Ökad e-handel i februari trots köpsvaga konsumenter

Den 21 mars 2023 släpptes Svensk Handels rapport, E-handelsindikatorn februari 2023. Trots att omsättningen ökade under februari månad är vi inne i en pressad period för e-handeln. Nedan kan ni läsa en sammanfattning av rapporten och tips från oss på Beet.

Ökad omsättning från februari 2022

Enligt E-handelsindikatorn Februari 2023 ökade omsättningen för e-handeln i februari 2023 jämfört med samma period förra året. Viktigt att ta med sig är dock att februari normalt sett är en av de försäljningsmånaderna som brukar gå sämst inom e-handel. Det var försäljningsmässigt den svagaste månaden under 2022, där försäljningen hade minskat med 13% jämfört med februari 2021. E-handelns utveckling för helåret (januari + februari) ser dock annorlunda ut, då omsättningen har minskat.

E-handelns omsättning i februari 2023:

Sverige: +4%
Sverige och utlandet: +5%

(jämfört med februari 2022)

E-handelns omsättning januari + februari 2023:

Sverige: -7%
Sverige och utlandet: -4%

(jämfört med januari + februari 2022)

I nivå med 2022 – Köpbelopp och andel e-handlande

Det genomsnittliga köpbeloppet och andelen som har e-handlat ligger nästan på samma nivåer som under 2022. Statistiken avser konsumenter i åldrarna 18-89 år.

Genomsnittligt köpbelopp

Det genomsnittliga köpbeloppet per konsument är i princip helt oförändrat jämfört med februari 2022. Dock var det hela 15% lägre jämfört med februari 2021. Med tanke på inflationen innebär det dock att volymerna sannolikt har minskat något – då konsumenterna nu inte får lika mycket för pengarna.

Andelen som e-handlat

Andelen av konsumenterna som har e-handlat ökade minimalt. Det var 1% fler som e-handlade i februari 2023 än fjolårets februarimånad. Det var även 1% fler än januari 2023.

Med tanke på inflationen innebär det dock att volymerna sannolikt har minskat

Så har varukategorierna gått

Kläder och skor samt skönhetsprodukter är varukategorierna som gått bäst

Under februari månad låg kategorierna kläder och skor samt skönhets- och hälsoprodukter i topp tre av de mest e-handlade varukategorierna, och har påvisad tillväxt från samma period i fjol. I början av året var det många e-handlare inom dessa kategorier som kampanjer, vilket kan vara en bidragande faktor till ökningen. Apoteksvaror är den kategori som handlas mest, dock har denna kategori minskat.

Följande statistik avser andel e-handelskonsumenter (18-89 år) som e-handlat från svensk e-handel februari 2023.

Topp 3 mest handlade varukategorier:

  • Apoteksvaror – 44% (Minskning från 2022)
  • Kläder och skor – 37% (Ökning från 2022)
  • Skönhets- och hälsoprodukter – 25% (Ökning från 2022)

Kapitalintensiva produkter kraftigt negativt påverkade

Många kategorier har fått en seg start på året. Varukategorierna som ligger i det dyrare spannet har drabbats hårdast. De mest drabbade kategorierna sett till omsättningstillväxt för handel inom Sverige är följande.

Omsättningstillväxt januari + februari 2023 jämfört med januari + februari 2022:

  • Heminredning: - 31%
  • Barnartiklar eller leksaker: -22 %
  • Hemelektronik: - 21%

Köpsvaga konsumenter

Trots den vagt ökade omsättningen under februari 2023 går det att se en nedåtgående trend med köpsvaga konsumenter som hållare hårdare i plånboken. Utvecklingen under helåret har som sagt gått ned, och de kapitalintensiva produkterna går allt sämre. Att köpbeloppen och andelen som e-handlat är kvar på ungefär samma nivåer trots inflationen tyder på att vi e-handlar mycket mindre volymer än tidigare. Varukategorierna som hade ökat mest från 2022, där utbredda kampanjer tros vara en av orsakerna till ökningen, är troligtvis en av förklaringarna till den ökade omsättningen under just februari månad. Enligt Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, syns inga tecken på en vändning för e-handeln inom närtid.

Omvärldsläget har ändrat företagens fokus

Även vi på Beet kan se att omvärldsläget har gjort att fokus för många företag har flyttats från snabb tillväxt till lönsamhet och försvar av sin marknadsposition. Detta möjliggörs bland annat genom att optimera sina marknadsinitiativ utifrån vinst snarare än omsättning. En förändrad affärsstrategi kräver också att man ser över sin marknadsstrategi och -taktik. Genom att ha en dynamisk mediaoptimering och sekventiell innehållsoptimering för att parera omvärlden och kontinuerligt optimera sin marknadsföring tror vi att man kan komma vinnande ur nuvarande situation.

Statistik för e-handeln under juni och juli

Den 18 augusti släppte Svensk Handel en rapport, E-handelsindikatorn juni och juli 2022, om svenska konsumenters e-handelskonsumtion med fokus på juni och juli månad. Läs en sammanfattning av rapporten!

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

3 sätt ditt företag kan synas på Google

Läs mer

artiklar

Vad är en pixel och varför bör du använda dig av en?

Läs mer

artiklar

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se