Beet är en objektiv byrå som ger dig den information du behöver för att kunna fatta rätt beslut. Vi leder dig genom hela processen, från val av kanalmix till val och anskaffning av system. Baserat på era mål och förutsättningar skräddarsyr vi en tydlig digital strategi, och finns med som kravställare och rådgivare hela vägen.

Digital marknadsföringsstrategi

Vilken kanalmix ska vi ha och hur ska vi jobba i respektive kanal? Hur ser avvägningen mellan pull- och pushkanaler ut och hur ska vi paketera våra produkter och tjänster på ett för marknaden tilltalande sätt? Vilka verktyg, processer och organisation lämpar sig bäst för vår verksamhet och vilka nyckeltal ska vi hålla ögonen på?

Oavsett om ni vill bearbeta eller komplettera er befintliga strategi till den digitala världen eller helt enkelt behöver en översyn av era nuvarande planer, så framställer vi en explicit och skräddarsydd digital strategi för att möta era mål på det smartaste och mest kostnadseffektiva sätt.

Baserat på era förutsättningar och verksamhetsmål skapar vi en genomtänkt plan uppdelad i ett flertal utvecklingssteg, knutna till den långsiktiga planen. Vidare finns vi tillgängliga för både konsultation och genomförande, beroende på era önskemål under hela transformationstiden.

Webb- & systemstrategi

När man ska ta fram en ny webbplats, webbtjänst eller applikation gäller det att göra rätt val för utvecklingsspråk, plattform, webbhotell/molnlösning, underhåll och drift, mm. Fel val i dessa frågor kan i förlängningen innebära stora merkostnader.

Det finns också många fallgropar längs vägen och det är viktigt att som beställare ha rätt kompetens. Genom att ta hjälp av oss behöver du inte oroa dig utan kan fokusera på din verksamhet. Med vår långa erfarenhet inom området hjälper vi er genom dessa beslut och kan också lämna en second opinion på de val ni redan gjort eller planerar att göra.