Beet stöttar Hjärnfonden

Hjärnfonden har en viktig roll för samhällets hjärnhälsa. Sedan 1994, då stiftelsen grundades, har hjärnfonden arbetat för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential. Genom kunskapsspridning, opinionsbildning för hjärnans område samt finansiering av hjärnforskning, bidrar Hjärnfonden till den svenska hjärnforskningens utveckling. Beet vill bidra till ett samhälle med bättre hjärnhälsa och har därför stöttat Hjärnfonden vid flera tillfällen!

Beets bidrag till Hjärnfonden

Beet har vid flera tillfällen bidragit med donationer till Hjärnfonden. Våra bidrag till Hjärnfonden är en del av Beet CSR (Corporate Social Responsibility), där vi hjälper till att stötta företag med samhällsviktiga funktioner. Att stötta hjärnforskning ser vi som en självklarhet, eftersom en förbättrad hjärnhälsa kan få betydligt positiva följder för både människor och samhälle. Stöd Hjärnfonden du också!

Den enda organisationen som stödjer hela hjärnan

Hjärnfonden stödjer forskning kring hela hjärnan och är den enda organisation som gör det i dagsläget. Sedan stiftelsen bildades år 1994 har nästan en miljard kronor delats ut till hjärnforskning i Sverige. Forskning på allt ifrån ryggmärgsskador till ätstörningar och demens stöttas av hjärnfonden eftersom de har har en gemensam faktor – problemet börjar i hjärnan.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd och är därför beroende av bidrag, då allt stöd de delar ut till forskning är insamlade medel. År 2021 delade hjärnfonden ut 126 miljoner kronor till hjärnforskning, vilket är den största årliga summan hittills. Det kan låta som en stor summa pengar, men jämfört med de 165 miljarder och det lidande som hjärnsjukdomar kostar samhället varje år behövs det betydligt mer. Genom att fortsätta sprida kunskap kring hjärnan och dela ut stipendier och bidrag har Hjärnfonden en central roll för Sveriges framtida hjärnhälsa.

Beet har vid flera tillfällen bidragit med donationer till Hjärnfonden

Hjärnsjukdomar drabbar allt fler

Statistiken för hjärnsjukdomar i Sverige är idag hög. 1 av 3 svenskar får någon gång i livet en hjärnsjukdom, vart tionde barn som föds i Sverige har en hjärndianos och de psykiska besvären hos unga vuxna har tredubblats inom tjugo år. Demenssjukdom är en av de hjärnsjukdomar som har haft en kraftig ökning hos den svenska befolkningen de senaste åren. Ändå är kunskapsnivån och forskningsstödet kring hjärnan fortfarande lågt. Hjärnfonden har därför en stor betydelse i att väcka medvetenhet och bidra till ökad forskning kring hjärnan.

2022-05-24

Beet står bakom Generation Peps digitala närvaro

Generation Pep, som startades på initiativ av Kronprinsessparet, arbetar för att vända barn och ungdomars ohälsosamma vanor. På Beet hjälper vi till med den digitala marknadsföring. Vi är stolta samarbetspartners till Generation Pep!

Läs mer

2022-04-19

Beet, Email Addicts och Add Visits bildar Root Digital

Beet, Email Addicts och Add Visits går samman och skapar Root Digital, en ledande grupp för digital tillväxt. Vi vill förena alla digitala aspekter som krävs för att våra kunder ska blomstra och ständigt utvecklas. Här kan du läsa mer om företagen och visionen med gruppen!

Läs mer

2022-02-04

Beet är fortsatt Google Premier Partner 2022

Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år genom att dela ut Gaseller. Mästargasellen delas dock endast ut till ett fåtal företag som har varit Gasellföretag i 3 år eller fler. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli Mästargasell!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se