Beet, Email Addicts och Add Visits bildar Root Digital

Beet, Email Addicts och Add Visits går samman och skapar Root Digital, en ledande grupp för digital tillväxt. Vi vill förena alla digitala aspekter som krävs för att våra kunder ska blomstra och ständigt utvecklas. Här kan du läsa mer om företagen och visionen med gruppen!

En katalysator för digital tillväxt och evolution

Omställningen till digitala kanaler har aldrig gått snabbare och digitaliseringen har accelererat kraven på specialisering kombinerat med förståelse och helhetsperspektiv på kundens affär. Med bred marknadsföringskunskap, en teknisk verktygslåda för ökad effektivisering och optimering av resurser samt djupgående förståelse för affärsvärde bildar vi tillsammans basen för en grupp som ska verka som en katalysator för tillväxt online. Vi vill förena alla digitala aspekter som krävs för att våra kunder ska blomstra och ständigt utvecklas.

Root strävar efter att bli en helomfattande digital partner till företag; en katalysator för konstant digital evolution. Vi är en grupp av mycket skickliga och högutbildade specialister som jobbar i symbios för att hjälpa våra kunder utvecklas och blomstra i den digitala världen.

Root strävar efter att bli en helomfattande digital partner till företag

Ett växthus för företags digitalisering

Initialt har Root närmare sjuttio medarbetare och gruppens totala omsättning beräknas till omkring 250 MSEK för 2022. Med stark finansiell uppbackning är gruppens vision att bli ett växthus för företags digitalisering och ska täcka alla affärsområden som behövs för en lyckad digital omställning och tillväxt. Helt enkelt en plattform och grund där digital evolution frodas. Samtliga grundare kommer att vara kvar och tack vare den nya bolagsgruppen kommer även våra medarbetare ges en mängd nya utvecklings- och karriärmöjligheter. Det pågår dialoger med fler intressanta och potentiella bolag för gruppen där mer information presenteras löpande.

Vad betyder detta för våra kunder?

För befintliga kunder innebär gruppbildningen till en början både tillgång till fler specialister och fördjupad kompetens inom befintliga områden såväl som ett utökat och breddat tjänsteutbud. Över tid med tillökning i gruppen hoppas vi kunna bli en helomfattande digital partner för era verksamheter.

Gruppen innebär tillgång till fler specialister och fördjupad kompetens inom befintliga områden

Om Beet

Beet är en fullservicebyrå inom digital marknadsföring som erbjuder spetskompetens inom samtliga digitala kanaler samt digital analys och digital marknadsföringsstrategi. Alla våra specialister är certifierade inom respektive kanalområde och har förutom en mångårig erfarenhet även en stor passion för digital marknadsföring. Hos oss är det siffrorna som styr och allt vi gör är datadrivet. Vårt arbete grundar sig på att ständigt optimera, utveckla och förbättra, både i och mellan kanalerna. På det sättet maximerar vi utfallet av marknadsinvesteringar och skapar förutsättningar för att lyckas i en ständigt föränderlig omvärld. Oavsett om ni behöver hjälp med enskilda marknadsföringskanaler eller söker en helhetslösning får ni med Beet en långsiktig partner med djup kompetens och stort ansvarstagande.

Om Email Addicts

Email Addicts verkar inom två olika affärsområden. Inom det ena området har vi skickliga specialister inom marketing automation och e-postmarknadsföring, som jobbar plattformsoberoende. Våra medarbetare besitter en hög teknisk kompetens och arbetar bekvämt i de flesta MA-verktygen. Våra konsulter jobbar alltid nära kunden och uppdragen omfattar allt från avancerade implementationer av strategier till produktion av nyhetsbrev och djupgående analyser som säkrar leveransbarheten samt maximerar ROI. I vårt andra affärsområde har vi skapat en stark annonseringskanal inom direktmarknadsföring via email som når ut till en stor mängd mottagare inom hela Europa. Direktmarknadsföring via email är den perfekta kanalen för att hitta nya kunder. Våra emaillistor är av högsta kvalité och innehåller endast ytterst engagerade mottagare som aktivt valt att ta emot nyheter och reklam via email.

Om Add Visits

Add Visits är den engagerade digitala marknadsföringsbyrån där kundens utveckling är det som driver arbetet framåt. Vi har konsulter med lång erfarenhet som bistår och hjälper kunderna till nya affärer, stort fokus på att hjälpa svenska e-handlare och B2B företag att utvecklas både inom och utanför landet. Vi besitter stor teknisk kompetens, experter på dataanalyser och att driva trafik från olika digitala kanaler. Vår grund vilar på att engagera oss i våra partners visioner och mål som våra egna och vi arbetar ständigt tillsammans för att både uppnå och utmana dessa. Detta genom att långsiktigt vara engagerad i kundens strategi och utveckla densamma genom att analysera och spåra prestanda till att testa och optimera kampanjer på daglig basis för att leverera resultat.

2022-02-04

Beet är fortsatt Google Premier Partner 2022

Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år genom att dela ut Gaseller. Mästargasellen delas dock endast ut till ett fåtal företag som har varit Gasellföretag i 3 år eller fler. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli Mästargasell!

Läs mer

2021-11-11

Beet är utsedda till Superföretag 2021!

Beet mottog idag utmärkelsen Sveriges Superföretag 2021, tack vare att företaget fyra år i rad klarat de högt ställda kraven på tillväxt, lönsamhet och avkastningen på kapital.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se