Beet erbjuder tjänster inom samtliga digitala marknadsföringskanaler. Vi utgår alltid från data och optimerar alla aktiviteter utifrån mål uppsatta tillsammans med kunden.

Vi hanterar såväl enskilda kanaler som mer omfattande helhetslösningar.

En stor fördel med att låta Beet hantera flera digitala kanaler är att vi på ett enkelt sätt kan allokera mediabudget och resurser mellan kanalerna beroende på resultat. Detta får till följd att totalresultatet blir bättre optimerat. Vi har en flexibel arbetsmodell och jobbar med full transparens mot våra kunder.

Nedan presenterar vi de främsta digitala marknadsförings- och försäljningskanalerna som vi jobbar med. Att avgöra vilken/a kanaler som är mest lämpade för er verksamhet hjälper självklart våra erfarna digitala strateger till med.

SEM / Sökordsmarknadsföring

SEM (Search Engine Marketing), så kallad sökordsmarknadsföring är en mycket effektiv form av digital marknadsföring. Med sökordsmarknadsföring avser man normalt betalda textannonser som syns i sökresultatet på sökmotorer såsom Google, Yahoo och Bing. Genom att lägga bud på specifika sökord kan man göra sina textannonser synliga i samband med att användare ”googlar” på sökord och fraser som matchar produkter, tjänster, situationer relevanta för verksamheten.

Beet har ett team av mycket erfarna och specialiserade sökordsmarknadsförare. I kombination med specifik målstyrning, segmentering och absolut mätbarhet skapar vi medieeffektivitet med resultat utöver det vanliga.

Beet är både Google- och Bing-certifierad partner, vilket innebär att alla våra sökordsmarknadsförare är certifierade av Google och Bing. Läs mer om vad det innebär att vara Google- och Bing-certifierad partner…

Läs mer om SEM / Sökordsmarknadsföring

SEO / Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, eller SEO som det oftast kallas (från engelskans Search Engine Optimization) är i grunden olika metoder som används för att få en hemsida och dess undersidor att hamna långt upp i de olika sökmotorerna för valda sökord. De vanligaste sökmotorerna är Google, Bing och Yahoo.

SEO är en långsiktig och kostnadseffektiv kanal med låg konverteringskostnad. Genom att arbeta med SEO på din site gör du den mer synbar för både sökmotorer och potentiella kunder som får lättare att hitta dig och de produkter/tjänster du tillhandahåller när de söker på nätet. Beet har lång erfarenhet av SEO och kan hjälpa till med alla aspekter i SEO-arbetet.

Läs mer om SEO / sökmotoroptimering

Displayannonsering

Displayannonsering är en form av digital marknadsföring som avser digitala annonser (vanligtvis banners) som visas på externa webbplatser. Möjligheten till segmentering av kategorier som tid, geografi, demografi, intresse och sociala sammanhang, ger goda förutsättningar för kostnadseffektiva kampanjer med relativt lite mediespill.

Digital medieförmedling

Beroende på kampanjens syfte, mål, risknivå, tidsram och budget tas beslut om mediemix, kanaler och sub-kanaler. Vi tar sedan ett helhetsansvar för kampanjens alla delar, d.v.s. planering, förhandling, medieköp, avtalshantering, upptaggning, mätning (traffic), optimering och rapportering.

För att maximera effekten för av en kampanj jobbar vi till skillnad från de flesta medieförmedlare enligt en optimeringsmodell. Läs om skillnaden mellan klassisk medieförmedling och medieoptimering

Real Time Bidding

Real Time Bidding eller RTB som det normalt förkortas till, handlar enkelt förklarat om att göra automatiska köp av annonsutrymme online. Annonsörer kan buda mot varandra för att köpa annonsutrymme i realtid på en marknadsplats liknande en börs.

Normalt använder medieägarna dessa börser som en backup, och annonsvisningarna aktionernas bara ut för försäljning via RTB-systemen om man inte lyckats sälja utrymmet via sina normala säljkanaler. För medieköparen innebär det att man släpper viss kontroll över faktorer som när och var annonsen visas, mot ett kraftigt reducerat pris.

Precis som i traditionell displayannonsering finns goda möjligheter till segmentering på geografi, demografi, intresse etc. men möjligheterna att återskapa en tidigare framgångsrik kampanj kan vara begränsade beroende på tillgänglighet och pris.

Programmatic

Uttrycket Programmatic betyder kortfattat automatiserad handel av digitalt annonsutrymmen. Programmatic är ett system där annonshandeln sker genom två delar; säljplattformen och köpplattformen, som båda är kopplade till annonsmarknaden.

De programmatiska annonsköpen går via en marknadsplats som är integrerad i Programmatic-systemet och ansluter till köp- och säljplattformen samt ett datahanteringssystem.

Programmatic som digitalt marknadsföringsverktyg möjliggör bland annat hantering av medieplanering, målgruppsstyrningar och budgetinställningar i ett och samma system.

E-postmarknadsföring

E-post är en av huvudkanalerna i digital marknadsföring. Nyckeln till lönsam och uppskattad e-postmarknadsföring är planering, testning och uppföljning.

Innehållet i din e-postmarknadsföring måste alltid vara relevant för mottagarna, annars kommer de för eller senare att avregistrera sig från dina nyhetsbrev. Det är också viktigt att anpassa innehållet mot specifika målgrupper. Skickar du till befintliga kunder, eller är det nya, potentiella kunder som kanske ännu inte har hört talas om er? När du lagt ramen för dina olika mail är det viktigt att testa vad som fungerar på just den specifika målgruppen. Det finns otaliga faktorer att testa och utvärdera. Subjectline, copy, vilken tid mailet skickas, call-to-action etc. Uppföljningen av din e-postmarknadsföring är därmed minst lika viktig som själva mailet i sig. Här får du de faktiska svaren på hur ditt mail har presterat och vad som inte levererade till förväntad nivå.

Läs mer om e-postmarknadsföring

Social media

I takt med ett alltmer digitaliserat samhälle har sociala medier fått en enorm kraft. De flesta företag är idag medvetna om värdet i att aktivt delta och marknadsföra sig i sociala kanaler, men ofta görs detta utan specifika referensramar och målsättningar. Med rätt hantering är sociala medier en mycket effektiv kanal för digital marknadsföring.  Vet ni i vilka sammanhang ert företag omnämns online? Är ni själva aktiva på olika plattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram eller Pinterest? Om inte, vill ni vara det och i vilket syfte? Vi hjälper er att identifiera vilka kanaler ni bör vara verksamma i, och ger er stöd och råd om hur ni bör kommunicera som organisation.

Lika viktigt som aktivitet och närvaro i de sociala kanalerna, är sättet att kommunicera. Väljer ni att sätta upp ett konto är det viktigt att det finns en interaktion med användarna, men även att det finns regelbunden aktivitet och en tydlig idé om hur ni vill lyfta fram ert varumärke online. Vi sätter upp en strategi för kommunikation via olika kanaler i samråd med er och era behov, och kan även vara ett bollplank i det löpande arbetet i de sociala medierna.

Läs mer om marknadsföring på sociala medier

Affiliatemarknadsföring

Affiliatemarknadsföring är en digital marknadsföringskanal som går ut på att webbplatser, bloggar och andra annonsplatser sprider ditt marknadsmaterial på uppdrag av ditt företag. Denna typ av annonsering sker vanligtvis via textlänkar, webbannonser eller e-postlistor, och du som kund betalar sedan t.ex. för besök eller genomförda köp. Kampanjerna byggs ofta upp med en prestationsbaserad betalmodell så att du som annonsör tar en mindre risk. Den som driver webbplatsen eller bloggen kompenseras med en provision och spårning sker vanligen via cookies.

I affiliatemarknadsföring jobbar man sällan direkt med den som driver webbplatsen, utan istället går annonseringen via ett större affiliatenätverk. På så sätt når man ut till en bredare massa med flera webbplatser och bloggare samtidigt, vilket ökar chanserna till större avkastning på annonseringen.

När det kommer till specifika affilliatenätverk samarbetar vi med de nätverk som passar just er och er produkt/tjänst bäst. Förutom samarbeten med de etablerade nätverken arbetar vi även med fristående affiliates. Allt handlar om vilken strategi vi sätter upp i samråd med dig som kund.

Videomarknadsföring

Många lägger hellre 1-3 minuter på att se en video där du kort och kärnfullt presenterar ditt budskap, än 10-20 minuter på att läsa en text.

Mediets lättillgänglighet i kombination med den digitala marknadsföringens styrkor, d.v.s. mätbarhet och relevans via målinriktning och segmentering gör att videomarknadsföring är en av de snabbast växande delarna inom onlinemarknadsföring.

Beroende på era syften/mål planeras en videomarknadsföringskampanj med segmentering på tid, geografi, demografi, intresse och socialt sammanhang minimerar mediespillet. Detta i kombination med en löpande kampanjoptimering ger goda förutsättningar för slagkraftiga och kostnadseffektiva kampanjer.

Läs mer om videomarknadsföring

Re-marketing

Re-marketing är en tjänst som tillåter dig att marknadsföra dina produkter och tjänster för personer som redan tidigare besökt din webbplats. Detta görs genom att visa annonser på utvalda produkter och tjänster, på andra webbplatser.

Genom att nyttja information rörande besökarens agerande på din webbplats, i kombination med olika segmenteringsmöjligheter som demografi, geografi, intressegrupper mm, kan annonseringen göras extremt relevant.

Exempelvis skulle vi kunna skapa ett ”höstkollektionssegment” för en klädbutik där besökare som varit inne siten och tittat på senaste höstkollektionen utan att köpa något, senare får se relevanta annonser, gärna med ett specialerbjudande på höstens kollektion, på andra webbplatser. Annonsering skulle sedan kunna segmenteras mot exempelvis kvinnor inom ett visst åldersspann som vi identifierat som vår nyckelmålgrupp.

Ett annat exempel skulle kunna vara att vi skapar ett fotokurssegment för en kamerabutik där alla besökare som köpt en kamera under den senaste veckan får se annonser för en fotograferingskurs.

Den här typen av marknadsföring ger oss möjligheten att vara extremt relevanta vilket i sin tur normalt innebär en hög ROI på våra marknadsinvesteringar.

Redaktionell matchning

Redaktionell matchning är en form av digital marknadsföring och ett effektivt sätt att visa textannonser i samband med relevant redaktionellt innehåll på populära nyhetssajter såsom dn.se och di.se samt många av Sveriges lokaltidningssiter. Utöver redaktionell matchning som kan styras via matchning mot annonstexter eller valda nyckelord erbjuder systemen vissa segmenteringsmöjligheter såsom tid, geografi och intresse.