När du anlitar oss får du hjälp av erfarna specialister med hög kompetens. Beet har gedigen och mångårig erfarenhet av sökmotoroptimering, och har genom åren hjälpt samtliga kunder att väsentligt förbättra sina resultat. När det kommer till sökmotoroptimering förhåller vi oss till tre huvudsakliga ledord:

1) Kvalitet

Att använda metoder som är långsiktigt hållbara för er webbplats i sökresultaten, är något av de mest lönsamma investeringarna ni kan göra.

2) Erfarenhet

Ni får ta del av en lång och gedigen erfarenhet av sökmotoroptimering. Vi har arbetat med sökmotorer sedan deras uppkomst i slutet på 90-talet.

3) Transparens

Som kund vill du kontinuerligt veta vad som görs och vilka resultat som uppnås.

Hur vi arbetar med sökmotoroptimering

Till skillnad från många andra aktörer i sökmotoroptimeringsbranschen har vi valt ett arbetssätt som ska ge er som kund ett ökat värde över tid. De pengar ni spenderar på sökmotoroptimeringsarbetet ska ses som en långsiktig investering i er webbplats, snarare än en kostnad.

Ett traditionellt sätt att arbeta som många andra aktörer inom sökmotoroptimeringsmarknaden använder är att månadsvis hyra ut ett antal länkar till sina kunders webbplatser. När kunden säger upp samarbetet tas dessa länkar bort, och därmed försvinner även styrkan i kundens webbplats som då inom kort snabbt sjunker i sökresultaten.

Vårt mål är att den styrka vi bygger upp i er webbplats från ett sökmotorperspektiv över tid ska ackumuleras och bestå under lång tid framöver, även efter eventuellt avslutat samarbete.

Förväntad effekt av sökmotoroptimering

Sökmotoroptimeringsarbete är ett långsiktigt arbete som fordrar tid från implementering till synlig effekt. Man brukar räkna med att det tar omkring 12 månader för att uppnå full effekt av en SEO-insats, även om man kan se viss effekt redan efter några veckor/månader. Arbetar man löpande så ackumuleras effekten ständigt och efter två år bör ni befinna er i en mycket lönsam situation med många ”gratis” besökare från Google.se till webbplatsen.

Med gratis menas att ni inte betalar för varje enskilt klick, däremot har ju en SEO-investering gjorts löpande över tiden. Det är dock vårt mål att den investering som gjorts i sökmotoroptimeringsarbetet ska vara bestående över lång tid framöver och därmed långsiktigt ge den bästa avkastningen på er marknadsföringsbudget.

Arbetsprocess i sökmotoroptimeringsarbetet

De olika delarna i sökmotoroptimeringstjänsten brukar normalt vara en analysdel, löpande SEO-arbete samt mediakostnader. Dessa tre delar innehåller följande arbete:

1) SEO Health-check

Vi går igenom webbplatsen i detalj från ett sökmotoroptimeringsperspektiv och noterar alla förändringar och förbättringar som bör göras och vilken prioritet de har, sett från ett SEO-perspektiv. Ni får sedan ett detaljerat dokument med rekommenderade åtgärder. Baserat på era förutsättningar fastställs sedan om ni föredrar att implementera ändringarna själva, eller om ni önskar hjälp med någon av punkterna i dokumentet.

2) Löpande SEO-arbete

I detta ingår följande:

  • Rankingbevakning – Hur varierar rankingen av webbsiten på sökmotorerna för relevanta sökord
  • Löpande analys – Löpande analys av resultat från SEO-analysen och de justeringar som görs över tid
  • Justeringar av sidinnehåll baserat på de löpande analyserna.
  • Ytterligare rekommendationer på förändringar som bör göras.
  • Månatliga SEO-rapporter med information om vad vi gjort under föregående månad samt rankingrapporter och rapporter på besökare som kommer från det organiska sökresultatet samt vilka sökord de använt.

3) Mediakostnader

Detta är externa kostnader för att kommunicera er webbplats till övriga marknaden. Det kan till exempel vara kostnader för att skriva artiklar och eventuella översättningar.

Kontakta oss