Interaktionsdesign och UX (User Experience Design) har som syfte att förbättra användarupplevelsen. Kortfattat rör det sig om en designprocess med användbarheten i fokus. Målet är att skapa en webbplats där de tilltänkta besökarna med lätthet kan uppfylla de mål som är tilltänkta.

Vid skapandet av en ny site börjar interaktionsdesignern med att planera den logiska strukturen. Där bestäms elementstruktur, hur flödet mellan olika sidor ska se ut och hur systemet ska bete sig vid interaktion med besökarna. Resultatet blir en interaktiv ”planlösning” av siten, som är enkel att redigera. I det här stadiet är det viktigt att titta på tidigare statistik och eventuellt utföra användartester. Det förs i detta skede en tätt dialog mellan beställare, strateg och designer för att fastställa en stabil och genomtänkt struktur innan man går vidare med att formge och utveckla sidan. Det är betydligt lättare att göra strukturella förändringar i interaktionsdesignsfasen jämfört med under den grafiska fasen eller på en redan kodad webbsida. Genom att huvudsakligen fokusera på det strukturella i ett tidigt stadie säkerställer vi att inte funktion och grafisk formgivning blandas ihop med det grafiska utseendet. Det skulle enkelt leda till en grafiskt tilltalande site med bristande användarvänlighet som inte är konverteringsoptimerad.

När vi arbetar med interaktionsdesign optimerar vi inte bara sidan för hög användbarhet och målkonvertering utan även för att sidan ska vara optimerad för sökmotorer.

Kontakta oss