8 steg för en lyckad re-engagement strategi

I en idealisk värld skulle varje kontakt på ett företags e-postlista vara aktiv, engagerad och en frekvent köpare. Tyvärr är det inte så, prenumeranter förändras och utvecklas, och vissa blir inaktiva över tid. Det som fungerade förra veckan kanske inte fungerar alls idag. Att återaktivera inaktiva prenumeranter är en utmaning och det finns flera strategier du kan prova för att uppmuntra dem att bli aktiva igen. Här listar vi 8 steg som är bra att tänka på när du ska komma igång med ert re-engagement arbete, samt varför det är en bra idé att arbeta med att återaktivera passiva prenumeranter.

Varför man ska jobba med re-engagement

Oengagerade prenumeranter påverkar ens “Sender Score”, vilket är en betygsskala som indikerar hur pålitlig du som avsändare är. Skalan är mellan 0–100, ju högre desto bättre. Sender Score är något alla e-postleverantörer kollar på innan de bestämmer sig för vad det ska göra med ditt utskick. Ett dåligt Sender Score kan t.ex. få dina utskick att fastna i spamfilter. Poängsättningen beräknas utifrån olika faktorer, vilket en av dem är hur bra dina email presterar, alltså hur mycket de öppnas och klickas i.

Att exkludera inaktiva prenumeranter från ens utskick är ett sätt att undvika dåligt rykte. Men ha i åtanke att hitta nya potentiella kunder kan bli en dyr historia jämfört med att återaktivera gamla. Dessutom har de inaktiva prenumeranterna redan visat ett intresse för ditt varumärke genom att skriva upp sig på er nyhetsbrevlista från första början. Med andra ord borde de i teorin kommit längre i funneln om man jämför med en total främling för ditt varumärke. Därför kan ni se arbetet med era inaktiva prenumeranter som en investeringsstrategi. Kanske lyckas ni återaktivera några, men annars är ett re-engagement flöde ett perfekt sätt att rensa upp bland e-postlistorna. De man inte lyckas aktivera igen är det dags att säga hejdå till.

8 steg för att komma i gång med återaktiveringen av inaktiva prenumeranter:

1. Definiera vad som räknas som en inaktiv prenumerant för er

Man brukar prata om att en prenumerant som inte öppnat eller klickat i ett utskick på länge räknas som en inaktiv prenumerant eller är det en person som inte gjort ett köp på länge. Vad som passar just er beror på bransch, affärsmodell och kundens livscykel. Det viktiga är att ni har en klar definition att samlas kring.

2. Identifiera era inaktiva prenumeranter

Ta ut en lista på alla som uppfyller era kriterier för en inaktiv prenumerant.

3. Segmentera din lista

Det är lättare att vara relevant i sin marknadsföring ifall man delar sina prenumeranter i mindre grupper. Här skulle man till exempel kunna segmentera baserat på hur länge de varit inaktiva eller vilka typer av kampanjer de har varit intresserade av förut. Dyk ner i er data, vad har ni för information på era kunder respektive prospekts. Att använda en visualiserings plattform som Data Studio underlättar mycket.

4. Sätt en aktivitetsplan

  • Mappa ut vilka touchpoints ni ska ha med de inaktiva kunderna och målet med dem. Dvs när och hur ni ska interagera med kunderna. Ett så kallat antichurn- eller återaktiverings flöde.
  • Hur ska du mäta dina olika touchpoints? Skapa tydliga metrics för att se om det flödet har någon effekt. Det kan t.ex. vara antalet återaktiverade kunder och/eller antalet köp.
  • Hur triggas de olika aktiviteterna? Alla segment behöver inte beröras av alla aktiviteter. De som tidigare varit kunder behöver inte en presentation av ert varumärke utan här kanske det är bättre att skicka ett ”Vi saknar dig” meddelande med tillhörande rabattkod.
  • Timing: När ska kommunikationen skickas.
  • Kanaler: Vilka kanaler ska användas. Kanske fungerar app-pushar bättre för en målgrupp och sms för en annan.
  • En övergripande content plan: Ha ett tydligt syfte med varje touchpoint - någon kan vara varumärkesbyggande, en annan rabattkod för att pusha köp.

5. Ta fram relevant content till varje aktivitet och målgrupp

Här vill vi återigen poängtera vikten med att ta hjälp av den data man faktiskt har på sina prenumeranter. Vilka målgrupper har ni, vad är specifikt för de olika målgrupperna? Med dagens teknik förväntar sig fler och fler att mötas av personaliserad och relevant marknadsföring.

Fråga dig själv varför kunden inte är aktiv

  • Vad har ni för sändningsfrekvens?
  • Vad erbjuder ni?
  • Varför ska de engagera sig?
  • Vad får kunden ut av att återaktivera sig?

6. Sätt upp ert flöde och aktivera det

Har du gjort ditt arbete på punkt 4 & 5? Vad väntar du på, sätt igång!
Och kom ihåg: ju mer noggrann du är i planeringsfasen, desto enklare kommer utförandet att vara.

7. Följ upp, utvärdera, testa

Se ert arbete med återaktiveringen av prenumeranter som ett pågående process och att det kan ta tid innan man ser resultat. Ha tålamod och testa er fram med olika strategier. Vad funkar bäst för er publik?
Det viktiga är att ni har tydliga mätbara punkter som man definierar vid projektets start. Du kan exempelvis jämföra mot en tidigare period eller mäta mot en kontrollgrupp i ett A/B-test. Se till att ha en Northern Star metric som korrelerar med ert företags övergripande mål - är det t.ex. återaktiveringen i sig som är viktig, eller är det först konvertering till köp som är den heliga graalen?

8. Time to say goodbye

Glöm inte bort att ha ett avslut på ert flöde. Nu har ni försökt allt och de som ni inte lyckats väcka till liv är det nu dags att säga adjö till. Hur tråkigt det än känns så bör ni radera de kontakter som fortfarande inte interagerat som en sista aktivitet. Tänk på att ni har ett e-postrykte att ta hand om.