Beet är Mästargasell 2021!

Vi på Beet kan stolt meddela att vi mottagit en Mästargasell. Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år genom att dela ut Gaseller. Mästargasellen delas dock endast ut till ett fåtal företag som har varit Gasellföretag i 3 år eller fler. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli Mästargasell!

Utmärkelsen Di Gasell

Di Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag genom att varje år utse Gasellföretag. Detta görs genom en gasellundersökning, vilket baseras på företagets fyra senaste årsredovisningar.

För att ett företag ska utses till Gasell måste det uppfylla sju kriterier. Utöver det görs en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. Under de gångna 4 åren har Beet blivit utsedda till Gasellföretag.

Om Mästargasellen

Sedan 2019 utser även Dagens Industri MästarGaseller som tilldelas Sveriges mästare i tillväxt. Det görs i form av ett diplom som skickas ut till företagarna. Mästargasell blir man när man uppnått ett visst antal kriterier, däribland att ha varit gasellföretag i minst 3 år. Beet har nu blivit utsedd MästarGasell 2021!

På bild ser ni våra kollegor David, Mia och Kevin under Gasellgalan som ägde rum i stadshuset 1 december 2021.
Mästargasellen delas ut till ett fåtal företag som har sedan starten blivit Gasellföretag i tre år eller fler

Kriterier för att bli Mästargasell

Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag ska ha:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senasteräkenskapsåret
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Om Beet

Beet grundades 2012 och har mottagit en rad fina utmärkelser genom åren, både utifrån fantastiska marknadsförings- och försäljningsresultat för kunderna men också utifrån den egna tillväxten och entreprenörskap. Vi har ökat omsättningen succesivt och nådde 2020 en riktig milstolpe med över 100 miljoner i omsättning.

Beet tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring. så som digital strategi, digital analys samt kanalhantering inom t.ex. SEM, SEO, videomarknadsföring och sociala medier. Här kan ni läsa mer om Beet.

2021-10-12

Di Gasell för fjärde året i rad!

Idag gläds vi åt nyheten att vi på Beet är utsedda till Gasellföretag av Dagens industri för fjärde året i rad.

Read more

2021-11-11

Beet är utsedda till Superföretag 2021!

Beet mottog idag utmärkelsen Sveriges Superföretag 2021, tack vare att företaget fyra år i rad klarat de högt ställda kraven på tillväxt, lönsamhet och avkastningen på kapital.

Read more

2020-10-16

Beet fortsätter sin tillväxtresa!

Idag gläds vi åt nyheten att vi på Beet är utsedda till Gasellföretag av Dagens industri för tredje året i rad.

Read more

Contact us

Do you want to know how our services can help you achieve your business goals? Get in touch below.

info@beet.se +468-409 260 00