E-mail-uppvärmning för bättre leveransbarhet

Har du en ny domän eller IP-adress som du ska göra e-postutskick ifrån? Då är det av största vikt att göra en IP/domänuppvärmning innan du gör några större mailutskick till kunder. Om du skickar mejl utan att ha gjort en IP/domänuppvärmning finns risken att du blir klassad som spammare. E-posten kan då hamna i skräpkorgen eller avvisas helt och hållet. Här går vi igenom vad e-mail-uppvärmning innebär och vad du bör se över för att dina mejl ska komma fram!

Vad är e-mail-uppvärmning?

Förberedelse inför stora utskick för högre leveransbarhet

E-mail-uppvärmning går ut på att du förbereder en mejladress, domän eller IP-adress inför större utskick. Målet är att öka leveransbarheten, vilket leder till att en större andel av mejlutskicken tar sig in i inkorgen. Leveransbarhet handlar om hur väl dina mejl blir accepterade av mottagarnas servrar, vilket i sin tur påverkar hur stor andel av dina utskick som når mottagarnas inkorg. Om leveransbarheten är dålig finns risk att utskicken hamnar i mottagarnas skräppost, eller så kommer de inte fram alls. Det huvudsakliga syftet med att få en så bra leveransbarhet som möjligt är att maximera mejlkampanjer, vilket i sin tur leder till högre öppningsfrekvens och högre klickfrekvens (CTOR), som i slutändan leder till mer försäljning.

Ett bra sändningsanseende minskar risken att hamna i spamfilter

För att lyckas få en hög leveransbarhet måste du först skapa ett bra sändningsanseende hos e-postleverantörer och spamfilter, så att dom väljer att placera mejlen i mottagarens inkorg i stället för skräpkorg. De stora e-mail-klienterna använder sig av spamfilter, som är en säkerhetsfunktion för att sortera bort mejl som är oönskade och/eller skadliga. Dessa filter finns till för mottagarnas bästa och det är dessa filter som har mest påverkan om ett mejl hamnar i skräpposten eller inte. Att hamna på black lists är något du vill undvika då det är svårt att få bort.

För att lyckas få en hög leveransbarhet måste du först skapa ett bra sändningsanseende hos e-postleverantörer och spamfilter

Hur får jag ett bra sändningsanseende?

För att lyckas få ett bra anseende hos e-postleverantörer och spamfilter krävs både tekniska och praktiska åtgärder. Tidigare var det mycket lättare att få ett bra anseende då e-postuppvärmningen endast gick ut på att gradvis öka sändningsvolymen tills det dagliga volymmålet uppnåtts.

Idag krävs det både att sändningsvolymen ökar successivt tillsammans med att utskicken får ett högt engagemang. De flesta stora e-postleverantörer som till exempel Google analyserar hur mottagarna interagerar med mejl från din IP/domän. Exempel på det kan vara hur många det är som markerar dina mejl som spam och hur många som öppnar mejlen. ISPs (Internet service provider) använder denna information till att avgöra ifall dina mejl klassas som spam eller ej. Att ha många oengagerade kontakter som mottar din e-post skadar ditt anseende, vilket gör det svårare att landa i inkorgen hos de som faktiskt är intresserade av att få dina mejl. Därför är det viktigt att ha aktiva e-postlistor med engagerade mottagare.

Tekniska bitar att se över:

- Ställ in SPF
SPF är en förkortning av Sender Policy Framework och är till för att förhindra att e-mail skickas med förfalskade domännamn i avsändaradressen. Se till att alla källor som skickar e-post finns med i ert SPF record.

- Konfigurera DKIM
DomainKeys Identified Mail är en autentiseringsmetod för e-mail som gör det möjligt för mottagande e-postservrar att säkerställa att det är en autentiserad avsändare bakom e-postmeddelandet.

- Ställ in DMARC
Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance validerar att avsändarens identitet är autentisk. Konfigurera DMARC för att se vilka källor som skickar e-post från din domän. Är alla autentiska källor med i SPF record och är de autentiserade med DKIM? Konfigurera DKIM och SPF innan du konfigurerar DMARC.

- Lägg till en länk för avregistrering i ditt meddelande
Framför allt behövs en avregistreringslänk i dina mejl för att följa GDPR-bestämmelserna. Men det finns också ett samspel mellan avregistreringslänk och leveransbarhet. Om en kontakt inte längre är intresserad av att få dina mejl så kan personen avregistrera sig och slipper ha oöppnade mejl i sin inkorg, vilket äventyrar leveransbarheten. Om personen inte kan avregistrera sig ökar även chansen att mejlen markeras som spam.

- Kontrollera Blacklists/Blocklists och leveransbarhet
Innan och under arbetets gång är det bra att undersöka ifall din domän/IP är blacklistad/blocklistad hos några tjänster/leverantörer. Detta går att göra med hjälp av olika sajter. Två av dessa är: Spamhaus och Site24X7.

- Kontrollera din nuvarande leveransbarhet
Det finns möjlighet att göra testutskick från din nya domän/IP för att se om allt är i sin ordning. Ett av verktygen vi rekommenderar för detta är Mailtester. Här rankas du efter en poängskala mellan 0–10 där du vill ha så högt som möjligt. Det står även med en detaljerad information kring vad du behöver optimera för att öka din score.

Praktiska åtgärder att tänka på:

- Skicka mejl till dina mest engagerade kontakter
Under uppvärmningsperioden är det extra viktigt att engagemanget är högt på dina utskick. Därför är det en bra idé att skicka mejl till dina mest engagerade kontakter då ISPs kollar ifall dina mottagare raderar eller flyttar dina mejl till skräpinkorgen.

- Börja med meddelanden som fungerar bäst
För att optimera e-post-uppvärmningen är det viktigt att börja med mejl som du vet har bäst öppningsfrekvens samt klickfrekvens.

- Var relevant
Försök ha så relevant innehåll som möjligt. På så sätt ökar du chanserna att få bra open rate och clickrate. Samtidigt minskar risken att mottagare avprenumererar eller markerar din e-post som spam.

E-postutskick till befintliga vs nya kunder

When sending newsletters to your customers, you need to think differently depending on whether you are writing to potential customers or to your existing customers. Here we discuss what you should consider when sending emails and choosing an email tool.

Read more

Explore all articles

View all

artiklar

SEO och kundens köpresa

Read more

artiklar

Page Experience Update

Read more

artiklar

What is CTR? We explain Click Through Rate

Read more

Contact us

Do you want to know how our services can help you achieve your business goals? Get in touch below.

info@beet.se +468-409 260 00