Skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4

Den 14 oktober 2020 släpptes Google Analytics 4 och man trodde länge att den gamla versionen skulle få leva kvar under en lång tid framöver. Tidigare i år (2022) tillkännagav Google att man från och med 1 juli 2023 kommer börja avveckla Universal Analytics vilket innebär att alla behöver ha installerat GA4 senast det datumet. Sedan går det nämligen endast att komma åt tidigare insamlade data under ytterligare minst sex månader. Om du har en 360-licens slutar UA att hämta data den 1 juli 2024.

Här går vi igenom skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4 samt fördelarna med GA4!

Vad är nytt med Google Analytics 4?

I GA4 kan man samla data från olika plattformar för att få bättre insikter i kundresan. Genom att använda händelsbaserad data istället för sessionbaserad data ökar flexibiliteten med spårningen. Dessutom använder GA4 machine learning föra att skapa predektiva funktioner.

Vad är skillnaden mellan Google Analytics 4 och Universal Analytics?

Den största skillnaden mellan Universal Analytics och GA4 är hur informationen är strukturerad. I det nuvarande UA-systemet bygger informationen på sessioner och utifrån de här uppgifterna registrerar Analytics händelser och mål enligt den manuella inställningen av de analytiska egenskaperna.

Med GA4 förändras detta avsevärt genom att insamlingen av data utgår från själva händelserna. Det innebär främst att användarinteraktion ligger i större fokus än sessioner. Det betyder också att systemet är mer tillförlitligt för att spåra användarengagemang på en webbsida. UA:s spårning av varje enskild liten händelse, från klick på knappar till navigering, var krånglig och blev snabbt tungrott för allt utom små och enkla hemsidor. På grund av den manuella inställningen för händelser och mål i UA valde de flesta utvecklare och marknadsförare att bara endast spåra de mest centrala målsättningarna för hemsidan (som exempelvis registreringar och försäljningar).

Vid övergången till GA4 och en händelsebaserad modell blir det lättare att sålla bland interaktionsdata än tidigare, då händelsedata samlades inom sessioner. I teorin kommer också Google lättare kunna förutsäga användarnas beteende eftersom all användarinteraktion spåras automatiskt och inte manuellt. Därmed kommer det finnas många fler datapunkter Google kan använda för att förutsäga ett användarbeteende.

GA4 är mer inriktad på att förstå konsumentens livscykel och vara anpassningsbart för användarna

Fördelar med GA4

GA4 har en ny underliggande datastruktur vilket möjliggör en integration med maskininlärning, och med hjälp av "modellering" som kan dra slutsatser från befintliga data och göra antaganden kring besökare och användarbeteenden på en webbsida. De nya ”insynsfunktionerna” med hjälp av AI/ML är tänkta att automatiskt ta fram användbar information för marknadsförare.

Ökad förståelse för kundresan

Du får mer förståelse för kundens resa över olika ”enheter" och verktyget är mer inriktat på att mäta hela kundresan och inte bara enstaka mätvärden på olika enheter/sidor/segment.

Framtidssäker

GA4 är utformad för att vara "framtidssäker" och fungera i en värld utan cookies och identifieringsdata.

Data Streams

Varje datakälla i Google Analytics 4 kan konfigureras för hur data skickas till Propertyn (”egendomen”). Istället för att från t.ex. en hemsida och en app skicka till samma Property ID som i Universal Analytics, skulle de ha egna data stream-ID:n till GA4 där de kan hanteras individuellt.

Konto- och egendomsnivåer

GA4 har inga vyer och därmed inte heller några inställningar på en sådan nivå. Traditionella Universal Analytics har som bekant tre nivåer (konto, egendom och vy), medan GA4 enbart har konto- och egendomsnivåer.

Finjustera händelser inom användargränssnittet

I Universal Analytics krävs kod Analytics-kod eller gtag.js-skript för samtlig ”händelsespårning”. Med Google Analytics 4 kan du redigera, spåra och finjustera vissa händelser inom användargränssnittet. Det betyder interaktioner som klick, scrollning med mera.

Varför behöver jag byta till Google Analytics 4?

Efter den 1 juli 2023 kommer vanliga Universal Analytics sluta att samla in data, och därför är det av stor vikt att GA4 implementeras. Du kan med fördel upprätta en GA4-egendom som körs parallellt med Universal Analytics redan nu. Även om du kanske inte planerar att använda den direkt kan dina framtida digitala analyser bli mer meningsfulla om du samlar in data och förbättrar dina modeller för maskininlärning (ML).

Behöver du hjälp?

Beet rekommenderar en väl genomtänkt och strukturerad implementation av GA4, där utgångspunkten ligger i verksamhetens mål och flöden. Våra specialister har spetskompetens inom digital analys och kan hjälpa dig att implementera GA4. Kontakta oss gärna i formuläret nedan!

Googles algoritmer och uppdateringar

SEO

Google förbättrar kontinuerligt sin algoritm så att användare ska få upp bättre och mer relevanta sökresultat baserat på deras intention. Här följer ett urval av Googles hittills viktigaste algoritmuppdateringar och de effekter de har haft på sökresultatet. Läs mer!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00