Beet står bakom Generation Peps digitala närvaro

Generation Pep, som startades på initiativ av Kronprinsessparet, arbetar för att vända barn och ungdomars ohälsosamma vanor. De arbetar mot att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och motivation att leva ett aktivt liv och ta hälsosamma val. Genom att erbjuda kunskap, konkreta verktyg och arbeta med aktörer från hela samhället, bidrar de till en långsiktig och förbättrad folkhälsa. På Beet hjälper vi till med den digitala marknadsföringen och vi är stolta samarbetspartners till Generation Pep och det de åstadkommer i samhället.

Vision om att förbättra barn och ungdomars hälsa

Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan till ett hälsosamt och aktivt liv. Med Carolina Klüft i spetsen som verksamhetschef strävar de efter att vända utvecklingen och få in mer fysisk aktivitet och bättre kostvanor för unga, eftersom majoriteten av unga svenskar idag rör sig för lite och har dåliga kostvanor. Ambitionen är att aktivera en folkrörelse med starkt hälsoengagemang som tillsammans kan bidra till ett hälsosamt liv för barn och ungdomar. Arbetet grundar sig på FYSS och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

Generation Pep engagerar hela samhället

Eftersom en enskild aktör inte ensam kan lösa hälsoutmaningen, arbetar Generation Pep med att nå ut till ett brett spektrum av aktörer. Oavsett om du vill agera som privatperson, som representant från näringslivet eller via en ideell organisation, så finns det anpassad kunskap att tillgå. Genom att erbjuda inspiration, fakta och färdiga upplägg för hur olika aktörer kan engagera sig, gör Generation Pep det enkelt för alla att bli en del av folkrörelsen.

Generation Pep vänder sig till bland annat:

  • Föräldrar
  • Skolor
  • Idrottsföreningar
  • Konsumentföretag
  • Restauranger
  • Folkhälsoaktörer
  • Andra hälsokunniga beslutsfattare
På bild syns Kajsa Djupfeldt från Generation Pep samt Kevin Wahlström, Senior SEM Specialist på Beet, under generation Peps nätverksträff på Nalen den 19 maj 2022.
Beet är stolt samarbetspartner till Generation Pep

Arbetet bakom Generation Pep

Generation Pep grundades på initiativ av Kronprinsessparet. I initiativkommittén sitter idag personer med kompetens inom både fysiska och psykiska hälsoområden. Verksamheten möjliggörs tack vare deras founding partners, supporting partners och kunskapspartners. Med en växande folkrörelse av ambassadörer och aktörer som står bakom Generation Peps vision, blir deras roll allt större i samhället. Var med och engagera dig du också!

Beet hjälper till med den digitala närvaron

Vårt samarbete med Generation Pep är en del av Beet CSR (Corporate Social Responsibility), där vi hjälper samhällsviktiga aktörer med deras digitala närvaro eller stöttar på andra sätt. Vi är med och stöttar Generation Peps arbete genom att ge råd kring den digitala närvaron samt hjälper dem med marknadsföring i olika digitala kanaler, främst SEO och SEM.

2022-04-19

Beet, Email Addicts och Add Visits bildar Root Digital

Beet, Email Addicts och Add Visits går samman och skapar Root Digital, en ledande grupp för digital tillväxt. Vi vill förena alla digitala aspekter som krävs för att våra kunder ska blomstra och ständigt utvecklas. Här kan du läsa mer om företagen och visionen med gruppen!

Läs mer

2022-02-04

Beet är fortsatt Google Premier Partner 2022

Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år genom att dela ut Gaseller. Mästargasellen delas dock endast ut till ett fåtal företag som har varit Gasellföretag i 3 år eller fler. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli Mästargasell!

Läs mer

2021-11-24

Beet är Mästargasell!

Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år genom att dela ut Gaseller. Mästargasellen delas dock endast ut till ett fåtal företag som har varit Gasellföretag i 3 år eller fler. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli Mästargasell!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se