Interaktiv marknadsföring via sociala kanaler

Sociala medier är ett samlingsnamn för digitala nätverk och forum såsom Facebook, Twitter, Instagram och bloggar. Namnet grundar sig i den nära kontakten mellan avsändare och mottagare och den interaktiva förbindelsen som möjliggörs. Dessa kanaler har på senare år fått ett otroligt genomslag och dess effektivitet i digital marknadsföring har påvisats gång på gång. Idag är de flesta företag medvetna om vikten av att aktivt delta i dessa kanaler, men i många fall kan marknadsföringen via sociala medier optimeras väsentligt.

Specifika mål, uppföljning och kalibrering för smartare marknadsföring

Marknadsföring i de sociala kanalerna handlar inte i första hand om att nå ut till en stor mängd människor, utan att nå ut till rätt målgrupp. Med dagens välutvecklade tjänster finns alla möjligheter att segmentera, anpassa och rikta marknadsföringen för att passa specifika målgrupper. Vi har därmed möjligheten att skapa effektivare och smartare digital marknadsföring med högre avkastning.

Till grund för lyckad marknadsföring ligger en väl utarbetad strategi. Detta kräver en tydlig målbild samt en förståelse för företagets nuvarande kapacitet och ambition. Följande frågor hjälper dig att skapa en översikt för att sedan lättare anpassa marknadsföringsarbetet i de sociala kanalerna:

  • Hur kan sociala medier bidra till att uppnå företagets affärsmål?
  • Har företaget olika affärsområden och syften?
  • Kan dessa affärsmål definieras till kvantifierbara mål för kanalen?
  • Har vi de medel som matchar våra ambitioner?
  • Vilka möjligheter finns för att nå ut till specifika målgrupper?
  • Vilka kanaler lämpar sig bäst och vilka skall väljas bort?
  • Hur kan vi anpassa innehållet så att det blir relevant för kunden?
  • Går resultaten att följa upp?

Mätning och utvärdering är en viktig del av all marknadsföring. Det ger en tydlig indikation om hur företaget presterar i förhållande till de fastställda målen och blir samtidigt ett effektivt redskap i optimeringsarbetet. Om du vill öka din effektiva räckvidd och kvaliteten på marknadsföringen är mätning av insamlad data ovärderlig för att fastställa vad som fungerar bra och vad som kan optimeras ytterligare. Dessa faktorer hjälper dig att uppnå skarpare och mer kvalitativ marknadsföring.

Värdet av att optimera arbetet i de sociala kanalerna

En välskött social kanal kan bli en enorm tillgång. Genom att skapa värde för dina kunder ökar deras intresse och lojalitet, vilket kan leda till att de i sin tur marknadsför företaget genom sitt engagemang i varumärket. Nyckeln till framgångsrika resultat i sociala medier är egentligen mycket enkel; det handlar om att förse potentiella och befintliga kunder med relevant information.

Kontakta oss