SEM-strategi ökade antalet leads med 1052%

Sedan oktober 2021 har Beet varit Kamux digitala partner inom SEM och sociala medier. Vårt SEM-uppdrag har resulterat i positiva resultat som fler leads och ökad försäljning till en lägre kostnad. Här kan ni läsa mer om samarbetet och vilka resultat vi uppnått tillsammans med Kamux!

Om Kamux

Kamux är en bilhandlare som enbart koncentrerar sig på begagnade bilar. Företaget har skapat en konsumentinriktad affärsmodell, varav en väsentlig del är integrerade tjänster som är kopplade till bilförsäljning. Kamux fokus ligger på kundtillfredsställelse och konkurrenskraftiga priser. Företaget är Nordens största handlare med begagnade bilar och har ett stort butiksnät med över 20 butiker i Sverige.

Kamux har sammanlagt 79 bilhallar i Sverige, Finland och Tyskland. Sedan etableringen har konsumenterna visat förtroende för Kamux över 500 000 gånger - det är antalet bilar Kamux har sålt under sin historia.

Vårt uppdrag inom SEM

I oktober 2021 inledde vi ett samarbete med Kamux för att stärka deras digitala närvaro genom sökmotorannonsering (SEM) och strategisk marknadsföring i sociala medier. Vårt SEM-uppdrag var klart från start: att optimera annonseringen för att öka antalet leads och samtidigt minska kostnaden per lead. Genom en noggrann sökordsanalys gjordes ett urval av de mest relevanta sökorden. Att fokusera på att synas på relevanta sökord gör att vi kan rikta våra marknadsföringsinsatser där de gör mest nytta. Vår metodik handlar om att nå de individer som mest sannolikt kommer att engagera sig i innehållet vi kommunicerar ut.

Vårt samarbete med Kamux är en resa av ständig utveckling och optimering, där vi säkerställer att varje annonserad krona bidrar till att driva tillväxt och bygga långsiktiga kundrelationer genom vår kommunikation. Vi är stolta över de framsteg vi har gjort och ser fram emot att fortsätta driva framgång för Kamux i den digitala världen.

Mål - Fler leads och ökad försäljning

Redan från start hade vi ett tydligt uppsatt mål. Målet var att öka antalet leads och försäljning, samtidigt som vi minskar kostnaden per lead för Kamux. För att åstadkomma detta genomfördes en analys och optimering av annonskampanjer med fokus på att locka potentiella bilköpare och säljare med hög konverteringspotential. Denna strategi syftar till att maximera ROI genom att förädla kvaliteten på våra leads samtidigt som vi håller kostnaderna i schack.

Resultat - Fler leads till en lägre kostnad

Här jämför vi resultatet av vår SEM-annonsering för september 23 jämfört med data från september 2021, strax innan vi tog över hanteringen av kontot. Vi har sett en imponerande ökning av leads med 1025%, vilket tyder på en betydande tillväxt i antalet potentiella kunder som engagerar sig med Kamux varumärke. Samtidigt har kostnaden per lead minskat med 46%, vilket visar på vår förmåga att effektivisera kampanjerna och minska utgifterna samtidigt som vi genererar högre kvalitet på leads.

Vidare har synligheten, mätt i visningar, skjutit i höjden med 1212%, och klicken har ökat med hela 1522%. Denna ökning i trafik har däremot inte inneburit en kostnadsökning. I stället har kostnaden per klick minskat med 62%, vilket visar på att kampanjerna optimerats för maximal effektivitet.

Slutligen har även klickfrekvensen (CTR) förbättrats med 24%, vilket indikerar att annonserna är mer relevanta och tilltalande för målgruppen nu än vad de var för två år sedan. Dessa resultat är ett tydligt bevis på Kamux ökade online-närvaro och framgång inom digital marknadsföring under vårt samarbete.

Även när vi jämför siffrorna för 2023 med föregående år ser vi positiva resultat på samtliga mätpunkter:

  • Leads +33%
  • Cost/Lead -48%
  • Synlighet/Impressions +170%
  • Clicks +181%
  • Cost per click -75%
  • CTR +4%
+1 052%

Leads

En ökning i leads med hela 1052% sedan Beet tog över kontot i september 2021.

−46%

Cost / lead

Samma period har kostnaden per lead sjunkit med 46%.

+1 522%

Klick

Synligheten på kampanjerna har ökat med 1212% och genererat en ökning i klick på hela 1522% under perioden september 2021 till september 2023.

Framgångsfaktorer

Kärnan i vår framgång inom SEM-annonseringen har varit ett starkt samarbete med Kamux och en välarbetad strategi följt av en framgångsrik implementation. Även det kontinuerliga genomförandet av konkurrensanalyser har varit avgörande, då det givit oss insikter som möjliggjort en effektiv positionering mot våra konkurrenter i bilhandelssektorn. Dessa faktorer tillsammans har varit nyckeln till en hållbar och positiv påverkan på våra resultat.

Sammanfattning

Sedan starten av vårt samarbete med Kamux i oktober 2021 har deras resultatet från SEM-annonseringen lett till en ökning av leads med 1025% och en minskning av kostnaden per lead med 46%. Framgången har drivits av ett nära samarbete med kund, insiktsfull konkurrensanalys och en genomtänkt strategi. Detta har sammantaget resulterat i fler leads till en lägre kostnad och en ökad synlighet som har stärkt Kamux position på den digitala marknaden.

Performance Max – Allt om Googles senaste kampanjtyp

Har du hört om Googles senaste kampanjtyp - Performance Max? I denna artikel kommer vi gå igenom vad Performance Max är, hur det används och hur denna nyhet påverkar andra kampanjtyper. Vi delar även med oss av våra bästa tips gällande Performance Max!

Läs mer

MedHelps organiska synlighet ökade med 1 240%

Ett nära och effektivt samarbete mellan MedHelp och Beet har genererat fina resultat när det gäller positioner, trafik och konverteringar. Här kan ni läsa mer om SEO-arbetet och de fina resultaten!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se