Webbanalys handlar om att samla in information om, och analysera besökarnas beteende. Resultatet av webbanalysen utgör sedan grunden för det fortsatta arbetet med webbplatsens struktur, utformning och funktioner.

Området är brett och det finns många metoder och verktyg för att utföra en analys. Målet med analyserna kan till exempel handla om att underlätta för besökaren att hitta rätt (UX) eller att öka konverteringsgraden.

Analysarbetet ger bra underlag för A/B-testning, vilket är en metod för att optimera webbplatsens innehåll utifrån valda KPI:er.

Testning & kontinuerlig optimering

Kontinuerlig testning och analys av data är en av de viktigaste nycklarna till framgång. Avancerade tester och utvärderingar ger oss information och kunskap om våra kunder och leder till en successivt optimerad webbplats.

För att på ett enkelt sätt kunna utvärdera vad som fungerar bäst av ett eller flera alternativ, kan man använda sig av så kallade testverktyg, en form av programvara som gör det lätt att justera innehållet på en webbplats utan att behöva göra permanenta ändringar i grunden. I testverktyget byggs och utformas det specifika testet och mätpunkter konfigureras. Webbplatsen renderas oftast om med hjälp av javascript och den alternativa versionen av siten visas endast för besökare som ligger i aktuell testgrupp.

Uppsättning av testverktyg

Beet har god kännedom om de testverktyg som finns på marknaden och hjälper till i valet av det som är mest lämpligt i varje individuellt fall. Vi implementerar sedan utvalt testverktyg i samråd med webb- och systemansvariga.

Det är viktigt att kunna kombinera den data som samlas in av testverktygen vid testning med data från ordinarie analysverktyg. När vi implementerar ett testverktyg integrerar vi därför alltid med t.ex. Google Analytics. På så vis får vi utökad information om sådant som inte har ett direkt samband med de för testet primära målen.

Läs mer om testning och kontinuerlig optimering

Health-check

En health-check, ibland kallad audit, innebär att våra specialister gör en genomgående analys av dina marknadsföringskanaler och webbplats för att säkerställa vilka förbättringar som bör göras för att optimera kanalen/webbplatsen, kartlägga outnyttjad försäljningspotential och maximera effekt av mediabudget. Vi har långvarig erfarenhet av health-checks och utför denna typ av analys inom SEO, SEM, tracking och Google Analytics.

SEM Health-check (Google AdWords)

Genomgång av ert Google AdWords-konto med syfte att:

 • Utföra Google AdWords-tracking
 • Kartlägga outnyttjad försäljningspotential
 • Maximera effekt av mediabudget
 • Säkerställa ”Google SEM Best Practices”

Er Health Check levereras i form av en rapport samt en muntlig genomgång med en SEM-specialist från Beet.

Har ni önskemål om att utföra liknande genomgång för ert Bing Ads-konto kan ni självklart få hjälp även med det.

SEO Health-check

Genomgång av er webbplats med syfte att:

 • Analysera hur siten ligger till i sökmotorresultatet för relevanta sökord
 • Analysera vilka svagheter som finns i förhållande till era konkurrenter
 • Analysera inkommande länkar och jämföra dessa med era konkurrenter
 • Skapa ett åtgärdsdokument med punkter som bör åtgärdas för bästa rankingmöjlighet
 • Säkerställa att er webbplats följer Googles riktlinjer för webbansvariga

Er SEO Health-check granskas av en senior SEO-specialist på Beet och levereras i form av en rapport samt en muntlig genomgång.

Email Health-check

Genomgång av ert emailkonto med syfte att:

 • Identifiera eventuella problem och brister
 • Kartlägga outnyttjad försäljningspotential
 • Säkerställa korrekt spårning
 • Analysera Sender Health
 • Säkerställa att “email best practises” följs

Er Health Check levereras i form av en rapport samt en muntlig genomgång med en epostspecialist från Beet.

Social Health-check (Facebook Ads Manager)

Genomgång av Facebook Ads Manager-konto och/eller Facebooksida med syfte att:

 • Identifiera eventuella problem och brister
 • Kartlägga outnyttjad försäljningspotential
 • Maximera effekt av mediabudget
 • Säkerställa korrekt spårning

Er Health Check levereras i form av en rapport samt en muntlig genomgång med en Social Media-specialist från Beet.

Affiliate Health-check

Genomgång av befintliga affiliateprogram med syfte att:

 • Identifiera eventuella problem och brister
 • Kartlägga outnyttjade publishers och publishervertikaler
 • Maximera effekt av mediabudget
 • Se till att korrekt material och produktfeeds används
 • Säkerställa att korrekt spårning används och att restriktioner följs
 • Identifiera nya marknader
 • Konkurrensanalys

Er Health Check levereras i form av en rapport samt en muntlig genomgång med en affiliate-specialist från Beet.

Siteanalys

En siteanalys föregås av en hypotes eller önskan om att kartlägga besökarflöden eller besökarnas beteende. Det vanliga är att man vill förbättra användarnas upplevelse för att de lättare ska hitta vad de söker och/eller konvertera bättre på både mikro- och makromål. Det finns också ett värde i att analysera off-site, dvs. länkar eller omnämnanden på sociala plattformar, bloggar, mm.

Trafikanalys

Målet med en trafikanalys är att utvärdera inkommande trafikflöden från olika källor. Beroende på sammanhang och om besökaren kommer genom en organisk eller köpt kanal kan beteendet se väldigt olika ut. Det kan exempelvis handla om en situation där någon aktivt söker upp oss jämfört med någon som kommer till oss genom en annons. Trafikanalysen är då en viktig del i utvärderingen av respektive kanal. Vi gör den här typen av analys löpande. Kontakta oss så berättar vi mer.

Uppsättning av analysverktyg

Grundläggande för att komma igång med webbanalys är implementation och konfiguration av rätt analysverktyg. Våra certifierade experter hjälper er med en anpassad uppsättning utifrån era mål och ambitioner. Om det redan idag finns en uppsättning kan vi hjälpa er att göra en genomlysning för att se om relevant data samlas in på rätt sätt och tillgodogörs på ett effektivt sätt.

Spårning & taggning

Att kunna utläsa resultatet av en satsning är helt avgörande för att kunna fatta rätt beslut framåt. Alla marknadsaktiviteter vi utför ”taggas” därför och möjliggör för oss att följa besökaren genom hela processen. Vi hjälper även till med att utbilda de som arbetar med marknadsföring i er organisation och förser dem med en manual för hur de ska sköta taggningen.

Den andra och långt mer komplexa delen handlar om attributionsmodellering, dvs. att attribuera konverteringar till respektive trafikkälla för att kunna mäta effektiviteten av olika typer av marknadsföringsaktiviteter samt att på ett rimligt sätt fördela ersättningen för konverteringar. Olika situationer kan kräva olika lösningar på denna problematik och vi jobbar därför med flera olika modeller.