Marknadsföring genom SMS utskick

Om SMS marknadsföring

SMS är en kanal inom digital marknadsföring som skapar högt engagemang om kanalen hanteras korrekt. Sms utskick är en mycket populär kommunikationskanal som är kostnadseffektiv och varumärkesbyggande, samtidigt som öppningsgraden är mycket hög. Är ni nyfikna på hur vi skulle kunna hjälpa er med en framgångsrik SMS strategi? Kontakta oss så berättar vi mer!

Möjligheter med SMS utskick

- Skicka relevant innehåll till kunder
- Kostnadseffektiv kanal
- Varumärkesbyggande
- Hög öppningsgrad
- Personlig marknadsföring
- Populär kommunikationskanal

Vad är SMS marknadsföring?

SMS-marknadsföring, liksom e-postmarknadsföring, ger er möjlighet att nå er kundlista på ett väldigt direkt sätt. Innan ni kan påbörja er SMS-marknadsföring behöver ni inhämta samtycke och precis som med e-postmarknadsföring är möjligheten att avsluta prenumerationen ett måste.

Med hjälp av er egna kunddata har du möjlighet att skapa relevanta sms som ger mottagaren en personlig upplevelse. Detta kan till exempel vara sms med rabattkuponger, påminnelser om att ett erbjudande håller på att ta slut, tidsbegränsade erbjudanden, tävlingar, inbjudningar till event och liknande.

Meddelandet bör vara kort, koncist och tydligt. Standardlängden för SMS är 160 tecken. Inkludera gärna en länk till hemsidan där mer information finns eller skriv till exempel in rabattkoden direkt i meddelandet. Använd unika kampanjlänkar och rabattkoder i dina sms, så att du enkelt kan följa upp resultatet i efterhand.

SMS är en populär kommunikationskanal och har hela 98% i öppningsgrad samtidigt som 90% av alla SMS läses inom 3 minuter

Varför SMS reklam är en viktig marknadsföringskanal

SMS är ett snabbt sätt att nå ut till sin kunddatabas och några av fördelarna med SMS som en del av marknadsföringsmixen är:

Kostnadseffektiv

Beroende på vilken sms-leverantör man väljer så kan kostanden per sms skilja sig något. Oberoende av detta så brukar man säga att kostnaden per kontakt är låg för SMS-marknadsföring.

Varumärkesbyggande

Med SMS har du möjlighet att nå ut till din kundlista hur ofta du vill – om det är en gång i månaden eller varje dag. Det är en viktig kanal då det kommer till att befinna sig on top of mind.

Hög öppningsgrad

SMS är en populär kommunikationskanal och har hela 98% i öppningsgrad samtidigt som 90% av alla SMS läses inom 3 minuter. Detta betyder att du har möjligheten att nå ut med information till din kunddatabas snabbt samtidigt som du kan lita på att de tar till sig informationen i hög grad.

Segmenteringsmöjligheter

Det är av stor vikt att segmentera kunddatabasen så att dina meddelanden känns relevanta för mottagaren. Är segmenteringen svag så finns det större risk att mottagaren väljer att avregistrera sig. Med en bra kunddatabas har du stor möjlighet att segmentera på till exempelvis ort, kön, köpbeteende och liknande.

98%

Öppningsgrad

SMS utskick har en öppningsgrad på hela 98%.

90%

Läser SMS

90% av alla SMS läses inom 3 minuter.

75%

Vill ta emot SMS

75% vill ta emot SMS utskick med speciella erbjudanden.

Olika SMS utskick som används

Inom SMS-kanalen finns det några olika SMS-utskick som vanligtvis används:

- SMS för automatiska påminnelser
Detta kan till exempel vara påminnelser om en bokad tid som närmar sig eller att det är dags att återlämna en bok du har lånat från biblioteket

- SMS för marknadsföring
Med segmenterade och personliga meddelanden har du möjlighet att nå din kunddatabas på ett väldigt effektivt sätt. Skicka personliga rabattkoder eller information om ett tidsbegränsad erbjudande.

- SMS med leveransbesked
Skicka SMS när kundens varor finns att hämta hos dig eller på ett postkontor.

- Bjud in till event och andra händelser
Skicka eller påminn om till exempel ett kommande event som är av intresse för den personen.

Mål med SMS marknadsföring

Målet med SMS-marknadsföringen till ett företag kan vara många och ofta har varje enskilt SMS ett eget mål. Detta kan bland annat vara:

  • Försäljning
  • Påminnelser om t.ex. bokade besök
  • Varumärkesbyggande
  • Generera trafik till specifika sidor eller event

Man of a Kind

Vi träffade Marcus Uggla, General Manager på Man of Kind, för att prata mer kring ”the magic sauce” och hur Beet hjälpt dem mot en lönsam digital tillväxt.

Läs mer

Vår arbetsmetod

Det finns en mängd olika SMS-leverantörer att välja mellan, och vi anpassar jobbet efter ert behov och resurser. Vi kan hjälpa er med val av system, integration, strategi, produktion av enstaka eller alla SMS med mera. Varje fall är unikt och vid varje tillfälle börjar vi därför med en behovsanalys.

Steg 1

Behovsanalys, vilket innebär att vi ser över vilket behov just ni har. Har ni ett befintligt system med support för SMS eller behöver ni välja och implementera ett från början?

Steg 2

Bestämma KPI:er, mål, frekvens med mera samt hur vi följer upp dessa mål.

Steg 3

Se över vilka resurser som finns internt hos er och hur arbetsfördelningen skall se ut mellan er och oss.

Steg 4

Påbörjande av arbete – beroende på vad ni behöver hjälp med så kommer vi nu påbörja arbetet. Det kan till exempel vara integration eller hjälp med produktion och uppföljning.

Steg 5

Rapportering – minimum en gång per månad rapporterar vi på Beet hur kanalen har presterat enligt de mål och KPI:er som vi har bestämt i tidigare skede.

SMS utskick och andra kanaler

Det finns synergier mellan SMS-kanalen och övriga digitala kanaler. Ett tydligt exempel på detta är att man kan skicka ut ett SMS med ett tidsbegränsad erbjudande till de som inte har öppnat mailen om samma tidsbegränsade erbjudande. Har du däremot öppnat mailet och tagit del av innehållet behöver du inte få ett SMS.

Senior Email Marketing Specialist

Siv Merete Tuer

Marknadsföring genom SMS utskick

Vill ni veta hur vi på Beet kan hjälpa ert företag med SMS utskick? Vi tittar gärna närmre på er webbplats för att se vilken förbättringspotential som finns. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Senior digital analyst

Martin Frönmark

KONTINUERLIG TESTNING OCH ANALYS

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång i er digitala marknadsföring. Vill ni veta hur vi kan hjälpa er med digital analys? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Digital marketing strategist

Saeid Sasan

Lyckas med er digitala strategi

Våra erfarna digitala strateger hjälper er att ta fram en strategi som bygger på dynamiska arbetsmetoder, så ni kan vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig värld. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Head of growth

Martin Hellgren

Hitta er unika kanalmix

Vi hjälper er att hitta den digitala marknadsföringsmix som passar just ert företag. Vi är med er hela vägen från planering och kontouppsättning till löpande optimering och resultatrapportering. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Customer Life Time Value - den heliga graalen?

Här reder vi ut hur Customer Lifetime Value kan användas för att hitta ”rätt” kunder och skapa lönsamhet på lång sikt. 

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se