Så ökade Open Rate med 278%

På Beet agerar vi som en extern marknadsföringspartner för flera av våra kunder där vi ansvarar för samtliga digitala marknadsföringskanaler. Genom ett sådant samarbete kan vi effektivt arbeta mot kundens mål då vi optimerar både i och mellan kanalerna. I det här caset går vi igenom hur vi genom optimering inom Marketing Automation ökat OR med 278% sedan juni 2022 för en utav våra kunder. Förutom Marketing Automation tar vi även hand om övriga digitala marknadsföringskanaler för denna kund.

Vårt Marketing Automation-uppdrag

Samarbetet initierades i juni 2022 och var en del av en större digital marknadsföringsstrategi som Beet tog fram som kundens externa marknadsföringspartner. Vid uppdragets start skickades det ut 6 email med en OR på 9,71% och 47 577 unika öppningar. I februari 2023 skickades det 4 st mail med en OR på 34,8% och antal unika öppningar var 70 842. Under vårt samarbete optimerades emailkommunikationen mot kunden vilket ledde till en ökning på hela 278% i Open Rate.

Kunden har länge varit en central aktör inom svensk industri och handel. Utöver sin närvaro i Sverige har kunden även en rik historia i både USA och Europa. Trots sin långa tradition var kunden relativt ny inom den digitala världen och hade tidigare enbart fokuserat på försäljning genom återförsäljare.

Mål och åtgärder för ökad Open Rate

Målet är att öka Open Rate för kundens emailkampanjer. Denna insats pågår parallellt med två andra initiativ: att stärka varumärkesidentiteten och att driva försäljning till den egna e-handeln. Strategin innefattar både att förbättra emailinnehållet för att engagera mottagarna och att optimera leveransen för att maximera antalet öppnade mail.

Analys av prenumeranter

  • Vi började med en analys av prenumeranterna för att få fram andel aktiva som interagerar med mailen och hur stor del som inte interagerat med mailen under de senaste 12 månaderna. Här gjorde vi valet att rensa bort alla kontakter som inte har interagerat med mailen under de senaste 12 månaderna.

Relevant och dynamisk kommunikation

  • Vi har skapat flera segment för att skräddarsy vår kommunikation, vilket gör innehållet dynamiskt och anpassat till varje enskild kund. Dessa segmenteringar baseras på kundens köpbeteende, vilket inte bara reflekterar tidigare inköp utan även förutspår intressen baserade på andra kunders beteenden. Genom att använda dessa segment kan vi även skapa villkorsstyrda ämnesrader och preheaders för att ytterligare engagera mottagaren.

  • För att ytterligare förbättra engagemanget har vi börjat inkludera kundens förnamn i ämnesraderna och kortat ner texten för att det ska synas tydligt även på mobila enheter.

  • Preheadern har optimerats för att vara kortare och mer relevant kopplat till ämnesraden, vilket bidrar till en högre open rate.

  • Slutligen har vi implementerat ett DMARC Record, som tidigare saknades, för att verifiera att vi har rättighet att skicka email från den använda domänen.

+20,58%

E-mail share of sales

Intäkterna för email ökade med 20,58%​ jämfört med tidigare år.

+278%

Open rate

Open Rate ökade från 9,71% till 34,25%. Ett bevis på mer engagerade mottagare och mer relevant innehåll.

Resultat - ökad Open Rate och försäljning

Under perioden från juli 2022 till 29 mars 2023 stod email för 22,59% av den totala försäljningen. Detta resultat visar hur viktig emailmarknadsföringen är i en övergripande försäljningsstrategi.

När vi jämför med föregående år ser vi en ökning i intäkterna från email med 20,58%, vilket visar att våra ansträngningar att förbättra emailkampanjerna har gett goda resultat.

En av de mest framstående förbättringarna hittar vi i Open Rate, där vi har sett en ökning från 9,71% till 34,25%. Denna betydande förbättring visar att mottagarna nu finner mailen mer relevanta och engagerande än tidigare.

En rensning av nyhetsbrevslistan är avgörande för att undvika att hamna i mottagarens spaminkorg. Även om många tvekar inför tanken på att minska sin lista, visar vår erfarenhet att kvalitet går före kvantitet. Trots att nyhetsbrevslistan reducerades avsevärt, nådde vi faktiskt ut till fler engagerade mottagare än tidigare. Resultaten från en sådan rensning är inte omedelbara, men genom att konsekvent rikta sig till aktiva mottagare och effektivt segmentera kan man uppnå långsiktiga framgångar.

Stiga Sports ökade försäljningen 358% med Marketing Automation

Sedan Beet i februrari 2023 började samarbeta med STIGA Sports, har Marketing Automation lyft emailkanalen till nya höjder. Läs mer om samarbetet samt vilka resultat vi uppnått tillsammans med STIGA Sports.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00