Di Gasell för femte året i rad!

Förra året fick vi vår fjärde Gasell vilket till och med var en Mästargasell! I år kan vi stolt och ödmjukt meddela att vi mottagit vår femte Gasell. Utmärkelsen innebär att vi är ett utav Sveriges snabbaste växande företag. Här kan ni läsa mer om utmärkelsen!

Vad är ett Gasellföretag?

Sedan år 2000 har Dagens industri utsett de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Di Gasell hyllar de mest framgångsrika företagen med motiveringen ”Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder”. Syftet med utmärkelsen är uppmuntra företagare och svenskt näringsliv som vågar satsa för att växa.

Gasellundersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar och undersökningen sker i 21 län. Det är mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag som uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Det var den amerikanske forskaren David Birch som först myntade begreppet Gasell. Ett Gasellföretag är ett litet snabbväxande företag som skapar de flesta nya jobben, vilket skiljer sig från storföretagen som ständigt måste effektivisera, vilket ofta minskar sysselsättningen.

Syftet med utmärkelsen är uppmuntra företagare och svenskt näringsliv som vågar satsa för att växa.

Kriterier för att bli utsedd till gasellföretag

Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ett företag ska utses till ett Gasellföretag. Dessutom gör Di en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. Följande är kriterierna för Gasellföretagen:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Beet är Mästargasell!

Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år genom att dela ut Gaseller. Mästargasellen delas dock endast ut till ett fåtal företag som har varit Gasellföretag i 3 år eller fler. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli Mästargasell!

Read more

Contact us

Do you want to know how our services can help you achieve your business goals? Get in touch below.

info@beet.se +468-409 260 00