E-postutskick till befintliga vs nya kunder

När du skickar nyhetsbrev till dina kunder finns det några saker som skiljer sig åt beroende på om det är potentiella kunder eller redan befintliga kunder. Nedan redogör vi för vad du ska tänka på när du gör e-postutskick samt väljer ett e-postverktyg.

E-postutskick mot befintliga kunder

Ska du skicka nyhetsbrev till redan befintliga kunder vet du vanligtvis vad de har för intressen. Genom att hämta information från databasen kan du t.ex. veta vad de tidigare har handlat samt vad de har uppgett att de har för intressen. Här har du vanligtvis tillgång till detaljerad data som gör att du kan kommunicera bättre med dina befintliga kunder.

Segmentering vid epostutskick till befintliga kunder

Segmentering är centralt för framgång då det kommer till e-postutskick mot både befintliga kunder och prospektlistor. Men till skillnad från prospektlistor har man i detta fall normalt tillgång till betydligt rikare information då man kan nyttja kund- och transaktionsdata. Detta förutsätter dock att man kan hanterar denna information på ett sådant sätt att den kan importeras eller, ännu hellre, integreras mot e-postverktyget.

Testning & optimering

Även om man inte har dyra mediaköp att ta hänsyn till, så betyder det inte att kraven på testning & optimering skulle vara lägre när man gör utskick mot befintliga kunder. Vikten av relevant innehåll är nu ännu högre, då den potentiella risken inte bara ligger i att kunden eventuellt väljer att inte köpa dina tjänster och varor, utan ännu värre; kanske avanmäler sig från framtida utskick. Precis som i fallet med prospektlistor rekommenderas ett aktivt förhållningsätt till KPI:er i kombination med en sekventiell testplan med A/B testning/multivariabeltestning.

E-postutskick mot nya eller potentiella kunder

När man pratar om prospektering och email handlar det om att man vill försöka hitta nya potentiella personer som är intresserade av det man erbjuder. Detta är alltså personer som inte ingår i din befintliga email- eller kunddatabas. Vid e-postutskick mot prospektlistor är det viktigt att tänka på följande:

Segmentering vid utskick till nya kunder

Segmenteringsmöjligheterna skiljer sig avsevärt beroende på prospektlistan och leverantören bakom. Här handlar det huvudsakligen om demografisk, geografisk och intressebaserad segmentering, men andra typer av segmentering förekommer också.

Medieköp

Faktorer som pris, ersättningsmodell, risknivåer etc. är ofta avgörande i skillnaden mellan framgång eller flopp. Vidare finns det en hel del lagstiftning att hålla reda på. Lagstiftningen skiljer sig mellan olika marknader och uppdateras kontinuerligt. Lagen reglerar t.ex. hur man samlar in e-postadresser, men även när och hur man får kommunicera med dem. Tyvärr finns det idag en stor mängd oseriösa aktörer på marknaden, vilket ytterligare höjer vikten av ansvarstagande inom området.

Testning & optimering

Media är kostsamt och även om väl förhandlade medieköp kan lägga grunden för framgång så handlar det om att kontinuerligt testa och optimera erbjudanden, marknadsmaterial mm. Ett aktivt förhållningsätt till KPI:er i kombination med en sekventiell testplan med A/B-testning/multivariabeltestning är i 99 fall av 100 värd arbetsinsatsen.

+75%

Så mycket som 75 % av din e-postkommunikation kan bestå av systemgenererad e-post. Det kan röra sig om olika bekräftelsemail, autentiseringsmail, påminnelsemail etc.

Olika typer av systemgenererade mail

Många företag upplever att de lägger mycket tid och resurser på att få sin e-postkommunikation att bli så bra som möjligt medan deras kunders upplevelser är en helt annan. Beroende på er verksamhet kan så mycket som 75 % av din e-postkommunikation bestå av systemgenererad e-post. Det kan röra sig om olika bekräftelsemail, autentiseringsmail, påminnelsemail etc.

Alla de mail som din verksamhet automatiskt genererar förtjänar samma omsorg och eftertanke som du lägger på övrig marknadskommunikation. Välproducerat innehåll som hänger ihop med er kommunikation som helhet. Genomarbetade processer och flöden, lättläslighet, användarvänlighet mm. Dessutom utgör den här typen av kommunikation en exceptionellt bra plattform för merförsäljning och marknadsaktiviteter för att öka kundlojalitet.

Vad ska man tänka på vid val av e-postverktyg?

Det finns ett flertal e-postsystem och inte sällan säger sig leverantörer tillhandahålla marknadens bästa lösning. Sanningen är mer nyanserad än så och det är sällan samma system som är bäst, sett utifrån leveransbarhet, säkerhet, användarvänlighet och integrationsmöjligheter. Dessutom finns det alltid extrafunktioner så som produktionsverktyg, testverktyg och resultatrapportering som särskiljer dem från varandra. Utifrån uppsatta mål kan vi på Beet hjälpa vi er att hitta rätt i djungeln av verktyg och system och ser till att ni får en långsiktigt hållbar lösning. Vid behov kan vi även bistå med uppsättning och integration mot övriga interna system.

Vill du veta mer om hur vi på Beet jobbar med E-postmarknadsföring? Behöver ni hjälp och stöttning i att hantera era e-postutskick? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

2021-05-11

YouTube annonsformat

Det finns en mängd olika annonsformat på YouTube. YouTube har under årens lopp utökat möjligheterna för annonsering och idag finns det en mängd olika annonsformat att utnyttja. Här reder vi ut vilka format som finns och hur de kan användas!

Läs mer

2021-03-31

Så lyckas ni med er displayannonsering

Genom att annonsera i Googles displaynätverk kan du nå rätt användare vid rätt tidpunkt oavsett var i köpresan de befinner sig. Läs om hur du lyckas med din displaymarknadsföring!

Läs mer

2021-03-26

Page Experience Update

I juni 2021 lanserar Google en ny uppdatering som kommer fokusera mer på användarens upplevelse på en webbplats. Läs mer om uppdateringen och hur ni bäst kan förbereda er inför den här!