Konverteringsoptimering kan sammanfattas som optimeringen av en webbplats för att öka antalet konverteringar på sidan, dvs få besökarna att uppfylla ett mål. Målen kan till exempel vara att besökaren ska genomföra ett köp, fylla i ett formulär eller klicka sig till en specifik sida. Konverteringsgraden är ett mått på hur stor andel av besökarna som konverterade och i viss mån på sidans effektivitet. Användarvänlighet, logik och funktionalitet är grundstenarna i en väl presterande sida. Med hjälp av verktyg som Optimizely och VWO, gör vi grundläggande analyser som sedan tillåter oss att avgöra var och varför funktionerna brister.

Två av de mest effektiva metoderna för konverteringsoptimering är så kallad A/B-testning samt Multivariabeltestning. Detta går ut på att man skapar en eller flera alternativa versioner av den befintliga sidan, besökare slumpas sedan till någon av varianterna och med hjälp av en cookie förhindrar man att samma besökare hamnar på olika versioner av sidan. Statistiken följs upp, konverteringsgraden mäts och vi kan därefter snabbt utvärdera vilken version som gav bäst effekt. På så sätt har vi möjlighet att fortlöpande utvärdera hur en hemsida presterar och därmed kontinuerligt kalibrera dess utformning för att optimera konverteringsgraden.

Beet är certifierad partner till Optimizely, men använder även andra A/B-testningsverktyg.

Optimizely certificationbadge platform

Kontakta oss