Vi har stor erfarenhet av att producera olika typer av marknadsmaterial för våra kunders behov. Det kan röra sig om banners (annonsrutor), e-postmallar, moodboards, bilder anpassade för sociala medier etc.

Materialets utformning baserar vi på grafiska riktlinjer men framför allt utgår vi från data. Istället för att chansa testar vi oss fram och använder den design som ger bäst resultat.

Banners

Vi producerar allt från statiska banners till animerade HTML5 banners med produktfeed. Målet är alltid att skapa banners som ger starka resultat och representerar företaget väl.

E-postmallar

E-post är en mycket effektiv marknadskanal. Det finns dock ett flertal fallgropar och faktorer som kan skada dina e-postutskick. Huvudsakligen är dessa grundade i dåliga mailmallar. Nedan listas vanliga problem med mailmallar som gör att man går miste om försäljning:

  • Mailmallen är inte mobilanpassad
  • Mailmallen är inte kodad så att innehållet visas korrekt i alla stora mailklienter
  • Mailmallen är kodad på ett sätt så att mailklienterna tror att mailet är skadligt, scam, eller orelevant spam och hamnar direkt i skräpposten

Vi hjälper våra kunder att ta fram mailmallar som ser bra ut i alla stora mailklienter, som är mobilanpassade och som inte fastnar i skräpkorgen.

Viktiga faktorer att tänka på vid produktion av marknadsmaterial

Förutom att materialet vi producerar ska vara representativt för kunden och dess verksamhet ska materialet även prestera och vara en tillgång för våra marknadsförare med målet och skapa effektiva kampanjer. Det är därför viktigt att, innan produktionen börjar, se över ett antal faktorer:

1) Kanal och media

Användare agerar olika beroende på vilken digital miljö de vistas i, annonser måste därför utformas baserat på vilken plattform de ska visas på. En Facebook-användare är till exempel inte lika benägen att handla, som någon som aktivt söker på exempelvis Google, annonserna för dessa två plattformar bör därför heller inte utformas på samma sätt. Det finns flera kanaler där trafiken har olika beteenden och annonserna bör därför justeras därefter.

2) Typ av betalningsmodell

Annonsens utformning ska anpassa efter betalningsupplägg, d.v.s.
om vi t.ex. betalar för antal visningar (CPM), klick (CPC) eller för en specifik handling (CPA). Vid betalning per klick vill man framförallt undvika annonser som generar stor mängd klick med låg konverteringsgrad. Det blir både dyrt och ineffektivt. Istället för att skapa en generell annons som uppmanar användaren att ”klicka här” är det därför bättre att fokusera på ett transparent budskap som tydligt förklarar vad det är användaren uppmanas att göra när besökaren klickat på annonsen. Målet när vi betalar per klick är alltså att uppnå så många kvalitetsklick som möjligt, och minimera de klick med låg konverteringsgrad. Betalar man däremot för en specifik handling (t.ex. konvertering) kan vi göra en mer ”uppmanande” annons som kommer att generera en högre andel klick.

3) Landningssida

Det är viktigt att landningssidan är logisk och representativ i förhållande till budskapet på annonsen som trafiken kommer ifrån. Att bara skicka all trafik till startsidan är i de flesta fall mycket ineffektivt. Landningssidan skall vara optimerad för att konvertera trafiken. Om vår annons erbjuder en specifik tjänst vill vi att landningssidan ska vara anpassad för att informera och sälja just den tjänsten så enkelt som möjligt. Annonsen och landningssidan måste därför hänga ihop för att inte förvirra besökaren.

Kontakta oss