inga avsevärda förändringar i användandet bland övriga generationer

Skillnader mellan män och kvinnor

Det är lika många män som kvinnor som använder sociala medier. Däremot används plattformarna olika mycket. Några av de största skillnaderna på användningen av vilka sociala medier som använts det senaste året (användare över 8 år) är följande:

 • 14 procent av männen använder Twitch, medan endast 3 procent av kvinnorna använder plattformen

 • 18 procent av männen och 6 procent av kvinnorna har använt Reddit

 • Pinterest domineras starkt av kvinnor. 31 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har använt plattformen

 • 72 procent av kvinnorna och 56 procent av männen har använt Instagram

Vi ser samma utveckling på Beet

På Beet har vi sett samma utveckling angående åldersskillnader. För det mesta får åldersgruppen 25 – 34 år mest spend och reach på Facebook och Instagram, vilket går hand i hand med att 90-talisterna använder dessa plattformar som mest. Vi har också sett att åldersgruppen 65+ vanligtvis har bra CTR och billigare CPC än övriga åldersgrupper, vilket gör det viktigt att inte glömma bort denna åldersgrupp även om de använder sociala medier som minst.

När det kommer till konvertering så ser vi att Facebook, Instagram och LinkedIn är mest konverterande än så länge, men vi jobbar alltid med de plattformar som är bäst lämpade för våra kunder och försöker täcka alla delar genom marknadsföringstratten. På Beet har vi erfarna specialister inom sociala medier-marknadsföring och tar alltid hänsyn till kundernas målgrupper vid rekommendation och arbete med olika kanaler!

Lika många män som kvinnor som använder sociala medier

85 procent av befolkningen har e-handlat

Det senaste året har 85 procent av befolkningen e-handlat. I kategorierna kläder, skor och accessoarer samt julklappar och presenter gör de flesta majoriteten av sina köp online, mer än var tredje person. De populäraste kategorierna att e-handla under senaste året är följande:

 1. Kläder, skor och accessoarer
 2. Julklappar/presenter
 3. Läkemedel och hälso-/egenvårdsprodukter
 4. Böcker
 5. Skönhets- och hygienprodukter

Skillnader på e-handlandet mellan kön och ålder

Män och kvinnor har e-handlat i lika hög grad. Den största skillnaden bland män och kvinnor är kategorin hemelektronik, som är den populäraste kategorin att e-handla hos män. 31 procent av männen (16 år eller äldre) har e-handlat majoriteten av sin hemelektronik senaste året, vilket är dubbelt så många som kvinnorna. Hemelektronik finns inte med på topp 5 kategorierna hos kvinnor.

Den vanligaste kategorin för kvinnor att e-handla är kläder, skor och accessoarer. Hela 45 procent av kvinnorna (16 år eller äldre) har e-handlat majoriteten av sina köp i denna kategori det senaste året.

De populäraste produktkategorierna att inhandla skiljer sig mycket på ålder. Dessa kategorier är populärast bland följande åldersgrupper:

 • Män 16 – 25 år: Kläder, skor och accessoarer
 • Kvinnor 16 – 25 år: Kläder, skor och accessoarer
 • Pensionärer: Läkemedel och hälso-/egenvårdsprodukter

Övrig e-handelsstatistik från rapporten:

 • 6 procent av internetanvändarna har handlat med kryptovaluta (dubblering från 2021)
 • 7 av 10 pensionärer har e-handlat
 • 3 av 10 födda på 1920- och 30-talet har e-handlat
 • I princip alla födda på 70, 80- och 90-talet har e-handlat
 • Fler boende i höginkomsthushåll har e-handlat
Kläder, skor och accessoarer är den vanligaste produktkategorin att e-handla

Högt användande av digitala tjänster

Användandet av digitala tjänster har ökat:

 • 91 procent av svenskarna som är 16 år eller äldre använder sig av e-legitimation

 • Användandet av Mobilt Bank id har ökat från 47 procent år 2021 till 71 procent i år

 • Cirka 7 av 10 använder digitala brevlådor, vilket ökat från 6 av 10 år 2021

 • Cirka 8 av 10 i befolkningen använder e-vårdstjänster (endast marginell ökning från 2021)

 • Var fjärde person har använt en vårdapp för ett digitalt läkarbesök det senaste året

 • Användandet av e-tjänster för kollektivtrafik och allmänna transporter har ökat från 50 procent av befolkningen 2021 till 57 procent i år

Begränsningar i internetanvändandet

De flesta som använder internet begränsar på något sätt sitt internetanvändande. Orsakerna till detta är följande:

 1. Den vanligaste orsaken är att man på något sätt vill skydda sin integritet. 8 av 10 internetanvändare uppger att de vidtagit åtgärder för detta. Det kan röra sig om att undvika sociala medier, begränsa funktioner som appar kan använda och klicka ur cookies på webbplatser

 2. Oro för att bli lurad eller bedragen är den näst vanligaste orsaken till ett begränsat internetanvändande. Hälften av internetanvändarna begränsar sig på något sätt av detta

 3. Svårigheter att kunna hantera det tekniska och förstå sig på olika nättjänster ligger på tredje plats av orsakerna

Orsakerna till vad som begränsar skiljer sig åt mellan åldersgrupper. De äldre begränsas främst av de tekniska aspekterna och att de känner otrygghet på nätet. Att skydda sin personliga integritet är vanligare bland den yngre halvan av befolkningen.

Slutsatser från rapporten

Nedan kommer några reflektioner från oss på Beet:

 • Internet är en otrolig viktig kanal att synas på då nästan alla svenskar använder sig av internet

 • Välj alltid plattform baserat på den målgrupp ni vill nå då användandet skiljer sig mycket

 • Räkna inte bort pensionärerna i er marknadsföring, hela 7 av 10 har e-handlat under senaste året

 • Se till att kunden känner sig helt säker på er site då oro kring säkerhet är en vanlig orsak till att begränsa sitt användande av internet

Statistik för e-handeln under juni och juli

Den 18 augusti släppte Svensk Handel en rapport, E-handelsindikatorn juni och juli 2022, om svenska konsumenters e-handelskonsumtion med fokus på juni och juli månad. Läs en sammanfattning av rapporten!

Read more

Explore all articles

View all

artiklar

3 sätt ditt företag kan synas på Google

Read more

artiklar

Vad är en pixel och varför bör du använda dig av en?

Read more

artiklar

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Read more

Contact us

Do you want to know how our services can help you achieve your business goals? Get in touch below.

info@beet.se +468-409 260 00