E-postmarknadsföring delas normalt in i tre huvudgrupper: e-postutskick mot potentiella kunder (s.k. prospektlistor), e-postutskick mot befintliga kunder, samt olika typer av systemgenererade mail.

E-postutskick mot prospektlistor

Vid e-postutskick mot prospektlistor är det viktigt att tänka på:

1) Segmentering

Segmenteringsmöjligheterna skiljer sig avsevärt beroende på prospektlistan och leverantören bakom. Här handlar det huvudsakligen om demografisk, geografisk och intressebaserad segmentering, men andra typer av segmentering förekommer också.

2) Medieköp

Faktorer som pris, ersättningsmodell, risknivåer etc. är ofta avgörande i skillnaden mellan framgång eller flopp. Vidare finns det en hel del lagstiftning att hålla reda på. Lagstiftningen skiljer sig mellan olika marknader och uppdateras kontinuerligt. Lagen reglerar t.ex. hur man samlar in e-postadresser, men även när och hur man får kommunicera med dem. Tyvärr finns det idag en stor mängd oseriösa aktörer på marknaden, vilket ytterligare höjer vikten av ansvarstagande inom området.

3) Testning & optimering

Media är dyrt, och även om väl förhandlade medieköp kan lägga grunden för framgång så handlar det om att kontinuerligt testa och optimera erbjudanden, marknadsmaterial mm. Ett aktivt förhållningsätt till KPI:er i kombination med en sekventiell testplan med A/B-testning/multivariabeltestning är i 99 fall av 100 värd arbetsinsatsen.

E-postutskick mot befintliga kunder

Vid e-postutskick mot befintliga kunder gäller:

1) Segmentering

Precis som i fallet mot prospektlistor är segmentering centralt för framgång. Men till skillnad från prospektlistor har vi i detta fall normalt tillgång till betydligt rikare data, då vi kan nyttja kund- och transaktionsdata. Detta förutsätter dock att vi kan hanterar denna information på ett sådant sätt att den kan importeras eller ännu hellre integreras mot e-postverktyget.

2) E-postverktyg

E-postsystemen är mångtaliga och inte sällan säger sig leverantörer tillhandahålla marknadens bästa lösning. Sanningen är mer nyanserad än så och det är sällan samma system som är främst, sett utifrån leveransbarhet, säkerhet, användarvänlighet och integrationsmöjligheter. Dessutom finns det alltid extrafunktioner så som produktionsverktyg, testverktyg och resultatrapportering som särskiljer dem från varandra. Utifrån uppsatta mål hjälper vi er att hitta rätt i djungeln av verktyg och system, och ser till att ni får en långsiktigt hållbar lösning. Vid behov kan vi även bistå med uppsättning och integration mot övriga interna system.

3) Testning & optimering

Även om man inte har dyra mediaköp att ta hänsyn till, så betyder det inte att kraven på testning & optimering skulle vara lägre när man gör utskick mot befintliga kunder. Vikten av relevant innehåll är nu ännu högre, då den potentiella risken inte bara ligger i att kunden eventuellt väljer att inte köpa dina tjänster och varor, utan ännu värre; kanske avanmäler sig från framtida utskick. Precis som i fallet med prospektlistor rekommenderas ett aktivt förhållningsätt till KPI:er i kombination med en sekventiell testplan med A/B testning/multivariabeltestning.

Olika typer av systemgenererade mail

Många företag upplever att de lägger mycket tid och resurser på att få sin e-postkommunikation att bli så bra som möjligt, medan deras kunders upplevelser är en helt annan. Beroende på din verksamhet kan så mycket som 75% av din e-postkommunikation bestå av systemgenererad epost. Det kan röra sig om olika bekräftelsemail, autentiseringsmail, påminnelsemail etc.

Alla de mail som din verksamhet automatiskt genererar förtjänar samma omsorg och eftertanke som du lägger på övrig marknadskommunikation. Välproducerat innehåll som hänger ihop med er kommunikation som helhet. Genomarbetade processer och flöden, lättläslighet, användarvänlighet mm. Dessutom utgör den här typen av kommunikation en exceptionellt bra plattform för merförsäljning och marknadsaktiviteter för att öka kundlojalitet.

Beet är en Apsis-certifierad byrå

Apsis logo

Kontakta oss