Skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4

Den 14 oktober 2020 släpptes Google Analytics 4, GA4, och man trodde länge att den gamla versionen skulle få leva kvar under en lång tid framöver. I början av 2022 tillkännagav Google att man från och med 1 juli 2023 kommer börja avveckla Universal Analytics, UA, vilket innebär att alla behöver ha installerat GA4 senast det datumet. Därefter går det endast att komma åt tidigare insamlade data under ytterligare minst sex månader. Har man en 360-licens slutar UA att hämta data den 1 juli 2024.

Här går vi igenom skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4 samt fördelarna med GA4!

Vad är nytt med Google Analytics 4?

I GA4 kan man samla data från olika plattformar för att få bättre insikter i kundresan. Genom att GA4 använder händelsbaserad data istället för sessionbaserad ökar flexibiliteten med spårningen. Dessutom använder GA4 machine learning för att skapa predektiva funktioner. I GA4 finns en större flexibilitet att göra anpassningar så det passar den egna verksamheten.

Vad är skillnaden mellan Google Analytics 4 och Universal Analytics?

Den största skillnaden mellan Universal Analytics och GA4 är hur data hämtas. UA delar upp användarinteraktioner i sessioner, sidvisningar och events. UA:s eventspårning är begränsad till fyra paramterar, Category, Action, Label och Value.

Med GA4 förändras detta avsevärt genom att insamlingen av data utgår från event, där även sessions initeras av ett event. Dessutom kan man logga upp till 25 parametrar på varje event vilket gör GA4 mer flexibelt och skalbart.

En stor skillnad är också beräkningar av sessioner. I UA avbryts en session efter 30 minunters inaktivitet (beroende på inställningar), när klockan passerar midnatt eller nya kampanjparametrar (UTM-taggning) påträffas. I GA avlutas en session, likt UA, efter 30 minuters inaktivitet men påverkas inte av ett nytt dygn eller nya kampanjparamterar.

Dessutom introducerar GA4 engaged sessions som visar hur många användare som stannar på sidan.

GA4 är mer inriktad på att förstå konsumentens livscykel och vara anpassningsbart för användarna

Fördelar med GA4

GA4 har en ny underliggande datastruktur vilket möjliggör en integration med maskininlärning, och med hjälp av "modellering" som kan dra slutsatser från befintliga data och göra antaganden kring besökare och användarbeteenden på en webbsida. De nya ”insynsfunktionerna” med hjälp av AI/ML är tänkta att automatiskt ta fram användbar information för marknadsförare.

Spårning över flera enheter

När en egendom (property) skapas för GA4 kan man sedan välja att samla data från flera webbplatser och appar genom att sätta upp olika s.k. data streams. Detta gör att det blir lättare att spåra användare över flera enheter och man får en ökad förståelse för kundresan.

Förbättrad spårning av användare

GA4 utökar möjligheterna att spåra användare för att bättre fungera i en värld utan cookies och identifieringsdata genom att kombinera olika sätt att spåra en användare. Utöver device lägger GA4 till Google signals och User-ID för att indetifiera en användare.

Konto- och egendomsnivåer

GA4 har inga vyer och därmed inte heller några inställningar på en sådan nivå. Traditionella Universal Analytics har som bekant tre nivåer (konto, egendom och vy), medan GA4 enbart har konto- och egendomsnivåer.

Automatisk spårning inom användargränssnittet

När man skapar en data stream finns möjlighet att automatisk spåra en del händelser utan att först behöva gå via t ex Google Tag Manager. Detta innefattar scroll, site search, form interaction, file downloads med flera.

Varför behöver jag byta till Google Analytics 4?

Efter den 1 juli 2023 kommer vanliga Universal Analytics sluta att samla in data, har du inte redan implementerat GA4 är det av stor vikt att göra det så fort som möjligt.

Behöver du hjälp?

Beet rekommenderar en väl genomtänkt och strukturerad implementation av GA4, där utgångspunkten ligger i verksamhetens mål och flöden. Våra specialister har spetskompetens inom digital analys och kan hjälpa dig att implementera GA4. Om ni redan har implementerat GA4 men inte kommit igång med att använda det erbjuder vi utbildningar. Kontakta oss gärna i formuläret nedan!

Googles algoritmer och uppdateringar

SEO

Google förbättrar kontinuerligt sin algoritm så att användare ska få upp bättre och mer relevanta sökresultat baserat på deras intention. Här följer ett urval av Googles hittills viktigaste algoritmuppdateringar och de effekter de har haft på sökresultatet. Läs mer!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se