Beet fortsätter sin tillväxtresa!

Beet har blivit utsedd till Gasell för tredje året i rad! Dagens industri har sedan år 2000 utsedd Sveriges snabbast växande företag till Gasellföretag. Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier nedan. Di gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

Ett stort tack till alla våra fina medarbetare och kunder som gör vår tillväxtresa möjlig!

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se