Diversity byBeet

Diversity byBeet är en del av Diversity byX som initierades 2022 av investmentbolaget byWiT med syftet att öka mångfalden i bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Främsta fokus under en initial period är att verka för fler kvinnliga investerare och entreprenörer. Initiativet grundades baserat på byWiTs egna erfarenheter där den egna styrelsen bestod av 100% män vilket man bestämde sig för att ändra och även sprida till fler bolag inom det egna nätverket.

Initiativets grunder

En granskning* av svenska börsbolags fem mest centrala nyckeltal visar att jämställda bolag ofta har stabil lönsamhet och dessutom starkare lönsamhet än bolag som helt saknar kvinnor i ledningen. Majoriteten av börsens bolag beskriver mångfald som en viktig fråga. Men endast 1 av 20 börsbolag har mätbara mål för arbetet. Svenska storbolag har de senaste fyra åren endast ökat andelen chefskvinnor med mindre än en procentenhet per år.

*Allbrightrapporten 2022: allbright.se/allbrightrapporten-2022

Om byWiT och Diversity byX

Det operationella investmentbolaget byWiT grundades 2020 av fem drivna män med lång erfarenhet av att investera i och bygga upp bolag, både i Sverige och internationellt. Sedan starten har bolaget haft en ambition att anställa kvinnor för att få ett mer diversifierat team, vilket var något som skulle bli svårare än grundarna hade tänkt sig. En faktor som teamet identifierade var att det kan beror på att de själva inte har tillräckligt breda och mångfacetterade nätverk, vilket man ofta i första hand vänder sig till i jakten på nya talanger.

Mot den bakgrunden bestämde sig byWiT för att samla ett antal kvinnor med lång erfarenhet av att inneha ledande positioner inom bland annat investeringar, rekrytering, bolagsbyggande och tech för att få deras input på problemet och hitta lösningar. Under ett antal öppna och transparenta möten delade alla med sig av erfarenheter, tankar och idéer på hur vi tillsammans kan verka för en mer diversifierad bransch. Ett initiativ som så småningom mynnade ut i Diversity byX.

Om Diversity ByBeet

Beet skapade tillsammans med byWiT moderbolaget Root Digital Group och startade en buy-and-build resa tillsammans med intentionen att växa både Beet och gruppens sammantagna tjänser ut mot kund för att skapa ett heltäckande digitalt utbud. Som ett utav byWiTs delägda bolag är även Beet med i dialogen kring mångfald och dess betydelse i bolagsstrukturer. Diversity byBeet är en fokusgrupp inom bolaget som jobbar aktivt för att främja mångafald och skapa ett rättvist arbetsklimat oavsett kön. Vi är med på de återkommande Diversity byX träffarna och driver dialogen framåt tillsammans med övriga bolag inom initiativet.

2022-09-08

Sail Racing increased its revenue by 117%

Since Beet started collaborating with Sail Racing within SEM in February 2020, their advertising has scaled new heights. Here you can read more about our collaboration with Sail Racing and the results we have achieved together.

Read more

2022-09-08

Sail Racing increased its revenue by 117%

Since Beet started collaborating with Sail Racing within SEM in February 2020, their advertising has scaled new heights. Here you can read more about our collaboration with Sail Racing and the results we have achieved together.

Read more

2022-09-08

Sail Racing increased its revenue by 117%

Since Beet started collaborating with Sail Racing within SEM in February 2020, their advertising has scaled new heights. Here you can read more about our collaboration with Sail Racing and the results we have achieved together.