SEO Schema Markup: Strukturerad Data för Företag

SEO Schema, eller strukturerad data som det också kallas, är ett samlingsnamn för kod (vanligtvis i JSON-LD format), som placeras i HTML <head> sektionen på webbplatser. Läs mer om hur SEO schema kan hjälpa er att öka er försäljning.

Syftet och definitionen av Schema

Syftet med att använda strukturerad data är att hjälpa sökmotorer såsom Google, Bing och Yahoo att enklare förstå innebörden av och samband mellan olika entities. Entities defineras av Google som: ”En sak eller ett begrepp som är singulärt, unikt, väldefinierat och särskiljbart.” Genom att använda schema och strukturerad data för entities, möjliggörs det att exempelvis kunna visa ’utökade utdrag’, omdömen och information om produkter i både text, länkar och bild i sökresultat.

Målsättningen för webbplatser som implementerar strukturerad data är primärt att uppnå ökad synlighet, men också för att stärka användarupplevelsen, vilket skapar goda förutsättningar att kunna få lönsam organisk trafik som ökar försäljningen.

Schema.org – Ett initiativ av Google, Bing, Yahoo och Yandex

Schema.org är ett samarbetsprojekt mellan sökmotorerna Google, Bing, Yahoo och Yandex, som initierades 2011, i syfte att fungera som en samlingsportal för dokumentation kring allt som rör Schema med ändamålet att skapa en standardiserad arbetsmetod för strukturerad data för exempelvis webbplatser, för hur man arbetar med olika typer av schema och ”markup language” (märkspråk) och metadata på en webbplats. SEO schema är en del av teknisk SEO, men är värdefullt att få med när man jobbar med content SEO.

Schema.org använder en hierarkisk ordningsstruktur för att organisera olika typer av schema. "Thing" är den mest generiska typen och fungerar som en övergripande kategori. Alla andra typer av schema är på något sätt underkategorier av "Thing".

Varje typ av schema har sina egna unika "properties" eller egenskaper som beskriver olika attribut och information om det specifika objektet. Dessa egenskaper kan vara allt från namn, beskrivning och URL till mer specifika attribut som pris, datum eller plats.

För varje typ av schema kan man också se vilka objekt som ingår i det schemat och vilka värden som stöds för varje egenskap. Till exempel kan du titta på "Product" -schema och se vilka objekt som kan användas för att beskriva ett produktobjekt, såsom namn, beskrivning, pris och tillgänglighet.

Vart på sidan den strukturerade datan placeras beror på vilken Schema typ som man använder sig utav. För att ta två exempel så placeras ”Organization” Schema antingen på startsidan eller ”om oss” eller motsvarande sida, medan ”NewsArticle” Schema placeras på sidor som handlar om nyheter.

De 3 vanligaste Schema-formaten

JSON-LD

JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data): Detta är det rekommenderade formatet av Schema.org och används oftast för att implementera Schema. JSON-LD möjliggör att schemainformationen kan bäddas in i HTML-koden på webbsidan, vilket skapar en tydlig separation mellan sidans struktur och schemadatan.

RDFa

RDFa (Resource Description Framework in Attributes): Detta format tillåter dig att bädda in schemainformation direkt i HTML-taggar genom att använda attribut. RDFa kan vara användbart för att infoga strukturerad data i befintliga HTML-koder.

Mikrodata

Microdata är ett annat format för att bädda in schema i HTML-koden genom att lägga till speciella HTML-attribut i relevanta taggar.

Framhäv EEAT med hjälp av Schema Markup

EEAT (Experience, Expertise, Authoritativeness and Trust), tidigare E-A-T, ingår i Googles Search Quality Rater Guidelines och som är fundamentalt viktiga delar att ha med i en SEO-strategi.

Experience (Erfarenhet)

Erfarenhet handlar om vilken erfarenhet som skribenten eller skribenterna har. Google framhäver att personlig erfarenhet väger tyngre än om sådan saknas.

Expertise (Expertis)

Expertis handlar om till vilken grad skribenten har den expertis som krävs för att innehållet ska anses trovärdigt.

Authoritativeness (Auktoritet)

Auktoriteten bedöms utifrån hur omtalad du är inom din nisch och även innehållskaparen, innehållet och sajten som helhet bedöms.

Trust (Trovärdighet)

Viktigast av alla. Vem eller vilka står bakom webbplatsen? Finns det bild på dessa personer? Vilka är kontaktuppgifterna: adress, telefonnummer, och email-adresser till olika personer och/eller avdelningar.

7 vanliga typer av Schema

Så kan du stärka din EEAT med hjälp av SEO Schema:

1. Organization Schema (Företagsschema)

Organization Schema, hjälper till att tydligt definiera och strukturera information om ett företag eller en organisation på webbplatsen. Mest grundläggande, tillika viktigt, är att ha med företagstyp, företagets namn, beskrivning, kontaktuppgifter, logotyp, webbplats-URL och länkar till social media profiler. Genom att använda Organization Schema kan sökmotorer bättre förstå företagets verksamhet, vilket kan ha en positiv inverkan på EEAT.

Vilken organisationstyp man har präglar också vilken typ av Organization Schema som man kan och bör använda. De mer vanliga typerna är: Corporation, EducationalOrganization och LocalBusiness. Skulle man ha en annan typ av organisation, så finns det fler Organization subtyper som ingår i Organization Schema.

Det hör heller inte till ovanligheten att man som företag kanske har flera fysiska adresser för sin verksamhet. Då kan med fördel areaServed användas.

Den kanske viktigaste att ha med är SameAs, eftersom man med denna ’property’ kan använda URLer till trovärdiga webbplatser, som hjälper till att signalera auktoritet, kontext och trovärdighet till sökmotorer. För större företag skulle detta kunna innebära länkar till Wikipedia och Wikidata. Är man ett mindre eller mellanstort företag skulle man kunna länka till sin sida på Allabolag, LinkedIn och sociala mediaplattformar eller till olika typer av omdömessajter, t.ex. Trustpilot.

Här är ett exempel på Organization Schema av typen Corporation som SEMRush använder:

2. Person Schema (Schema för person)

Person Schema används för att strukturera information om individer, till exempel författare, experter och personer bakom webbplatsinnehåll. Genom att använda Person Schema kan du ge mer detaljerad information om en person, inklusive namn, bild, biografi, utbildning, yrkeserfarenhet och andra relevanta attribut. Detta hjälper till att bygga upp trovärdighet och auktoritet för sökmotorerna, om personerna som är associerade med webbplatsinnehållet är trovärdiga.

3. Author Schema Property (Schema för författare)

Author Schema Property hjälper till att strukturera information om författare/skribenter av innehåll, såsom artiklar, blogginlägg eller recensioner som är av typerna Article, NewsArticle eller BlogPosting. Det kan antingen vara en person eller ett företag som står bakom informationen, varför Author Schema både kan ingå i typerna Person, Organization eller exempelvis WebPage Schema.

4. Review Schema (Schema för omdöme)

Review Schema används för att strukturera information om användaromdömen eller kundrecensioner för produkter, tjänster eller företag. Genom att använda denna schema typ, så kan sökmotorer visa betyg, recensionsinnehåll, datum, författare och andra relevanta detaljer för dina potentiella kunder. Om sökmotorer väljer att visa omdömen i sökresultat för din webbplats, så kan det påverka förtroendet och stärka auktoriteten för din ditt företag.

En sökning på ”JW Marriott Maldives Resort and Spa review” ger följande resultat:

För att göra personer bakom sökningen förväntansfulla på vad de får för (det antagligen förhållandevis höga priset jämfört med en charter till Spanien), så syns betyget, antal recensioner, prisklass och en FAQ-sektion med vanliga frågor och svar.

Tripadvisor använder LodgingBusiness Schema, vilket är speciellt anpassat för olika typer av hotellverksamheter.

Så här ser det ut:

I bild ovan från deras kod som testats med validator.schema.org syns den datan som Google lyfter ut i sökresultatet. För typen LodgingBusiness så syns priceRange, aggregateRating, ratingValue och reviewCount.

5. News Article Schema (Schema för nyhetsartikel)

News Article Schema används för nyhetsrelaterade artiklar på webbplatsen. Vanliga attribut att ha med inkluderar, men inte begränsat till: titel, författare, publiceringsdatum och artikeltext. Genom att använda detta schema kan sökmotorer bättre förstå och indexera nyhetsinnehåll som är auktoritärt och från pålitliga nyhetskällor.

6. FAQPage Schema (Schema för vanliga frågor och svar)

FAQPage Schema används för att strukturera upp vanliga frågor och svar. Den här schema typen möjliggör att kunna bli hittad i ”Andra har också frågat”- sektionen på Google.

7. CollectionPage Schema (Schema för t.ex. kategorisida på E-handel)

CollectionPage Schema är en subtyp av WebPage och som med fördel kan används på exempelvis kategorisidor för e-handelssajter.

Google Structured Data Markup Helper

Google Structured Data Markup Helper är ett verktyg som Google tillhandahåller för att hjälpa webbplatsägare och utvecklare att lägga till strukturerad data på sina webbsidor. Genom att först välja datatyp och sen välja URL eller HTML kod, så kan man börja ”tagga upp” innehållet.

Två sätt att testa strukturerad data

När den strukturerade datan är implementerad, är det viktigt att testa att implementationerna fungerar. Det finns två användbara verktyg för att göra det, vilka är:

Google Structured Data Testing Tool

Google Structured Data Testing Tool är ett verktyg som Google tillhandahåller för att validera och testa strukturerad data som implementerats på en webbsida. Det hjälper webbplatsägare och utvecklare att se till att den strukturerade datan är korrekt implementerade och uppfyller kraven i Googles riktlinjer för strukturerade data.

För att använda verktyget för att testa strukturerad data lägger du in URL:en för den webbsida du vill testa eller klistrar in HTML-koden som innehåller strukturerad data. Verktyget analyserar sedan sidan och visar de upptäckta strukturerade data-elementen. Verktyget ger en detaljerad översikt och visar eventuella fel eller varningar.

Schema Markup Validator

Schema Markup Validator från Schema.org fungerar på liknande sätt som Google Structured Data Testing Tool. Du kan välja att testa en URL som har strukturerad data implementerad, eller välja att testa koden genom att klistra in den och köra testet. Om fel eller varningar saknas, så kommer det i översikten att visas vart i koden det är fel.

Behöver ni hjälp med SEO Schema och strukturerad data?

Behöver ni hjälp med SEO Schema och strukturerad data av en digital marknadsföringsbyrå som hjälper er lyckas online? Tveka inte att kontakta oss idag.

Vi har också specialister inom samtliga kanaler inom digital marknadsföring och sätter ihop ett team baserat på era behov.